มีอะไรใหม่ใน Numbers สำหรับ iPhone และ iPad

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ใน Numbers 12.2 สำหรับ iOS และ iPadOS

ดูกิจกรรมล่าสุด

ติดตามกิจกรรมล่าสุดของทุกคนในสเปรดชีตที่ใช้ทำงานร่วมกัน และรับการแจ้งเตือนเมื่อผู้อื่นเข้าร่วม แสดงความคิดเห็น หรือทำการเปลี่ยนแปลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทำงานร่วมกันในแอปข้อความ

แชร์และดูอัปเดตเกี่ยวกับสเปรดชีตของคุณได้อย่างง่ายดายในแอปข้อความ ส่งข้อความหรือเริ่มการโทร FaceTime ได้โดยตรงจากสเปรดชีตที่ใช้ทำงานร่วมกัน

ฟังก์ชั่นใหม่

เปรียบเทียบค่าและรวมข้อความเข้าด้วยกันโดยใช้ฟังก์ชั่นใหม่ๆ ซึ่งรวมถึง BITAND, BITOR, BITXOR, BITLSHIFT, BITRSHIFT, ISOWEEKNUM, CONCAT, TEXTJOIN และ SWITCH

จัดระเบียบแถบเครื่องมือใหม่

แทรกวัตถุ ค้นหาการตั้งค่า และไปที่เครื่องมือโปรดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยแถบเครื่องมือที่ปรับแต่งได้ใน Numbers สำหรับ iPad*

และอีกมากมาย:

 • พบกับการดำเนินการทั่วไป เช่น พิมพ์ เปลี่ยนชื่อ และอื่นๆ ในเมนูเอกสารใหม่บน iPad*
 • ทำงานในหลายสเปรดชีตได้อย่างง่ายดายด้วยตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางบน iPad รุ่นที่รองรับ*
 • ลบพื้นหลังของรูปภาพออกโดยอัตโนมัติเพื่อแยกวัตถุในภาพ*
 • ดูคำแนะนำการเติมข้อความอัตโนมัติโดยอิงจากเนื้อหาของเซลล์อื่นๆ ในคอลัมน์เดียวกัน
 • ปรับแต่งลักษณะแผนภูมิด้วยการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับสี เส้น และรูปแบบตัวเลข

รับคําแนะนําแบบทีละขั้นตอนและข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งหมดใน Numbers จากแหล่งต่อไปนี้

คู่มือผู้ใช้ Numbers สำหรับ iPhone

คู่มือผู้ใช้ Numbers สำหรับ iPad

* จำเป็นต้องมี iOS 16 หรือ iPadOS 16


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 12.1 สำหรับ iPhone และ iPad

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อแทรกแถวและคอลัมน์ในตารางขนาดใหญ่


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 12.0 สำหรับ iPhone และ iPad

 • คัดลอกสแนปช็อตเซลล์ตารางโดยไม่รวมสูตร หมวดหมู่ หรือค่าที่ซ่อนอยู่
 • แก้ไขขนาดแบบอักษรได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้จุดทศนิยมสูงสุดสองตำแหน่ง
 • สร้างสูตรและเติมข้อมูลในเซลล์ได้อย่างรวดเร็วด้วยการป้อนอัตโนมัติโดยใช้ VoiceOver


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 11.2 สำหรับ iPhone และ iPad

 • ใช้ตารางแบบ Pivot เพื่อสรุป จัดกลุ่ม และจัดเรียงข้อมูลใหม่อย่างรวดเร็วเพื่อสำรวจรูปแบบและแนวโน้มด้วยตารางแบบ Pivot
 • ใช้แผนภูมิเรดาร์ในการเปรียบเทียบตัวแปรหลายตัวได้พร้อมกันอย่างเห็นภาพ เพื่อแสดงความเหมือนและความแตกต่างในข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย
 • ค้นหารายการที่ซ้ำกันและค่าที่ไม่ซ้ำกันในข้อมูลของคุณด้วยตัวกรองที่ออกแบบใหม่ และใช้ตัวกรองด่วนที่ออกแบบใหม่เพื่อแสดงหรือซ่อนแถวที่ตรงกับค่าที่กำหนดได้อย่างง่ายดาย
 • ลากและวางเพื่อคัดลอกข้อความ รูปภาพ และรายการอื่นๆ ระหว่างแอปบน iPhone1
 • การทำงานร่วมกันที่ยืดหยุ่นช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถเพิ่มคนอื่นๆ ไว้ในสเปรดชีตที่แชร์ได้2
 • การแปลทันทีช่วยให้คุณแปลข้อความที่เลือกได้ถึง 11 ภาษา และเพิ่มการแปลลงในสเปรดชีตเพียงแค่คลิกครั้งเดียว2
 • กราฟเสียงทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านการเล่นโทนเสียงที่เปลี่ยนระดับได้เพื่อแสดงค่าต่างๆ2

1. จำเป็นต้องมี iOS 15
2. จำเป็นต้องมี iOS 15 หรือ iPadOS 15


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 11.1 สำหรับ iPhone และ iPad

 • ลิงก์จากวัตถุ เช่น รูปร่าง เส้น รูปภาพ ภาพวาด หรือกล่องข้อความ เพื่อไปยังหน้าเว็บ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • รองรับการทำงานร่วมกันบนแบบฟอร์มในสเปรดชีตที่แชร์
 • ครูที่ใช้แอปงานชั้นเรียนเพื่อมอบหมายกิจกรรมใน Numbers สามารถดูความคืบหน้าของนักเรียนได้ เช่น เวลาที่ใช้ไป


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 11.0 สำหรับ iPhone และ iPad

 • ใช้ตัวควบคุมการแก้ไขแบบใหม่ในตัวตรวจสอบการจัดเรียงเพื่อปรับลักษณะและการวางตำแหน่งของวัตถุ
 • ใช้ปุ่มตัวเลขบนหน้าจอเพื่อใส่ค่าที่ต้องการสำหรับขนาดตัวอักษร ระยะห่าง ขนาดตาราง และอื่นๆ
 • เพิ่มหรือลบวัตถุหรือเซลล์ตารางออกจากส่วนที่เลือกโดยการแตะหรือลากผ่านวัตถุเหล่านั้น
 • ตัวเลือกใหม่ในเพิ่มเติม > การตั้งค่า > การแก้ไข ที่ช่วยเปิดสเปรดชีตในมุมมองการแก้ไขให้ทุกครั้ง
 • ใส่ลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ลงในเซลล์ตาราง วัตถุข้อความ และรูปร่าง
 • ส่งออกสเปรดชีตไปยัง Microsoft Excel โดยไม่รวมแผ่นงานสรุป
 • การรองรับคุณสมบัติการขีดเขียนข้อความสำหรับภาษาโปรตุเกส ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และสเปน*

* จำเป็นต้องมี iPadOS 14.5

วันที่เผยแพร่: