หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีอิมเมจ" เมื่อคุณติดตั้ง Windows 10

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีอิมเมจ" เมื่อคุณใช้ Boot Camp เพื่อติดตั้ง Windows 10 Anniversary Update บน Mac ของคุณ

คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากป้อนรหัสเข้าใช้งานหากคุณใช้แฟลชไดรฟ์ USB 3 เพื่อติดตั้ง Anniversary Update of Windows 10

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลองใช้หนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้

  • ถ่ายโอนไฟล์ดิสก์อิมเมจ Windows 10 Anniversary (ISO) ไปยังแฟลชไดรฟ์ USB 2 แล้วลองติดตั้งอีกครั้ง
  • ใช้ Windows 10 ISO แทนที่จะใช้ Anniversary Update กับแฟลชไดรฟ์ USB 3

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: