เล่นเพลงซ้ำและสุ่มเพลง

จากหน้าจอ "กำลังเล่นอยู่" ในแอพ Apple Music คุณสามารถเล่นเพลงซ้ำและสุ่มเพลงได้

บน iPhone, iPad, iPod touch หรืออุปกรณ์ Android ของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถขอให้ Siri เปิดหรือปิดการเล่นซ้ำและการสุ่มเพลงได้ คุณสามารถเปิดหรือปิดการเล่นซ้ำและการสุ่มเพลงในแอพ Apple Music ได้ด้วย เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีการเปิดหรือปิดการเล่นซ้ำ

 1. เปิดแอพ Apple Music และเล่นเพลง อัลบั้ม หรือเพลย์ลิสต์
 2. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะเพลงที่กำลังเล่นเพื่อเปิด "กำลังเล่นอยู่"
 3. ที่ด้านล่างของหน้าจอ "กำลังเล่นอยู่" ให้แตะกำลังเล่นถัดไป 
 4. ที่ด้านบนของหน้าจอเล่นถัดไป คุณสามารถเปิดหรือปิดการเล่นซ้ำได้
  • เล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ซ้ำ: แตะปิดการเล่นซ้ำ เพื่อเปิดเล่นซ้ำทั้งหมด
  • เล่นเพลงซ้ำ: แตะเล่นซ้ำ สองครั้งเพื่อเปิดการเล่นซ้ำ 1 ครั้ง 
  • ปิดการเล่นซ้ำ: แตะเล่นซ้ำทั้งหมด หรือเล่นซ้ำ 1 ครั้ง จนกว่าคุณจะเห็นไม่วนซ้ำ

วิธีการเปิดหรือปิดการสุ่ม

 1. เปิดแอพ Apple Music
 2. เล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์
  • เปิดการสุ่ม: แตะเครื่องเล่นที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิด "กำลังเล่นอยู่" แตะเล่นถัดไป แล้วแตะปิดการสุ่ม เพื่อเปิดการเล่นสุ่ม คุณยังสามารถเปิดอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ แล้วแตะสุ่มที่ด้านบนของหน้าจอ
  • ปิดการสุ่ม: แตะเครื่องเล่นที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิด "กำลังเล่นอยู่" แตะเล่นถัดไป แล้วแตะเปิดการสุ่ม เพื่อปิดการเล่นสุ่ม

บน Mac หรือ PC

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดหรือปิดการเล่นซ้ำและการสุ่มเพลง

วิธีการเปิดหรือปิดการเล่นซ้ำ

 1. เปิดแอพ Apple Music หรือ iTunes
 2. เล่นเพลง อัลบั้ม หรือเพลย์ลิสต์
 3. ที่ด้านบนของหน้าต่าง คุณสามารถเปิดหรือปิดการเล่นซ้ำได้
  • เล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ซ้ำ: คลิกปิดการเล่นซ้ำ เพื่อเปิดการเล่นซ้ำทั้งหมด
  • เล่นเพลงซ้ำ: คลิกปิดการเล่นซ้ำ สองครั้งเพื่อเปิดการเล่นซ้ำ 1 ครั้ง 
  • ปิดการเล่นซ้ำ: คลิกเล่นซ้ำทั้งหมด หรือเล่นซ้ำ 1 ครั้ง จนกว่าคุณจะเห็นไม่วนซ้ำ

วิธีการเปิดหรือปิดการสุ่ม

 1. เปิดแอพ Apple Music หรือ iTunes
 2. เลือกหมวดหมู่จากคลัง เช่น เพลง ศิลปิน หรืออัลบั้ม หรือเล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์
  • เปิดการสุ่ม: ที่ด้านบนของหน้าต่าง ให้คลิกปิดการสุ่ม เพื่อเปิดการสุ่ม
  • ปิดการสุ่ม: คลิกเปิดการสุ่ม เพื่อปิดการสุ่ม

ใน Apple Watch Series 3 หรือใหม่กว่า

ขอให้ Siri บน Apple Watch เปิดหรือปิดการเล่นซ้ำและการสุ่มเพลง คุณสามารถเปิดหรือปิดการเล่นซ้ำและการสุ่มเพลงในแอพ Apple Music ได้ด้วย เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีการเปิดหรือปิดการเล่นซ้ำ

 1. เชื่อมต่อ AirPods หรือหูฟังบลูทูธกับ Apple Watch
 2. เปิดแอพเพลง
 3. เล่นเพลง อัลบั้ม หรือเพลย์ลิสต์
 4. แตะรายการถัดไป
 5. จากที่นี่ คุณสามารถเปิดหรือปิดการเล่นซ้ำได้
  • เล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ซ้ำ: แตะปิดการเล่นซ้ำ เพื่อเปิดเล่นซ้ำทั้งหมด
  • เล่นเพลงซ้ำ: แตะเล่นซ้ำ สองครั้งเพื่อเปิดการเล่นซ้ำ 1 ครั้ง 
  • ปิดการเล่นซ้ำ: แตะเล่นซ้ำทั้งหมด หรือเล่นซ้ำ 1 ครั้ง จนกว่าคุณจะเห็นไม่วนซ้ำ

    

วิธีการเปิดหรือปิดการสุ่ม

 1. เชื่อมต่อ AirPods หรือหูฟังบลูทูธกับ Apple Watch
 2. เปิดแอพเพลง
 3. เล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ จากนั้นคุณสามารถเปิดหรือปิดการสุ่ม
  • เปิดการสุ่ม: แตะปิดการสุ่ม เพื่อเปิดการสุ่ม นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่คลัง แตะอัลบั้มหรือเพลง จากนั้นแตะสุ่มทั้งหมด
  • ปิดการสุ่ม: แตะเปิดการสุ่ม เพื่อปิดการสุ่ม

ดูเพิ่มเติม

ความพร้อมให้บริการของ Apple Music อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: