หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีอิมเมจ" เมื่อคุณติดตั้ง Windows 10

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีอิมเมจ" เมื่อคุณใช้ Boot Camp เพื่อติดตั้ง Windows 10 Anniversary Update บน Mac ของคุณ

คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากป้อนรหัสเข้าใช้งานหากคุณใช้แฟลชไดรฟ์ USB 3 เพื่อติดตั้ง Anniversary Update of Windows 10

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลองใช้หนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้

  • ถ่ายโอนไฟล์ดิสก์อิมเมจ Windows 10 Anniversary (ISO) ไปยังแฟลชไดรฟ์ USB 2 แล้วลองติดตั้งอีกครั้ง
  • ใช้ Windows 10 ISO แทนที่จะใช้ Anniversary Update กับแฟลชไดรฟ์ USB 3

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: