หากคุณเห็น "แบตเตอรี่ iPhone ของคุณอาจต้องเข้ารับบริการ"

เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำหากคุณเห็นข้อความแจ้งเตือนนี้ในการตั้งค่า > แบตเตอรี่

การแจ้งเตือนนี้บอกอะไร

หาก iPhone ของคุณใช้ iOS 10.2.1 ถึง iOS 11.2.6 การแจ้งเตือนนี้อาจปรากฏในการตั้งค่า > แบตเตอรี่: “แบตเตอรี่ iPhone ของคุณอาจต้องเข้ารับบริการ”

หาก iPhone ของคุณใช้ iOS 11.3 ขึ้นไป โปรดดูที่แบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงานของ iPhone เพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ของคุณ

การตั้งค่าแบตเตอรี่ใน iPhone

เหตุใดการแจ้งเตือนจึงปรากฏขึ้น

หลังจากใช้การวินิจฉัยใน iOS แล้ว เราตรวจพบว่าอาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใน iPhone ของคุณ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดอายุ ปริมาณการชาร์จและความสามารถในการจ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์จะลดลง ทำให้คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่นานขึ้นและบ่อยขึ้น อีกทั้ง iPhone ของคุณอาจปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด

นี่ไม่ใช่ปัญหาด้านความปลอดภัย แต่เป็นเพียงการแจ้งให้ทราบว่าคุณอาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ คุณสามารถใช้ iPhone ของคุณต่อไปได้จนกว่าจะนำแบตเตอรี่ไปตรวจสอบ ในระหว่างนี้ คุณอาจสังเกตุเห็นว่าเวลาในการเปิดใช้งานแอพนานขึ้น อัตราการเล่นเฟรมน้อยลงในระหว่างเลื่อน และประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ลดลง

แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ทุกชนิดเป็นชิ้นส่วนที่ใช้แล้วหมดไปและมีอายุการใช้งานที่จำกัด สุดท้ายแล้ว แบตเตอรี่เหล่านี้ต่างจำเป็นต้องรับการซ่อมแซมหรือรีไซเคิล มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณได้ ซึ่งรวมถึงจำนวนรอบการชาร์จ อายุทางเคมีของแบตเตอรี่ของคุณ และการโดนความร้อนหรือความเย็นมากเกินไป ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืดระยะเวลาการใช้งานและอายุแบตเตอรี่

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากต้องการดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple สำหรับทางเลือกการรับบริการ

การรับประกันหนึ่งปีของ Apple, AppleCare+ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงความคุ้มครองการให้บริการแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่อง หากแบตเตอรี่ของคุณไม่มีความคุ้มครองการให้บริการ Apple จะเสนอบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้โดยมีค่าใช้จ่าย

* แบตเตอรี่ปลอมและแบตเตอรี่ของบริษัทอื่นอาจไม่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยได้ หากต้องการแน่ใจว่าคุณได้รับแบตเตอรี่ Apple ของแท้ เราขอแนะนำให้คุณเข้ามาที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple 

วันที่เผยแพร่: