วิธีค้นหารถของคุณที่จอดอยู่ด้วยแอพแผนที่ใน iPhone

แอพแผนที่จะใช้หมุดทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ตั้งของรถของคุณเมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อ iPhone จากบลูทูธหรือ CarPlay ในรถ คุณจึงสามารถค้นหาสถานที่ที่คุณจอดรถไว้ได้อย่างง่ายดาย

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

  • เปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว แล้วเลือกบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเปิดใช้งาน
  • ตรวจสอบว่าตำแหน่งที่ตั้งสำคัญเปิดอยู่ โดยไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > บริการระบบ > ตำแหน่งที่ตั้งสำคัญ แล้วเปิดตำแหน่งที่ตั้งสำคัญ คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสของคุณ
  • เปิดแสดงตำแหน่งที่ตั้งที่จอดรถ ไปที่การตั้งค่า > แผนที่ แล้วเปิดแสดงตำแหน่งที่ตั้งที่จอดรถ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone จับคู่กับ CarPlay หรือ Bluetooth ในรถของคุณอยู่


ค้นหารถของคุณ

เมื่อคุณออกจากรถ iPhone จะยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Bluetooth ซึ่งช่วยให้แอพแผนที่ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ตั้งของรถคุณได้ หากต้องการแก้ไขตำแหน่งที่ตั้งของรถ ให้เปิดแอพแผนที่ แล้วแตะปุ่มรถจอดอยู่ รถจอดอยู่ หรือเพิ่มรูปภาพของสถานที่ที่คุณจอดรถไว้

เมื่อคุณพร้อมกลับไปที่รถ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดแอพแผนที่
  2. แตะช่องค้นหา แล้วเลือก "รถจอดอยู่" จากรายการคำแนะนำ 
  3. แตะ "เส้นทาง" แล้วเลือกขับรถ เดิน โดยสาร หรือรถรับส่ง
  4. เลือกเส้นทางที่คุณต้องการ เมื่อคุณพร้อม ให้แตะ "ไป"

หากต้องการเอาหมุดรถจอดอยู่ออก ให้แตะปุ่มรถจอดอยู่ รถจอดอยู่ บนแผนที่ แล้วปัดขึ้นบนบัตรเมนู จากนั้นแตะ "เอาตำแหน่งที่รถจอดออก" แอพแผนที่จะไม่ทำเครื่องหมายรถที่คุณจอด หากคุณจอดรถในตำแหน่งที่ตั้งเดิมเป็นประจำ เช่นบ้านหรือที่ทำงาน

ดูเพิ่มเติม

ใช้แอพแผนที่เพื่อขอเส้นทางที่แสดงพร้อมข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ สำรวจและค้นหาสถานที่ใหม่ๆ ด้วย Siri และอื่นๆ

 

วันที่เผยแพร่: