กรณีที่ kernel_task ใช้งาน CPU ของ Mac ในเปอร์เซ็นต์ที่สูง

หนึ่งในฟังก์ชั่นของกระบวนการ kernel task คือเพื่อช่วยจัดการอุณหภูมิของ CPU ของคุณ

ตัวตรวจสอบกิจกรรมอาจแสดงให้เห็นว่ากระบวนการของระบบที่ชื่อว่า kernel_task ใช้ CPU ในเปอร์เซ็นต์ที่สูง และระหว่างช่วงเวลานี้คุณจะสังเกตเห็นว่าพัดลมทำงานหนัก 

หนึ่งในหน้าที่ของ kernel_task คือการช่วยจัดการอุณหภูมิของ CPU ด้วยการทำให้ CPU ใช้งานได้น้อยลงในกระบวนการที่มีการใช้งาน CPU อย่างหนัก พูดอีกอย่างก็คือ kernel_task ตอบสนองต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ทำให้ CPU ของคุณร้อนเกินไป แม้ Mac จะไม่รู้สึกร้อนสำหรับคุณก็ตาม แต่ไม่ใช่สาเหตุของเงื่อนไขนั้น เมื่ออุณหภูมิลดลง kernel_task ก็จะลดกิจกรรมลงโดยอัตโนมัติ

วันที่เผยแพร่: