มีอะไรใหม่ใน Keynote สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ใน Keynote 10.0 สำหรับ iOS และ iPadOS

รองรับแทร็คแพดใน iPad

ใช้ Keynote ร่วมกับ Magic Keyboard, เมาส์ หรือแทร็คแพดเพื่อเป็นวิธีใหม่ในการทำงานกับงานนำเสนอของคุณ จำเป็นต้องมี iPadOS 13.4

ดูุข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดรูปแบบใหม่

มีชุดรูปแบบใหม่ที่สวยงามให้เลือกมากมายเพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน

การแชร์โฟลเดอร์ iCloud Drive

เพิ่มงานนำเสนอ Keynote ไปยังโฟลเดอร์ iCloud Drive ที่แชร์เพื่อเริ่มการทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องมี iPadOS 13.4 หรือ iOS 13.4

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

และอีกมากมาย

 • แก้ไขงานนำเสนอที่แชร์ระหว่างออฟไลน์ แล้วระบบจะอัพโหลดการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อคุณออนไลน์อีกครั้ง จำเป็นต้องมี iPadOS หรือ iOS 13 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • แตะค้างไว้ จากนั้นลากผ่านวัตถุหลายรายการเพื่อเลือกวัตถุเหล่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เข้าไปยังชุดรูปแบบที่คุณเพิ่งใช้ล่าสุดได้อย่างง่ายดายในหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบที่ออกแบบใหม่
 • พิมพ์หรือส่งออกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบ PDF ที่มีความคิดเห็น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลากและวางตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อเสริมข้อความให้เด่นยิ่งขึ้นด้วยตัวอักษรแรกที่ใหญ่และตกแต่งสวยงาม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตกแต่งงานนำเสนอของคุณด้วยรูปร่างใหม่ๆ ที่แก้ไขได้ 

ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนและข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งหมดใน Keynote สำหรับ iOS บน iPhone และ iPod touch หรือบน iPad


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 5.2 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • บน iPadOS คุณสามารถใช้ Keynote ได้ในพื้นที่หลายส่วนหรือแก้ไขงานนำเสนอสองงานข้างๆ กันได้ใน Split View ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • รองรับภาพยนตร์รูปแบบ HEVC ที่ช่วยให้สามารถลดขนาดไฟล์ได้ในขณะที่ยังรักษาคุณภาพของภาพไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้แบบอักษรที่กำหนดเองที่ติดตั้งจาก App Store*
 • รองรับการแก้ไขข้อความและคำสั่งนิ้วสำหรับการนำทางแบบใหม่ใน iOS 13 และ iPadOS* ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บันทึกภาพหน้าจอของงานนำเสนอทั้งงาน ทำเครื่องหมายภาพ และแชร์เป็น PDF ได้ง่ายๆ*
 • เข้าถึงไฟล์จากไดรฟ์ USB, ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ไฟล์* ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฟังการบรรยายแผนภูมิด้วยเสียงโดยใช้ VoiceOver* ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพิ่มคำบรรยายสำหรับการช่วยการเข้าถึงไปยังเสียงและวิดีโอ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปรับปรุงการช่วยการเข้าถึง PDF ที่ส่งออกให้ดียิ่งขึ้น
 • เลือกวัตถุหลายรายการโดยกด Shift หรือ Command บนคีย์บอร์ดแบบฮาร์ดแวร์

จำเป็นต้องมี iOS 13 หรือ iPadOS

คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 5.1 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • จัดลักษณะข้อความของคุณด้วยการเติมการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือด้วยการใช้ลักษณะเส้นกรอบใหม่ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เปลี่ยนลักษณะของชุดแผนภูมิแต่ละชุด ปรับระยะห่างระหว่างคอลัมน์ และเพิ่มเส้นแนวโน้ม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการที่ฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้ขยับไปพร้อมกับข้อความ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • แก้ไขสไลด์ต้นแบบในขณะที่ทำงานร่วมกันในงานนำเสนอ
 • บุคคลในรูปภาพได้รับการจัดวางอย่างชาญฉลาดในที่พักและวัตถุด้วยการตรวจจับใบหน้า
 • ปรับรูปลักษณ์ของขอบเซลล์ในตาราง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เลือกว่าจะใช้ Apple Pencil ในการเริ่มต้นวาดภาพหรือในการเลือกและเลื่อน หรือสลับไปมาระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ผ่านการแตะสองครั้งโดยใช้ Apple Pencil ที่รองรับ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปรับแต่งรายการด้วยการเลือกจากประเภทสัญลักษณ์หัวข้อย่อยใหม่ๆ เปลี่ยนขนาดและสีของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย สร้างสัญลักษณ์หัวข้อย่อยที่กำหนดเอง ปรับระดับการย่อหน้า และอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เลือกเรียนรู้การสะกดเพื่อเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกดคำ ดูข้อมูลเพิ่มเติม


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 5.0 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • วาดเส้นทางด้วยนิ้วหรือ Apple Pencil ของคุณเพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนไหวบนสไลด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพิ่มการเน้นย้ำให้กับงานนำเสนอของคุณด้วยเอฟเฟ็กต์สร้างการกระทำ ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหว การหมุน และการปรับขนาดภาพเคลื่อนไหว ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • สร้างและแชร์ GIF ที่เคลื่อนไหวโดยการส่งออกสไลด์อย่างน้อยหนึ่งสไลด์
 • บันทึกรูปร่างที่กำหนดเองเพื่อใช้ในงานนำเสนออื่นๆ และเข้าถึงรูปร่างเหล่านั้นได้ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ใช้ iCloud ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • สร้างชุดรูปแบบเพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับงานนำเสนอใหม่ และชุดรูปแบบเหล่านั้นได้ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ใช้ iCloud ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • แก้ไขโน้ตของผู้นำเสนอในระหว่างที่นำเสนอหรือทดสอบสไลด์โชว์
 • ขณะนี้สไลด์ที่มีอัตราสัดส่วนแบบกำหนดเองที่กว้างขึ้นจะแสดงผลได้ดียิ่งขึ้นในแถบนำทางสไลด์ ตารางย่อ และจอภาพของผู้นำเสนอ
 • สร้างที่พักรูปภาพเพื่อแทนที่รูปภาพได้อย่างง่ายดายโดยไม่ส่งผลต่อรูปแบบของสไลด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในระหว่างที่ทำงานร่วมกันบนงานนำเสนอ
 • แก้ไขกลุ่มวัตถุในระหว่างที่ใช้งานร่วมกัน
 • รองรับข้อความแนวตั้งในรูปร่างและกล่องข้อความต่างๆ ในภาษาจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี ดูข้อมูลเพิ่มเติม


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 4.2 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ปรับขนาดตัวอักษรในโน้ตของผู้นำเสนอและกลับสีระหว่างที่นำเสนอ
 • บันทึกรูปวาดไปยังแอพรูปภาพหรือแอพไฟล์ได้อย่างง่ายดาย หรือจะแชร์กับผู้อื่นก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสั่งลัด Siri จำเป็นต้องใช้ iOS 12 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ขณะนี้ Keynote รองรับการป้อนอย่างยืดหยุ่นแล้ว 
 • ตกแต่งงานนำเสนอของคุณด้วยรูปร่างใหม่ๆ ที่แก้ไขได้
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความเสถียร


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 4.1 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • แก้ไขสไลด์ต้นแบบที่มีอยู่แล้วหรือสร้างสไลด์ต้นแบบใหม่
 • อัด แก้ไข และเล่นเสียงได้อย่างง่ายดายจากสไลด์โดยตรง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • มอบรูปลักษณ์ใหม่ให้แผนภูมิด้วยการใส่มุมมนให้คอลัมน์และแถบต่างๆ
 • ตัวเลือกใหม่ในการตั้งค่า> Keynote จะทำให้คุณใช้ Apple Pencil เพื่อเลือกและเลื่อนบน iPad ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ส่งออกงานนำเสนอเป็นภาพยนตร์หรือรูปภาพ 
 • เพิ่มสมการคณิตศาสตร์โดยใช้สัญกรณ์ LaTeX หรือ MathML ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตกแต่งงานนำเสนอของคุณด้วยรูปร่างใหม่ๆ ที่แก้ไขได้
 • เพิ่มการไล่ระดับสีและการเติมภาพในรูปร่างและกล่องข้อความ
 • ปรับปรุงการรองรับภาษาอาหรับและฮีบรู ดูข้อมูลเพิ่มเติม


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 4.0 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ใช้ Apple Pencil หรือนิ้วเพื่อวาดภาพและเขียนบนอุปกรณ์ที่รองรับ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ภาพวาดเคลื่อนไหวในระหว่างสไลด์โชว์
 • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนงานนำเสนอที่จัดเก็บอยู่ใน Box ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบของงานนำเสนอได้อย่างง่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปรับขนาดและอัตราส่วนภาพของสไลด์งานนำเสนอ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้แผนภูมิโดนัทเพื่อแสดงข้อมูลผ่านรูปภาพด้วยวิธีใหม่ที่น่าสนใจ
 • เพิ่มแกลเลอรี่รูปภาพแบบโต้ตอบสำหรับดูคอลเลกชั่นรูปภาพ
 • ยกระดับงานนำเสนอด้วยรูปร่างแบบใหม่ที่สามารถแก้ไขได้หลากหลายรายการ
 • ตัวเลือกใหม่สำหรับการจัดรูปแบบเศษส่วนโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 3.3 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ตัวจัดการเอกสารที่ออกแบบมาใหม่ช่วยให้สามารถเข้าใช้ไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ใน iCloud Drive หรือผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัทอื่นได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บน iPad คุณสามารถลากแล้วปล่อยข้อความ รูปภาพ และรายการอื่นๆ ระหว่าง Keynote และแอพอื่นๆ ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้คำสั่งรวมกัน อินเตอร์เซก ลบ และไม่รวม เพื่อสร้างรูปร่างใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ทำงานบน iPad ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Slide Over, Split View และ Dock แบบใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เข้าใช้และจัดระเบียบงานนำเสนอของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แอพไฟล์ใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้คำสั่งจัดแนว กระจาย พลิกแนวตั้ง และพลิกแนวนอนเพื่อจัดเรียงวัตถุอย่างรวดเร็ว
 • รองรับคำสั่งแยกชิ้นส่วนสำหรับรูปร่างที่ซับซ้อนจากคลังรูปร่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความเสถียร


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 3.2 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ปรับปรุงเอกสารของคุณให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้คลังซึ่งมีรูปร่างที่วาดอย่างมืออาชีพกว่า 500 แบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตอบกลับความคิดเห็นและเข้าร่วมการสนทนาในหัวเรื่องเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตัวเลือกการเสนอคำอัตโนมัติและการแทนที่ข้อความแบบใหม่ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • จัดเรียงสไลด์ของคุณอีกครั้งอย่างง่ายดายได้ด้วยมุมมองตารางย่อแบบใหม่
 • แก้ไขโน้ตของผู้นำเสนอในระหว่างดูสไลด์
 • ปรับปรุงการรองรับภาษาฮีบรูและอาหรับ


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 3.1 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • จัดรูปแบบข้อความเป็นตัวยกและตัวห้อย ใช้ลิเกเจอร์ และเปลี่ยนสีพื้นหลังข้อความ
 • แทนที่แบบอักษรที่หายไปในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย
 • เส้นตัวนำแบบใหม่ช่วยให้อ่านแผนภูมิวงกลมได้ง่ายมากขึ้น
 • นำเข้างานนำเสนอ Keynote 1.0 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • โพสต์งานนำเสนอแบบโต้ตอบได้บน Medium, WordPress และเว็บไซต์อื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปรับวันที่ เวลา และสกุลเงินด้วยตัวเองให้เข้ากับภาษาและภูมิภาคของคุณ


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 3.0 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ใช้งานร่วมกันแบบเรียลไทม์ (คุณสมบัติในรุ่นเบต้า)
  • แก้ไขงานนำเสนอไปพร้อมกับคนอื่นๆ ในแอพ Keynote บน Mac, iPad, iPhone และ iCloud.com
  • แชร์งานนำเสนอแบบสาธารณะหรือแชร์ให้เฉพาะบุคคล
  • มองเห็นว่ามีใครทำงานอยู่ในงานนำเสนอบ้าง
  • มองเห็นเคอร์เซอร์ของผู้เข้าร่วมในขณะที่พวกเขากำลังแก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • Keynote Live ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอสไลด์โชว์ที่ผู้ชมสามารถรับชมได้จาก Mac, iPad, iPhone ของตัวเองและจาก iCloud.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ไฮไลท์ด้วย Apple Pencil ในขณะที่นำเสนอบน iPad Pro 
 • บานหน้าต่างรูปแบบแบบใหม่ใช้ประโยชน์จากจอแสดงผลใน iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว
 • การดาวน์โหลดที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในตอนนี้ Keynote จะดาวน์โหลดงานนำเสนอจาก iCloud เมื่อคุณพร้อมทำงานเท่านั้น
 • เปิดและแก้ไขงานนำเสนอ Keynote ’05 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • รองรับรูปภาพที่มีขอบเขตสีกว้าง
 • ควบคุมคีย์บอร์ดได้ดียิ่งขึ้นและมีปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดเพิ่มเติม
   
วันที่เผยแพร่: