เล่นเพลงซ้ำและสุ่มเพลง

จากหน้าจอ "กำลังเล่นอยู่" ในแอพเพลง คุณสามารถเล่นเพลงซ้ำและสุ่มเพลงได้

เล่นเพลย์ลิสต์ อัลบั้ม หรือเพลงซ้ำ

หากต้องการเปิดหรือปิดเล่นซ้ำ คุณสามารถขอให้ Siri ทำให้ หรือใช้ส่วนควบคุมในแอพเพลงบน iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Mac, อุปกรณ์ Android หรือใน iTunes สำหรับ Windows บน PC ของคุณ

วิธีเปิดหรือปิดเล่นซ้ำบน iPhone, iPad, iPod touch หรืออุปกรณ์ Android ของคุณ

 1. เปิดแอพเพลง และเล่นเพลง อัลบั้ม หรือเพลย์ลิสต์
 2. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะเพลงที่กำลังเล่นเพื่อเปิด "กำลังเล่นอยู่"
 3. ที่ด้านล่างของหน้าจอ "กำลังเล่นอยู่" ให้แตะ "รายการถัดไป"
 4. ที่ด้านบนของหน้าจอ "รายการถัดไป" คุณสามารถเปิดหรือปิดเล่นซ้ำได้ดังนี้
  • หากต้องการเล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ซ้ำ ให้แตะเล่นซ้ำ  แล้วจะมีหน้าตาแบบนี้ 
  • หากต้องการเล่นเพลงซ้ำ ให้แตะเล่นซ้ำ จนกว่าคุณจะเห็น
  • หากต้องการปิดเล่นซ้ำ ให้แตะ หรือ จนกว่าคุณจะเห็น

หากต้องการตรวจสอบว่าเปิดเล่นซ้ำอยู่หรือไม่ ให้เปิด "กำลังเล่นอยู่" และมองหา  หรือ 

วิธีเปิดหรือปิดเล่นซ้ำบน Mac หรือ PC

 1. บน Mac ของคุณ ให้เปิดแอพเพลง บน PC ให้เปิด iTunes สำหรับ Windows
 2. เล่นเพลง อัลบั้ม หรือเพลย์ลิสต์
 3. ที่ด้านบนของหน้าต่าง คุณสามารถเปิดหรือปิดเล่นซ้ำได้ดังนี้
  • หากต้องการเล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ซ้ำ ให้คลิกเล่นซ้ำ แล้วจะมีหน้าตาแบบนี้
  • หากต้องการเล่นเพลงซ้ำ ให้คลิกเล่นซ้ำ จนกว่าคุณจะเห็น
  • หากต้องการปิดเล่นซ้ำ ให้คลิก หรือ จนกว่าคุณจะเห็น


วิธีเปิดหรือปิดเล่นซ้ำบน Apple Watch Series 3 ขึ้นไป

 1. เชื่อมต่อ AirPods หรือหูฟังบลูทูธกับ Apple Watch
 2. เปิดแอพเพลง
 3. เล่นเพลง อัลบั้ม หรือเพลย์ลิสต์
 4. แตะ "รายการถัดไป" จากจุดนี้ คุณสามารถเปิดหรือปิดเล่นซ้ำได้ดังนี้
  • หากต้องการเล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ซ้ำ ให้แตะเล่นซ้ำ  แล้วจะมีหน้าตาแบบนี้ 
  • หากต้องการเล่นเพลงซ้ำ ให้แตะเล่นซ้ำ จนกว่าคุณจะเห็น
  • หากต้องการปิดเล่นซ้ำ ให้แตะ หรือ จนกว่าคุณจะเห็น

สุ่มเพลง

หากต้องการเปิดหรือปิดการเล่นสุ่ม ให้ขอ Siri หรือใช้ส่วนควบคุมในแอพเพลงบน iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Mac, อุปกรณ์ Android หรือใน iTunes สำหรับ Windows บน PC ของคุณ

วิธีเปิดหรือปิดการเล่นสุ่มบน iPhone, iPad, iPod touch หรืออุปกรณ์ Android ของคุณ

 1. เปิดแอพเพลง
 2. เปิดอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์
  • หากต้องการเปิดการเล่นสุ่ม ให้แตะ "สุ่ม" ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
  • หากต้องการปิดการเล่นสุ่ม ให้แตะเพลงที่กำลังเล่นที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิด "กำลังเล่นอยู่" แตะ แล้วแตะ

หากต้องการตรวจดูว่าเปิดการเล่นสุ่มอยู่หรือไม่ ให้แตะเพลงที่กำลังเล่นที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิด "กำลังเล่นอยู่" แล้วมองหา

วิธีเปิดหรือปิดการเล่นสุ่มบน Mac หรือ PC

 1. บน Mac ของคุณ ให้เปิดแอพเพลง บน PC ให้เปิด iTunes สำหรับ Windows
 2. เลือกหมวดหมู่จากคลัง เช่น เพลง ศิลปิน หรืออัลบั้ม หรือเล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์
  • หากต้องการเปิดการเล่นสุ่ม ให้คลิก "สุ่ม" ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง เมื่อเปิดการเล่นสุ่ม คุณจะเห็น
  • หากต้องการปิดการเล่นสุ่ม ให้คลิก "สุ่ม" เมื่อปิดการเล่นสุ่ม คุณจะเห็น


วิธีเปิดหรือปิดการเล่นสุ่มบน Apple Watch Series 3 ขึ้นไป

 1. เชื่อมต่อ AirPods หรือหูฟังบลูทูธกับ Apple Watch
 2. เปิดแอพเพลง
 3. เล่นอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์
 4. แตะ "สุ่ม

คุณยังสามารถเล่นสุ่มอัลบั้มและเพลงในคลังของคุณได้ด้วย เพียงไปที่คลัง แตะอัลบั้มหรือเพลง จากนั้นแตะสุ่มทั้งหมด

หากต้องการปิดการเล่นสุ่ม ให้แตะ "รายการถัดไป" แล้วแตะ "สุ่ม" เมื่อปิดการเล่นสุ่ม คุณจะเห็น


ดูเพิ่มเติม

คุณสมบัติของ Apple Music อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: