วิธีใช้การสุ่มเพลงบน iPhone

คุณสามารถใช้ Siri เพื่อเปิดหรือปิดการสุ่มเพลงได้ หรือคุณจะเปิดหรือปิดการสุ่มเพลงในแอป Apple Music ด้วยตัวเองก็ได้

ขอให้ Siri สุ่มเพลง

คุณสามารถเปิดหรือปิดการสุ่มเพลงได้ง่ายๆ โดยขอให้ Siri ช่วย เพียงแค่พูดว่า

 • "หวัดดี Siri เล่นอัลบั้มนี้แบบสุ่ม"
 • "หวัดดี Siri เปิดเพลย์ลิสต์ขับรถเที่ยวของฉันแบบสุ่ม"
 • "หวัดดี Siri สุ่มเพลงทั้งหมดของฉัน"
 • "หวัดดี Siri ปิดการสุ่มเพลง"

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีวิธีอื่นๆ ในการใช้ Siri เพื่อเล่นและควบคุมเพลง


วิธีสุ่มเพลงในอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์

 1. เปิดแอป Apple Music
 2. เปิดอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์
 3. ให้แตะปุ่ม "สุ่ม" ที่ด้านบนของอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์
  iPhone ที่แสดงปุ่มสุ่มที่ด้านบนของอัลบั้ม

คุณไม่สามารถปิดการสุ่มเพลงได้จากที่นี่ ดูวิธีปิดการสุ่มเพลง


วิธีสุ่มเพลงหรืออัลบั้มทั้งหมดในคลังของคุณ

 1. เปิดแอป Apple Music
 2. แตะคลังที่ด้านล่างของหน้าจอ
 3. แตะเพลงหรืออัลบั้ม
 4. แตะปุ่ม "สุ่ม" ที่ด้านบนของเพลงหรืออัลบั้ม
  iPhone ที่แสดงปุ่มสุ่มที่ด้านบนของเพลงในคลัง

คุณไม่สามารถปิดการสุ่มเพลงได้จากที่นี่ ดูวิธีปิดการสุ่มเพลง


วิธีปิดการสุ่มเพลง

 1. แตะเพลงที่กำลังเล่นอยู่ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 2. แตะปุ่ม "เล่นถัดไป" ปุ่มเล่นถัดไปที่แสดงการเปิดใช้การสุ่มอยู่ ที่มุมล่างขวา
 3. แตะปุ่ม "สุ่ม" ปุ่มเปิดการสุ่มอยู่ เพื่อปิดการสุ่ม
  iPhone ที่แสดงการปิดใช้การสุ่มเพลงในหน้าจอ

เมื่อปุ่ม "สุ่ม" ไม่ถูกไฮไลท์ แสดงว่าปิดใช้การสุ่มเพลงแล้ว


หากคุณไม่เห็นปุ่ม "สุ่ม"


ดูวิธีการสุ่มเพลงบนอุปกรณ์ต่างๆ

ความพร้อมให้บริการของ Apple Music อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: