วิธีใช้ปุ่ม Escape บน MacBook Pro ที่มี Touch Bar

ดูวิธีใช้ปุ่ม Esc (Escape) หรือปุ่มอื่นแทน Esc บน MacBook Pro ที่มี Touch Bar

MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว ปี 2016) และใหม่กว่า กับ MacBook Pro (รุ่น 13 นิ้ว ปี 2016 ที่มีพอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต) และใหม่กว่ามี Touch Bar ซึ่งเปลี่ยนไปตามแอพพลิเคชั่นที่คุณใช้อยู่โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเครื่องมือและปุ่มควบคุมที่เกี่ยวข้องและคุ้นเคย

ปุ่ม Esc จะปรากฏอยู่ด้านซ้ายของ Touch Bar ในตำแหน่งเดียวกับที่ปุ่ม Esc ปรากฏบนคีย์บอร์ดแบบดั้งเดิม ปุ่ม Esc จะปรากฏอยู่ด้านซ้ายแม้ว่าในขณะนั้นเครื่องมืออื่นๆ บน Touch Bar จะเปลี่ยนไปก็ตาม


 

บางครั้งเครื่องมือต่างๆ ใน Touch Bar จะบังปุ่ม Esc ไว้ชั่วคราว

หลังจากคุณแตะ  หรือปุ่มเสร็จสิ้น ปุ่ม Esc จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

วิธีใช้งานปุ่มอื่นเป็นปุ่ม Esc

คุณสามารถเลือกให้ปุ่มจริงทำหน้าที่เป็นปุ่ม Esc ชั่วคราวหรือถาวรได้ ดังนี้

  1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ
  2. เลือกแป้นพิมพ์
  3. ในส่วนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ ให้คลิกปุ่มปรับค่า
  4. ใช้หนึ่งในเมนูป๊อปอัพเพื่อเลือกปุ่มอื่นให้ทำหน้าที่เป็นปุ่ม Esc

ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกปุ่ม Escape ทางขวาของป้ายปุ่ม Control (^) การกด Control จะมีผลเหมือนการกดปุ่ม Esc โดยปุ่มจะปิดเมนูที่เปิดอยู่ และการกดปุ่ม Control-Option-Command จะทำให้หน้าต่างบังคับออกจากแอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนการทำงานของคีย์บอร์ดกลับเป็นแบบเดิมได้โดยคลิกกู้คืนค่าเริ่มต้น

วิธีบังคับแอพให้ออกโดยใช้ปุ่มอื่นแทน Esc

คุณอาจไม่สามารถใช้ปุ่ม Esc ใน Touch Bar ได้หากแอพที่คุณใช้อยู่ไม่ตอบสนอง

หากคุณต้องใช้ปุ่ม Esc เพื่อบังคับออกจากแอพ คุณสามารถสลับเป็นแอพอื่น แล้วลองกดปุ่ม Option-Command-Escape ได้ และคุณยังสามารถเลือกเมนู Apple > บังคับออก ได้อีกด้วย

หากวิธีดังกล่าวไม่ได้ผล หรือหาก Touch Bar ของคุณไม่ตอบสนองในแอพใดๆ ให้รีสตาร์ท Mac เลือกเมนู Apple > เริ่มการทำงานใหม่ หรือหาก Mac ของคุณไม่ตอบสนอง ให้กด Touch ID (ปุ่มเปิด/ปิด) ค้างไว้จนกว่า Mac จะปิดเครื่อง

การใช้ Esc ใน Windows

เมื่อคุณใช้ Boot Camp ในการใช้ Windows 10 บน Mac ปุ่ม Esc จะอยู่บน Touch Bar ในตำแหน่งเดียวกับตอนที่คุณใช้ macOS

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งาน Esc ได้ทางคีย์บอร์ดบนหน้าจอ Windows จากเมนู Windows ให้เลือกรายการเมนู "ความง่ายในการเข้าถึง" จากนั้นจึงเลือกแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

วันที่เผยแพร่: