การรับรองความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่ iPod touch

บทความนี้อธิบายถึงมาตรฐานความปลอดภัยสากลสำหรับแบตเตอรี่ iPod touch

แบตเตอรี่ iPod touch ทั้งหมดได้รับการทดสอบ รับรอง และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ดังนี้

  • ข้อบังคับในการขนส่งของสหประชาชาติ (UN) UN38.3: ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่ขณะขนส่งทางอากาศ
  • Underwriters Laboratory (UL) 2054: ครอบคลุมความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับการใช้งานทั่วไป 
  • UL 60950-1 และมาตรฐานสากล IEC/EN 60950: ครอบคลุมการใช้งานแบตเตอรี่ในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มาตรฐานสากล IEC 62133: ครอบคลุมเซลล์ทุติยภูมิและแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์มีฤทธิ์เป็นด่างหรืออิเล็กโทรไลต์แบบอื่นๆ ที่ไม่มีฤทธิ์เป็นกรด
วันที่เผยแพร่: