ปิด Hyper-V เพื่อใช้ Windows 10 บน Mac

คอมพิวเตอร์ Mac จะไม่บูตเครื่องเข้าสู่ Windows 10 หากเปิดใช้งาน Microsoft Hyper-V อยู่ ให้ปิดซอฟต์แวร์นี้เพื่อใช้งาน Windows 10 ใน Boot Camp

Microsoft Hyper-V จะต้องปิด เพื่อให้ Windows 10 เริ่มต้นระบบบน Mac โดยใช้ Boot Camp หากคุณพยายามบูตเครื่องเข้าสู่ Windows 10 โดยที่ยังเปิด Hyper-V ไว้ คุณจะเห็นแต่เพียงหน้าจอสีดำและ Windows จะไม่เริ่มทำงาน

ให้ตรวจสอบว่าคุณติดตั้ง Microsoft Visual Studio 2015 ไว้หรือไม่ เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้จะเปิดใช้งาน Hyper-V โดยอัตโนมัติ หากต้องการปิด Hyper-V หลังจากที่เปิดใช้งานแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เปิดแผงควบคุมใน Windows
  2. ไปที่ส่วน "เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows"
  3. ปิด Hyper-V

หากคุณเปิดใช้งาน Hyper-V แล้วปิดระบบ Windows 10

หาก Hyper-V เปิดอยู่ และคุณปิดระบบ Windows คุณจะต้องทำการกู้คืนโดยใช้ไดรฟ์การกู้คืน USB หรือสื่อที่คุณใช้ในการติดตั้ง Windows 10 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการกู้คืนใน Windows 10 บนเว็บไซต์บริการช่วยเหลือของ Microsoft

หากคุณไม่สามารถกู้คืนการติดตั้ง Windows 10 กลับสู่สถานะก่อนที่จะเปิดใช้งาน Hyper-V ได้ คุณก็สามารถติดตั้ง Windows อีกครั้งโดยใช้ผู้ช่วย Boot Camp

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: