มีอะไรใหม่ใน Numbers สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ใน Numbers 10.2 สำหรับ iOS และ iPadOS

การขีดเขียนข้อความ

ใช้การขีดเขียนข้อความเพื่อเขียนด้วยมือด้วย Apple Pencil จากนั้นคำของคุณจะแปลงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ1

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างรูปแบบ

ตอนนี้สามารถสร้างและปรับแต่งรูปแบบได้ง่ายขึ้น เพิ่มรูปแบบลงในตารางใดก็ได้ หรือใช้แม่แบบของรูปแบบพื้นฐานใหม่ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

และอีกมากมาย

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขณะทำงานกับตารางขนาดใหญ่
 • ค้นหารูปภาพและวิดีโอได้อย่างง่ายดายโดยใช้ความสามารถในการซูมและการค้นหาแบบใหม่ในตัวเลือกรูปภาพที่ออกแบบใหม่2
 • ตกแต่งสเปรดชีตของคุณด้วยรูปร่างใหม่ๆ ที่แก้ไขได้

รับคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนและข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งหมดใน Numbers สำหรับ iOS บน iPhone และ iPod touch หรือบน iPad

1. การขีดเขียนข้อความต้องใช้ iPadOS 14 และปัจจุบันรองรับภาษาอังกฤษจีน ตัวเต็ม และจีนตัวย่อ
2. จำเป็นต้องมี iOS 14 หรือ iPadOS 14

คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 10.1 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ใช้มุมมองการอ่านเพื่อเลื่อนและซูมสเปรดชีตของคุณโดยไม่เกิดการแก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจ ดูเพิ่มเติม
 • เล่นวิดีโอ YouTube และ Vimeo ได้เลยในสเปรดชีตของคุณ* ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพิ่มคำบรรยายและชื่อเรื่องในรูปภาพ วิดีโอ รูปร่าง และวัตถุอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ดูเพิ่มเติม
 • ฟังก์ชั่นใหม่ ซึ่งรวมถึง XLOOKUP, XMATCH และ REGEX ทำให้คุณจับคู่รูปแบบ จัดการข้อความ และสร้างสูตรแบบยืดหยุ่นได้ ดูเพิ่มเติม

* คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค

คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 10.0 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ใช้ Numbers ร่วมกับ Magic Keyboard, เมาส์ หรือแทร็คแพดเพื่อเป็นวิธีใหม่ในการทำงานกับสเปรดชีตของคุณ จำเป็นต้องมี iPadOS 13.4 ดูุข้อมูลเพิ่มเติม
 • สร้างสเปรดชีตที่มีแถวและคอลัมน์มากกว่าที่เคย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพิ่มสเปรดชีต Numbers ไปยังโฟลเดอร์ iCloud Drive ที่แชร์เพื่อเริ่มการทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องมี iPadOS 13.4 หรือ iOS 13.4 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้สีในพื้นหลังของแผ่นงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • แก้ไขสเปรดชีตที่แชร์ระหว่างออฟไลน์ แล้วระบบจะอัพโหลดการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อคุณออนไลน์อีกครั้ง จำเป็นต้องมี iPadOS หรือ iOS 13 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • แตะค้างไว้ จากนั้นลากผ่านวัตถุหลายรายการเพื่อเลือกวัตถุเหล่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เข้าไปยังแม่แบบที่คุณเพิ่งใช้ล่าสุดได้อย่างง่ายดายในหน้าต่างเลือกแม่แบบที่ออกแบบใหม่
 • พิมพ์หรือส่งออกสเปรดชีตของคุณในรูปแบบ PDF ที่มีความคิดเห็น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพิ่มการวางตัวพิมพ์ใหญ่ลงบนข้อความภายในรูปร่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตกแต่งสเปรดชีตของคุณด้วยรูปร่างใหม่ๆ ที่แก้ไขได้


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 5.2 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • เปิดใช้งานโหมดมืดเพื่อเน้นคอนเทนต์ของคุณ* ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บน iPadOS คุณสามารถใช้ Numbers ได้ในพื้นที่หลายส่วนหรือเปิดสเปรดชีตสองงานข้างๆ กันได้ใน Split View ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้แบบอักษรที่กำหนดเองที่ติดตั้งจาก App Store*
 • รองรับการแก้ไขข้อความและคำสั่งนิ้วสำหรับการนำทางแบบใหม่ใน iOS 13 และ iPadOS* ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บันทึกภาพหน้าจอของสเปรดชีตทั้งงาน ทำเครื่องหมายภาพ แล้วแชร์เป็น PDF ได้ง่ายๆ*
 • เข้าถึงไฟล์จากไดรฟ์ USB, ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ไฟล์* ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฟังการบรรยายแผนภูมิด้วยเสียงโดยใช้ VoiceOver ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพิ่มคำบรรยายสำหรับการช่วยการเข้าถึงให้กับเสียง วิดีโอ และภาพวาด ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปรับปรุงการช่วยการเข้าถึง PDF ที่ส่งออกให้ดียิ่งขึ้น
 • รองรับภาพยนตร์รูปแบบ HEVC ที่ช่วยให้สามารถลดขนาดไฟล์ได้ในขณะที่ยังรักษาคุณภาพของภาพไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เลือกวัตถุหลายรายการโดยกด Shift หรือ Command บนคีย์บอร์ดแบบฮาร์ดแวร์

จำเป็นต้องมี iOS 13 หรือ iPadOS

คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 5.1 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • เปลี่ยนลักษณะของชุดแผนภูมิแต่ละชุด ปรับระยะห่างระหว่างคอลัมน์ และเพิ่มเส้นแนวโน้ม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • สร้างลิงก์ไปยังแผ่นงานอื่นๆ ในสเปรดชีตของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • จัดลักษณะข้อความของคุณด้วยการเติมการไล่ระดับสีหรือภาพ หรือด้วยการใช้ลักษณะเส้นกรอบใหม่ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ความแม่นยำที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้เครื่องมือในการคำนวณแบบ 128 บิตขั้นสูง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพิ่มแถวไปยังตารางที่ฟิลเตอร์
 • ปรับลักษณะของขอบเซลล์ในตาราง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • วางภาพ รูปร่าง และสมการที่ฝังในลงในกล่องข้อความเพื่อให้ขยับไปพร้อมกับข้อความ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บุคคลในรูปภาพได้รับการจัดวางอย่างชาญฉลาดในที่พักและวัตถุด้วยการตรวจจับใบหน้า
 • เลือกว่าจะใช้ Apple Pencil ในการเริ่มต้นวาดภาพหรือในการเลือกและเลื่อน หรือสลับไปมาระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ผ่านการแตะสองครั้งโดยใช้ Apple Pencil ที่รองรับ  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปรับแต่งรายการด้วยการเลือกจากประเภทสัญลักษณ์หัวข้อย่อยใหม่ๆ เปลี่ยนขนาดและสีของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย สร้างสัญลักษณ์หัวข้อย่อยที่กำหนดเอง ปรับระดับการย่อหน้า และอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เลือกเรียนรู้การสะกดเพื่อเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกดคำ ดูข้อมูลเพิ่มเติม


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 5.0 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนแถวและคอลัมน์ รวมถึงขนาดของตารางได้อย่างแม่นยำด้วยบานหน้าต่างการกำหนดรูปแบบ
 • สร้างแม่แบบเพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับสเปรดชีตใหม่ และเข้าถึงแม่แบบเหล่านั้นได้ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ใช้ iCloud ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการใช้งานของหมวดหมู่อัจฉริยะ
 • บันทึกรูปร่างที่กำหนดเองเพื่อใช้ในสเปรดชีตอื่น และเข้าถึงรูปร่างเหล่านั้นได้ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ใช้ iCloud ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพิ่มระดับการซูมสูงสุดถึง 400%
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการนำเข้าไฟล์ Excel และ Comma Separated Value
 • สร้างที่พักรูปภาพเพื่อแทนที่รูปภาพได้อย่างง่ายดายโดยไม่ส่งผลต่อรูปแบบของสเปรดชีต ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในระหว่างที่ทำงานร่วมกันบนสเปรดชีต
 • แก้ไขกลุ่มวัตถุในระหว่างที่ใช้งานร่วมกัน
 • รองรับข้อความแนวตั้งในรูปร่างและกล่องข้อความต่างๆ ในภาษาจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี ดูข้อมูลเพิ่มเติม


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 4.2 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ใช้หมวดหมู่อัจฉริยะเพื่อจัดระเบียบและสรุปตารางอย่างรวดเร็วเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บันทึกรูปวาดไปยังแอพรูปภาพหรือแอพไฟล์ได้อย่างง่ายดาย หรือจะแชร์กับผู้อื่นก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสั่งลัด Siri จำเป็นต้องใช้ iOS 12 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ขณะนี้ Numbers รองรับการป้อนอย่างยืดหยุ่นแล้ว 
 • ตกแต่งสเปรดชีตของคุณด้วยรูปร่างใหม่ๆ ที่แก้ไขได้
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความเสถียร


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 4.1 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • บันทึก แก้ไข และเล่นเสียงได้อย่างง่ายดายในสเปรดชีตโดยตรง
 • มอบรูปลักษณ์ใหม่ให้แผนภูมิด้วยการใส่มุมมนให้คอลัมน์และแถบต่างๆ
 • เพิ่มสมการคณิตศาสตร์โดยใช้สัญกรณ์ LaTeX หรือ MathML ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตัวเลือกใหม่ในการตั้งค่า > Numbers จะช่วยให้คุณสามารถใช้ Apple Pencil เพื่อเลือกและเลื่อนบน iPad ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตกแต่งสเปรดชีตของคุณด้วยรูปร่างใหม่ๆ ที่แก้ไขได้
 • เพิ่มการไล่ระดับสีและการเติมภาพในรูปร่างและกล่องข้อความ
 • เรียกดูแม่แบบตามหมวดหมู่ได้อย่างง่ายดาย


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 4.0 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ใช้ Apple Pencil หรือใช้นิ้วของคุณเพื่อวาดและเขียนลงบนอุปกรณ์ที่รองรับ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนสเปรดชีตที่จัดเก็บอยู่ใน Box ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตัวเลือกใหม่อันทรงพลังสำหรับการจัดเรียงและการกรองตาราง
 • ใช้การไฮไลท์ตามเงื่อนไขในตารางเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของเซลล์เมื่อค่าตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้
 • การนำเข้า CSV และข้อมูลตัวอักษรที่ได้รับการปรับปรุงและกำหนดเองได้ พร้อมกับการรองรับอักขระคั่นแบบกำหนดเองและไฟล์ความกว้างคงที่
 • ใช้แผนภูมิโดนัทเพื่อแสดงข้อมูลผ่านรูปภาพด้วยวิธีใหม่ที่น่าสนใจ
 • เพิ่มแกลเลอรี่รูปภาพแบบโต้ตอบสำหรับดูคอลเลกชั่นรูปภาพ
 • ยกระดับสเปรดชีตด้วยรูปร่างแบบใหม่ที่สามารถแก้ไขได้หลายรายการ
 • ตัวเลือกใหม่สำหรับการจัดรูปแบบเศษส่วนโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์
 • การรองรับสองทิศทางแบบเต็มรูปแบบสำหรับภาษาอาหรับและฮีบรู ดูข้อมูลเพิ่มเติม


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 3.3 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ทำงานบน iPad ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Slide Over, Split View และ Dock แบบใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เข้าใช้และจัดระเบียบสเปรดชีตของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แอพไฟล์ใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ทำการปรับค่าวันที่ เวลา และระยะเวลาเล็กๆ น้อยๆ ที่มีอยู่ได้เร็วขึ้นด้วย "ตัวเลือกขึ้นลงที่ชาญฉลาด" ใหม่
 • ใช้คำสั่งรวมกัน ที่ซ้อนทับ ลบ และไม่รวม เพื่อสร้างรูปร่างใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้คำสั่งจัดแนว กระจาย พลิกแนวตั้ง และพลิกแนวนอนเพื่อจัดเรียงวัตถุอย่างรวดเร็ว
 • รองรับคำสั่งแยกชิ้นส่วนสำหรับรูปร่างที่ซับซ้อนจากคลังรูปร่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความเสถียร


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 3.2 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ปรับปรุงเอกสารของคุณให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้คลังซึ่งมีรูปร่างที่วาดอย่างมืออาชีพกว่า 500 แบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตอบกลับความคิดเห็นและเข้าร่วมการสนทนาในหัวเรื่องเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตัวเลือกการเสนอคำอัตโนมัติและการแทนที่ข้อความแบบใหม่ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • รองรับการแสดงตัวอย่างการพิมพ์ในสเปรดชีตที่ทำงานร่วมกัน
 • ขณะนี้คุณสมบัติแทรกราคาหุ้น รวมถึงฟังก์ชั่นหุ้นและสกุลเงินจะรายงานผลข้อมูลราคาปิดตลาดของวันก่อนหน้า ดูเพิ่มเติม


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 3.1 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • เพิ่มข้อมูลหุ้นปัจจุบันหรือข้อมูลหุ้นในอดีตลงในสเปรดชีตได้อย่างง่ายดาย ดูเพิ่มเติม
 • ประสบการณ์แก้ไขข้อมูลแบบใหม่อันทรงพลังซึ่งช่วยให้สามารถป้อนข้อมูลและสูตรคำนวณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เปิดสเปรดชีตที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านอย่างรวดเร็วโดยใช้ Touch ID ใน MacBook Pro ใหม่ที่มี Touch Bar ดูเพิ่มเติม
 • เมนูการกระทำแบบใหม่ช่วยให้เรียกใช้งานทั่วไปได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
 • ใช้แม่แบบหุ้นของฉันแบบใหม่เพื่อติดตามพอร์ตของคุณได้อย่างง่ายดาย1
 • จัดรูปแบบข้อความเป็นตัวยกและตัวห้อย ใช้ลิเกเจอร์ และเปลี่ยนสีพื้นหลังข้อความ
 • เส้นตัวนำแบบใหม่ช่วยให้อ่านแผนภูมิวงกลมได้ง่ายมากขึ้น
 • แทนที่แบบอักษรที่หายไปในสเปรดชีตของคุณได้อย่างง่ายดาย
 • ในระหว่างที่ทำงานร่วมกันบนสเปรดชีต ตอนนี้คุณสามารถตัด คัดลอก วาง และทำสำเนาแผ่นงานได้แล้ว
 • ปรับวันที่ เวลา และสกุลเงินด้วยตัวเองให้เข้ากับภาษาและภูมิภาคของคุณ
 • แก้ไข Rich Text ภายในเซลล์ตาราง

1 แม่แบบหุ้นของฉันจะพร้อมใช้งานเมื่อตั้งค่าภาษา macOS เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น


คุณสมบัติใหม่ใน Numbers 3.0 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

 • ใช้งานร่วมกันแบบเรียลไทม์ (คุณสมบัติในรุ่นเบต้า)
  • แก้ไขสเปรดชีตไปพร้อมกับคนอื่นๆ ในแอพ Numbers บน Mac, iPad, iPhone และ iCloud.com
  • แชร์สเปรดชีตแบบสาธารณะหรือแชร์ให้เฉพาะบุคคล
  • มองเห็นว่ามีใครทำงานอยู่ในสเปรดชีตบ้าง
  • มองเห็นเคอร์เซอร์ของผู้เข้าร่วมในขณะที่พวกเขากำลังแก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้แถบในการทำงานหลายสเปรดชีตในหน้าต่างเดียว
 • บานหน้าต่างการกำหนดรูปแบบแบบใหม่ใช้ประโยชน์จากจอแสดงผลใน iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว
 • การดาวน์โหลดที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในตอนนี้ Numbers จะดาวน์โหลดสเปรดชีตจาก iCloud เมื่อคุณพร้อมทำงานเท่านั้น
 • รองรับรูปภาพที่มีขอบเขตสีกว้าง
 • ควบคุมคีย์บอร์ดได้ดียิ่งขึ้นและมีปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่: