เกี่ยวกับ Apple Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter

เชื่อมต่อ Mac ที่มีพอร์ต Thunderbolt 3 เข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้สาย Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2

Thunderbolt 3 to USB-C Adapter

   

  

Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter จะเชื่อมต่อ Mac ที่มีพอร์ต Thunderbolt 3 เข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้สาย Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2

อะแดปเตอร์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับพอร์ต USB-C ที่ไม่รองรับ Thunderbolt 3 เช่น ฮับ USB-C หรือพอร์ต USB-C บน MacBook models ตั้งแต่ปี 2015 ขึ้นไป

วิดีโอ

Thunderbolt  หรือ Thunderbolt 2 

 

ใช้พอร์ต Thunderbolt ของอะแดปเตอร์นี้เพื่อเชื่อมต่อ Mac กับจอแสดงผลที่ใช้สาย Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ประเภทนี้เพื่อเชื่อมต่อ Mac ของคุณเข้ากับ Apple Thunderbolt Display หรือ LG Thunderbolt 2 Display

อะแดปเตอร์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับจอแสดงผลที่ใช้ DisplayPort หรือ Mini DisplayPort เช่น Apple LED Cinema Display Thunderbolt และ Thunderbolt 2 จะไม่เหมือนกับ Mini DisplayPort แม้ว่าจะมีพอร์ตที่มีรูปร่างเหมือนกันก็ตาม

การถ่ายโอนข้อมูล

Thunderbolt  หรือ Thunderbolt 2 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้พอร์ต Thunderbolt ของอะแดปเตอร์นี้เพื่อเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก, แท่นวาง, Mac หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้สาย Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล อะแดปเตอร์นี้รองรับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดที่ 10Gbps กับอุปกรณ์ Thunderbolt และสูงสุด 20Gbps กับอุปกรณ์ Thunderbolt 2

อะแดปเตอร์นี้เป็นการเชื่อมต่อแบบสองทิศทาง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้อะแดปเตอร์นี้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt 3 กับ Mac ที่มีพอร์ต Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 ได้ ในกรณีนี้ Mac ต้องใช้ macOS Sierra หรือใหม่กว่า และอุปกรณ์ที่ใช้ Thunderbolt 3 ต้องสามารถจ่ายไฟด้วยตนเอง

ดูเพิ่มเติม

  • อะแดปเตอร์นี้จะไม่รับไฟผ่าน Thunderbolt คุณจึงไม่สามารถชาร์จ Mac ด้วยการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กับจอแสดงผล Thunderbolt ภายนอกหรืออุปกรณ์อื่นที่จ่ายไฟผ่าน Thunderbolt ได้
  • อะแดปเตอร์อื่นๆ สำหรับ Thunderbolt 3 และ USB-C
วันที่เผยแพร่: