มีอะไรใหม่ใน Keynote สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ใน Keynote 12.1 สำหรับ iOS และ iPadOS

 

พื้นหลังแบบไดนามิก

เพิ่มการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ และทำให้งานนำเสนอของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยพื้นหลังแบบไดนามิกที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณเปลี่ยนจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์

 

ธีมใหม่

เลือกธีมเคลื่อนไหวใหม่ๆ ที่มีพื้นหลังแบบไดนามิก

และอีกมากมาย

 • ข้ามหรือเลิกข้ามสไลด์ทั้งหมดในกลุ่มที่ยุบไว้

ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนและข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งหมดใน Keynote สำหรับ iOS บน iPhone และ iPod touch หรือบน iPad


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 12.0 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ขยายสไลด์ให้อยู่ในระดับการซูมสูงสุดที่ 400 เปอร์เซ็นต์
 • แก้ไขขนาดแบบอักษรได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้จุดทศนิยมสูงสุดสองตำแหน่ง

     


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 11.2 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ใช้กล้องใน iPhone หรือ iPad เพื่อให้คุณปรากฏตัวบนสไลด์ได้ทันที
 • อนุญาตให้ผู้มีส่วนร่วมใช้อุปกรณ์ของตนเองเพื่อผลัดกันควบคุมงานนำเสนอที่แชร์
 • แผนภูมิเรดาร์ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบตัวแปรหลายตัวได้พร้อมกันอย่างเห็นภาพ เพื่อแสดงความเหมือนและความแตกต่างในข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย
 • ตัวควบคุมสไลด์โชว์แบบใหม่ช่วยให้เข้าถึงแถบนำทางสไลด์ ปุ่มลัดคีย์บอร์ด แหล่งภาพวิดีโอสด หรือควบคุมงานนำเสนอด้วยผู้นำเสนอหลายคน
 • ลากและวางเพื่อคัดลอกข้อความ รูปภาพ และรายการอื่นๆ ระหว่างแอปบน iPhone1
 • การทำงานร่วมกันที่ยืดหยุ่นช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถเพิ่มคนอื่นๆ ไว้ในงานนำเสนอแชร์2
 • การแปลทันทีช่วยให้คุณแปลข้อความที่เลือกได้ถึง 11 ภาษา และเพิ่มการแปลลงในงานนำเสนอของคุณเพียงแค่แตะครั้งเดียว2
 • กราฟเสียงทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านการเล่นโทนเสียงที่เปลี่ยนระดับได้เพื่อแสดงค่าต่างๆ2

1. จำเป็นต้องมี iOS 15
2. จำเป็นต้องมี iOS 15 หรือ iPadOS 15


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 11.1 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ครูที่ใช้แอปงานชั้นเรียนเพื่อมอบหมายกิจกรรมใน Keynote สามารถดูความคืบหน้าของนักเรียนได้ เช่น เวลาที่ใช้ไป


คุณสมบัติใหม่ใน Keynote 11.0 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ใช้ตัวควบคุมการแก้ไขแบบใหม่ในตัวตรวจสอบการจัดเรียงเพื่อปรับลักษณะและการวางตำแหน่งของวัตถุ
 • ใช้ปุ่มตัวเลขบนหน้าจอเพื่อใส่ค่าที่ต้องการสำหรับขนาดตัวอักษร ระยะห่าง ขนาดตาราง และอื่นๆ
 • เพิ่มหรือลบวัตถุหรือเซลล์ตารางออกจากส่วนที่เลือกโดยการแตะหรือลากผ่านวัตถุเหล่านั้น
 • ตัวเลือกใหม่ในเพิ่มเติม > การตั้งค่า > การแก้ไข ที่ช่วยเปิดงานนำเสนอในมุมมองการแก้ไขให้ทุกครั้ง
 • ใส่ลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ลงในเซลล์ตาราง วัตถุข้อความ และรูปร่าง
 • การรองรับคุณสมบัติการขีดเขียนข้อความสำหรับภาษาโปรตุเกส ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และสเปน*

* จำเป็นต้องมี iPadOS 14.5

วันที่เผยแพร่: