วิธีใช้ไฟฉายบน iPhone หรือ iPad Pro

แฟลช LED บน iPhone หรือ iPad Pro สามารถใช้เป็นไฟฉายได้ด้วยในยามที่คุณต้องการแสงสว่างเพิ่ม

คุณสามารถเปิดหรือปิดไฟฉายได้หลายวิธี คุณสามารถถาม Siri หรือใช้ศูนย์ควบคุมบน iPhone ที่มี Face ID หรือ iPad Pro หรือใช้ศูนย์ควบคุมกับ iPhone ที่มีปุ่มโฮม

ถาม Siri

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของวิธีการใช้ Siri เพื่อเปิดไฟฉายของคุณได้

 • "หวัดดี Siri เปิดไฟฉายของฉัน"
 • "หวัดดี Siri คุณช่วยเปิดไฟฉายของฉันได้หรือไม่"
 • "หวัดดี Siri ปิดไฟฉายของฉัน"

 

คุณสามารถเปิดไฟฉายบน iPhoneผ่าน ศูนย์ควบคุม 

ปิดหรือเปิดไฟฉายด้วย iPhone ที่มี Face ID หรือ iPad Pro

 1. ปัดลงจากมุมด้านขวาบนเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมบน iPhone หรือ iPad
 2. แตะปุ่มไฟฉาย ไอคอนไฟฉาย
 3. หากต้องการปิดไฟฉาย ให้แตะปุ่มไฟฉาย ไอคอนไฟฉาย อีกครั้ง

หากไม่เห็นปุ่มไฟฉาย ไอคอนไฟฉาย เมื่อเปิดศูนย์ควบคุม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อเพิ่มไอคอนได้ ไปที่การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม แล้วแตะไฟฉายในรายการการควบคุมที่ใช้ได้

นอกจากนี้ คุณยังเปิดไฟฉายจากหน้าจอล็อคได้อีกด้วย เพียงกดปุ่มไฟฉายค้างไว้ ไอคอนไฟฉาย ที่มุมซ้ายล่าง

ดูว่า iPhone รุ่นใดมี Face ID

ผู้ใช้ iPhone ปิดไฟฉายโดยใช้ศูนย์ควบคุม

 

ใช้ศูนย์ควบคุมบน iPhone ที่มีปุ่มโฮม

 1. ปัดขึ้นจากขอบด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมบน iPhone ของคุณ
 2. แตะปุ่มไฟฉาย ไอคอนไฟฉาย
 3. หากต้องการปิดไฟฉาย ให้แตะปุ่มไฟฉาย ไอคอนไฟฉาย อีกครั้ง

เปลี่ยนระดับความสว่างของไฟฉาย

 1. บน iPhone ที่มี Face ID หรือ iPad ให้ปัดลงจากมุมขวาบนเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม หรือบน iPhone ที่มีปุ่มโฮม ให้ปัดขึ้นจากขอบด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม
 2. กดปุ่มไฟฉายค้างไว้ ไอคอนไฟฉาย
 3. ลากแถบเลื่อนขึ้นหรือลง

ดูสิ่งที่ควรทำหากไฟฉายไม่ทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ

วันที่เผยแพร่: