มีอะไรใหม่ใน Keynote สำหรับ Mac

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ใน Keynote 11.0 สำหรับ Mac

ตัวเลือกใหม่สำหรับผู้นำเสนอ

ดูโน้ตของผู้นำเสนอ สไลด์ปัจจุบัน และสไลด์ถัดไปได้ในหน้าต่างแยกขณะนำเสนอ

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

และอีกมากมาย

 • รูปย่อในหน้าต่างลำดับฉากทำให้การแก้ไขลำดับที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
 • เบราเซอร์สื่อที่ได้รับการอัพเดทมอบตัวเลือกการค้นหาและหมวดหมู่เนื้อหาใหม่ เช่น เร็วๆ นี้ ภาพถ่ายบุคคล และ Live Photos
 • เพิ่มลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ลงในเซลล์ตาราง วัตถุข้อความ และรูปร่าง
 • ใช้ AppleScript เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านงานนำเสนอหรือเปิดงานนำเสนอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ดูคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนและข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งหมดใน Keynote สำหรับ Mac

คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 10.3.5 สำหรับ Mac

 • ดีไซน์ใหม่ที่ปรับแต่งให้ดีขึ้นบน macOS Big Sur
 • การปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน

 

คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 10.2 สำหรับ Mac

 • เล่นวิดีโอ YouTube และ Vimeo จากงานนำเสนอโดยตรง* ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้ "เล่นในหน้าต่าง" สำหรับสไลด์โชว์ที่บันทึกไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ขณะนี้การส่งออกภาพยนตร์รองรับรูปแบบและอัตราเฟรมที่หลากหลายแล้ว
 • ตกแต่งงานนำเสนอของคุณด้วยรูปร่างที่แก้ไขได้แบบใหม่ซึ่งมีให้เลือกใช้หลากหลาย

* อาจไม่มีในทุกภูมิภาค

คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 10.1 สำหรับ Mac

 • ใช้ตัวเลือกใหม่ "เล่นสไลด์โชว์ในหน้าต่าง” เพื่อเข้าถึงแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ระหว่างการนำเสนองานภายในเครื่องหรือผ่านการประชุมทางวิดีโอ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • สามารถเล่นภาพยนตร์ข้ามการเปลี่ยนสไลด์ได้แล้ว เพิ่มภาพยนตร์เดียวกันในหลายสไลด์เพื่อเล่นจากสไลด์หนึ่งไปอีกสไลด์หนึ่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้ตัวเลือกจัดแนวให้ตรงกับเส้นทางเพื่อให้วัตถุหันไปยังทิศทางที่ถูกต้องอยู่เสมอขณะเคลื่อนตามเส้นทางการเคลื่อนที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพิ่มคำบรรยายและชื่อเรื่องในรูปภาพ วิดีโอ รูปร่าง และวัตถุอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ดูเพิ่มเติม

ใหม่ใน Keynote 10.0 สำหรับ Mac

 • เลือกจากชุดรูปแบบใหม่ที่สวยงามซึ่งมีให้เลือกใช้หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้
 • เพิ่มงานนำเสนอ Keynote ลงในโฟลเดอร์ iCloud Drive ที่แชร์เพื่อเริ่มต้นการทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ ต้องใช้ macOS 10.15.4 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • แก้ไขงานนำเสนอที่แชร์ระหว่างออฟไลน์และการเปลี่ยนแปลงของคุณจะอัพโหลดเมื่อคุณกลับมาออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เข้าถึงชุดรูปแบบที่คุณใช้ล่าสุดได้อย่างง่ายดายในหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบที่ได้รับการออกแบบใหม่
 • พิมพ์หรือส่งออกงานนำเสนอในรูปแบบ PDF พร้อมความคิดเห็น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพิ่ม Drop cap เพื่อทำให้ข้อความโดดเด่นขึ้นด้วยอักษรตัวแรกที่มีขนาดใหญ่สำหรับตกแต่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตกแต่งงานนำเสนอของคุณด้วยรูปร่างที่แก้ไขได้แบบใหม่ซึ่งมีให้เลือกใช้หลากหลาย
 • แอนิเมชั่นข้อความ "คีย์บอร์ด" ใหม่แบบเคลื่อนไหวเข้าและเคลื่อนไหวออก


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 9.2 สำหรับ Mac

 • เพิ่มภาพยนตร์รูปแบบ HEVC ลงในงานนำเสนอได้อย่างง่ายดายที่ช่วยให้สามารถลดขนาดไฟล์ได้ในขณะที่ยังรักษาคุณภาพของภาพไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ข้ามไปที่สไลด์ที่ต้องการในงานนำเสนอโดยใช้คำสั่งเมนูใหม่
 • เพิ่มคำบรรยายสำหรับการช่วยการเข้าถึงไปยังเสียงและวิดีโอ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปรับปรุงการช่วยการเข้าถึง PDF ที่ส่งออกให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 9.1 สำหรับ Mac

 • จัดลักษณะข้อความของคุณด้วยการเติมการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือด้วยการใช้ลักษณะเส้นกรอบใหม่ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการที่ฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้ขยับไปพร้อมกับข้อความ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • แก้ไขสไลด์ต้นแบบในขณะที่ทำงานร่วมกันในงานนำเสนอ
 • บุคคลในรูปภาพได้รับการจัดวางอย่างชาญฉลาดในที่พักและวัตถุด้วยการตรวจจับใบหน้า


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 9.0 สำหรับ Mac

 • สร้างและแชร์ GIF ที่เคลื่อนไหวโดยการส่งออกสไลด์อย่างน้อยหนึ่งสไลด์
 • บันทึกรูปร่างที่กำหนดเองเพื่อใช้ในงานนำเสนออื่นๆ และเข้าถึงรูปร่างเหล่านั้นได้ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ใช้ iCloud ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • สร้างชุดรูปแบบเพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับงานนำเสนอใหม่ และชุดรูปแบบเหล่านั้นได้ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ใช้ iCloud ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ขณะนี้สไลด์ที่มีอัตราส่วนภาพแบบกำหนดเองที่กว้างขึ้นจะแสดงได้ดียิ่งขึ้นในแถบนำทางสไลด์ ตารางย่อ และจอภาพของผู้นำเสนอ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานระหว่างที่ใช้งานร่วมกันบนงานนำเสนอต่างๆ
 • แก้ไขกลุ่มวัตถุในระหว่างที่ใช้งานร่วมกัน
 • รองรับข้อความแนวตั้งในรูปร่างและกล่องข้อความต่างๆ ในภาษาจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี ดูข้อมูลเพิ่มเติม


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 8.2 สำหรับ Mac

 • ใช้โหมดมืดเพื่อให้ Keynote ดูสวยคมเข้ม ต้องใช้ macOS Mojave ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • การรองรับความต่อเนื่องของกล้องทำให้ภาพที่คุณถ่ายหรือเอกสารที่คุณสแกนด้วย iPhone หรือ iPad ของคุณปรากฏขึ้นในงานนำเสนอบน Mac ของคุณโดยอัตโนมัติ ต้องใช้ macOS Mojave และ iOS 12  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • อัด แก้ไข และเล่นเสียงได้อย่างง่ายดายจากสไลด์โดยตรง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตกแต่งงานนำเสนอของคุณด้วยรูปร่างที่แก้ไขได้แบบใหม่ซึ่งมีให้เลือกใช้หลากหลาย
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความเสถียร


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 8.1 สำหรับ Mac

 • เพิ่มสมการคณิตศาสตร์โดยใช้สัญกรณ์ LaTeX หรือ MathML ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • มอบรูปลักษณ์ใหม่ให้แผนภูมิด้วยการใส่มุมมนให้คอลัมน์และแถบต่างๆ
 • ตกแต่งงานนำเสนอของคุณด้วยรูปร่างที่แก้ไขได้แบบใหม่ซึ่งมีให้เลือกใช้หลากหลาย
 • ปรับปรุงความเข้ากันได้กับ Microsoft PowerPoint ให้ดียิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงการรองรับภาษาอาหรับและฮีบรู ดูข้อมูลเพิ่มเติม


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 8.0 สำหรับ Mac

 • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนงานนำเสนอที่จัดเก็บอยู่ใน Box ต้องใช้ macOS High Sierra ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้แผนภูมิโดนัทเพื่อแสดงข้อมูลผ่านรูปภาพด้วยวิธีใหม่ที่น่าสนใจ
 • เพิ่มแกลเลอรี่รูปภาพแบบโต้ตอบสำหรับดูคอลเลกชั่นรูปภาพ
 • ยกระดับงานนำเสนอด้วยรูปร่างแบบใหม่ที่สามารถแก้ไขได้หลากหลายรายการ
 • ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการลดขนาดไฟล์งานนำเสนอ


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 7.3 สำหรับ Mac

 • ความสามารถใหม่ในการฟิลเตอร์รายชื่อวัตถุด้วยการพิมพ์ชื่อวัตถุ ดูเพิ่มเติม
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความเสถียร


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 7.2 สำหรับ Mac

 • ปรับปรุงเอกสารของคุณให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้คลังซึ่งมีรูปร่างที่วาดอย่างมืออาชีพกว่า 500 แบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตอบกลับความคิดเห็นและเข้าร่วมการสนทนาในหัวเรื่องเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตัวเลือกการเสนอคำอัตโนมัติและการแทนที่ข้อความแบบใหม่ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • แก้ไขโน้ตของผู้นำเสนอระหว่างที่แสดงสไลด์ในมุมมองตารางย่อ
 • เลื่อนไปยังที่ใดก็ได้โดยใช้ตัวเลือกการเลื่อนและการซูมแบบใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปรับปรุงการรองรับภาษาฮีบรูและอาหรับ
 • ขณะนี้ฟังก์ชั่นหุ้นและสกุลเงินจะแสดงข้อมูลราคาจากวันทำการซื้อขายก่อนหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติม


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 7.1 สำหรับ Mac

 • รายการวัตถุใหม่ช่วยให้คุณสามารถเลือก แก้ไข และจัดเรียงวัตถุได้ง่ายขึ้นแม้ว่าจะอยู่ในสไลด์ที่ซับซ้อน ดูเพิ่มเติม
 • ตัวเลือกใหม่ในการแสดงโน้ตของผู้นำเสนอบนพื้นหลังสีดำ ทำให้อ่านโน้ตได้ง่ายขึ้นในขณะที่นำเสนอในที่ที่มีแสงน้อย
 • เปิดเอกสารที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านอย่างรวดเร็วโดยใช้ Touch ID ใน MacBook Pro ใหม่ที่มี Touch Bar ดูเพิ่มเติม
 • แทนที่แบบอักษรของงานนำเสนอทั้งรายการได้อย่างง่ายดาย
 • เส้นตัวนำแบบใหม่ช่วยให้อ่านแผนภูมิวงกลมได้ง่ายมากขึ้น
 • ฟังก์ชั่นหุ้นและสกุลเงินใหม่แสดงตารางที่มีข้อมูลหลักทรัพย์ที่อัพเดท ดูเพิ่มเติม
 • โพสต์งานนำเสนอแบบโต้ตอบได้บน Medium, WordPress และเว็บไซต์อื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • นำเข้างานนำเสนอ Keynote 1.0 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปรับวันที่ เวลา และสกุลเงินด้วยตัวเองให้เข้ากับภาษาและภูมิภาคของคุณ


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 7.0 สำหรับ Mac

 • ใช้งานร่วมกันแบบเรียลไทม์ (คุณสมบัติในรุ่นเบต้า).
  • แก้ไขงานนำเสนอไปพร้อมกับคนอื่นๆ ใน Keynote บน Mac, iPad, iPhone และ iCloud.com
  • แชร์งานนำเสนอแบบสาธารณะหรือแชร์ให้เฉพาะบุคคล
  • มองเห็นว่ามีใครทำงานอยู่ในงานนำเสนอบ้าง
  • มองเห็นเคอร์เซอร์ของผู้เข้าร่วมในขณะที่พวกเขากำลังแก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • Keynote Live ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอสไลด์โชว์ที่ผู้ชมสามารถรับชมได้จาก Mac, iPad, iPhone และจาก iCloud.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เปิดและแก้ไขงานนำเสนอ Keynote ’05 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้แถบในการทำงานหลายงานนำเสนอในหน้าต่างเดียว
 • รองรับรูปภาพที่มีขอบเขตสีกว้าง
วันที่เผยแพร่: