เกี่ยวกับรายการอัพเดท macOS Sierra 10.12.3

ขอแนะนำการอัพเดทครั้งนี้สำหรับผู้ใช้ macOS Sierra ทุกคน

รายการอัพเดท macOS Sierra 10.12.3 จะช่วยปรับปรุงความเสถียรและความปลอดภัยให้กับ Mac ของคุณ และแนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนหันมาใช้งาน

รายการอัพเดทนี้จะช่วยในเรื่องต่อไปนี้

  • ปรับปรุงการสลับกราฟิกอัตโนมัติใน MacBook Pro (15 นิ้ว ตุลาคม 2016)
  • แก้ไขปัญหากราฟิกที่เกิดขึ้นขณะเข้ารหัสโครงการ Adobe Premiere Pro ใน MacBook Pro ด้วย Touch Bar (13 และ 15 นิ้ว ตุลาคม 2016)
  • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถค้นหาเอกสาร PDF ที่สแกนแล้วในการแสดงตัวอย่างได้ 
  • แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ที่เกิดขึ้นกับเอกสาร PDF ซึ่งส่งออกโดยที่เปิดใช้งานการเข้ารหัสไว้
  • แก้ไขปัญหาที่ทำให้แอพพลิเคชั่นของบริษัทอื่นไม่สามารถนำเข้ารูปภาพจากกล้องดิจิตอลอย่างถูกต้องได้

คอนเทนต์สำหรับองค์กร: แก้ไขปัญหาเครือข่ายหรือบัญชีผู้ใช้ที่แคช (อาทิ บัญชี Active Directory) ใช้นโยบายรหัสผ่าน maxFailedLoginAttempts password ถูกทำให้เป็นปิดใช้งาน

โปรดดูที่รายการอัพเดทความปลอดภัยของ Apple สำหรับข้อมูลแบบละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของการอัพเดทนี้

ดูวิธีรับการอัพเดท macOS นี้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: