ใช้กล่องเมลเพื่อจัดระเบียบอีเมลบน iPhone, iPad และ iPod touch

แอพเมลให้คุณสร้างกล่องเมลเพื่อจัดระเบียบอีเมล หรือใช้กล่องเมลอัจฉริยะที่จะช่วยจัดเรียงอีเมลโดยอัตโนมัติได้ และคุณยังสามารถสร้างปุ่มลัดสำหรับกล่องเมล เรียงลำดับ และอีกมากมายได้

กล่องเมลคืออะไรกล่องเมลคือโฟลเดอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบอีเมลไว้ในนั้น ในแอพเมล คุณสามารถใช้กล่องเมลมาตรฐาน เช่น กล่องเข้า ส่งแล้ว แบบร่าง และถังขยะ หรือจะสร้างกล่องเมลแบบกำหนดเองก็ได้ หากคุณต้องการให้แอพเมลจัดระเบียบอีเมลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้กล่องเมลอัจฉริยะได้เช่นกัน

หากต้องการค้นหา สร้าง และจัดการกล่องเมลสำหรับบัญชีอีเมล ให้เปิดแอพเมล แล้วไปที่รายการกล่องเมล หากคุณอยู่ในกล่องเข้า ให้แตะ ที่มุมบนซ้ายเพื่อดูรายการกล่องเมล

     

จัดระเบียบอีเมลโดยอัตโนมัติด้วยกล่องเมลอัจฉริยะ

กล่องเมลอัจฉริยะจะรวบรวมอีเมลทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์บางอย่าง เช่น อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน หรืออีเมลจาก VIP เพื่อให้คุณดูอีเมลเหล่านี้ได้ในที่เดียว แอพเมลจะตั้งค่ากล่องเมลอัจฉริยะให้คุณใช้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการแสดงหรือซ่อนกล่องเมลอัจฉริยะ ให้แตะ "แก้ไข" ที่มุมบนขวาของรายการกล่องเมล แล้วแตะกล่องเมลอัจฉริยะที่คุณต้องการดู จากนั้นแตะเสร็จสิ้น

แตะกล่องเมลอัจฉริยะ เช่น วันนี้ เพื่อดูอีเมลที่เข้าเกณฑ์

     

สร้างกล่องเมลแบบกำหนดเอง

สร้างกล่องเมลอัจฉริยะแบบกำหนดเองเพื่อจัดระเบียบอีเมลแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น ที่ทำงาน ครอบครัว และอื่นๆ วิธีการมีดังนี้

 1. ในรายการกล่องเมล ให้แตะ "แก้ไข" ที่มุมบนขวา แล้วแตะกล่องเมลใหม่ 
 2. ตั้งชื่อให้กล่องเมล หากคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้แตะ "ตำแหน่งที่ตั้งกล่องเมล" แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการสร้างกล่องเมล
 3. แตะบันทึก แล้วแตะเสร็จสิ้น

กล่องเมลใหม่จะอยู่ในรายการกล่องเมล ใต้บัญชีที่คุณสร้างกล่องเมลนั้น และคุณยังสามารถสร้างปุ่มลัดสำหรับกล่องเมลแบบกำหนดเอง เพื่อให้กล่องเมลนั้นอยู่ด้านบนสุดของรายการกล่องเมล

ย้ายอีเมลไปยังกล่องเมล

หลังจากสร้างกล่องเมลแบบกำหนดเองแล้ว คุณสามารถย้ายอีเมลมาไว้ในนั้นได้ วิธีการมีดังนี้

ย้ายอีเมล

ปัดซ้ายบนอีเมลในกล่องเข้า แล้วแตะเพิ่มเติม แตะ "ย้ายข้อความ" แล้วเลือกกล่องเมลปลายทาง
 

ย้ายอีเมล

แตะ "แก้ไข" ที่มุมบนขวาของกล่องเข้า แตะอีเมล จากนั้นแตะ "ย้าย" แล้วเลือกกล่องเมลปลายทาง
 

ใช้ 3D Touch

กดแบบลงน้ำหนัก*บนอีเมลในกล่องเข้า จากนั้นปัดขึ้นแล้วแตะย้ายข้อความ จากนั้นเลือกกล่องเมลปลายทาง
 

*3D Touch มีอยู่บน iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 และ iPhone 7 Plus

จัดการกล่องเมลของคุณ

เปิดกล่องเมลได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างปุ่มลัดสำหรับกล่องเมลนั้น เรียงลำดับกล่องเมล แล้วลบกล่องเมลที่คุณไม่ต้องการ

     

เพิ่มปุ่มลัดสำหรับกล่องเมลที่กำหนดเอง

คุณสามารถสร้างปุ่มลัดสำหรับกล่องเมลที่คุณสร้างเพื่อให้สามารถเปิดดูได้ง่ายๆ จากด้านบนสุดของรายการกล่องเมล

 1. แตะ "แก้ไข" ที่มุมบนขวาของรายการกล่องเมล
 2. เลื่อนลง แล้วแตะเพิ่มกล่องเมล 
 3. แตะกล่องเมลที่คุณต้องการสร้างปุ่มลัดให้ หากคุณตั้งค่าไว้หลายบัญชี ให้แตะบัญชีที่มีกล่องเมลนั้น แล้วแตะกล่องเมล
 4. แตะเสร็จสิ้น

     

เรียงลำดับกล่องเมลในรายการกล่องเมล

 1. แตะ "แก้ไข" ที่มุมบนขวาของรายการกล่องเมล
 2. แตะ  ที่อยู่ข้างกล่องเมลค้างไว้ แล้วลากขึ้นหรือลงในรายการ
 3. แตะเสร็จสิ้น

     

ลบกล่องเมลแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณลบกล่องเมลแบบกำหนดเอง จะเป็นการลบอีเมลทั้งหมดในกล่องเมลนั้นและบัญชีของคุณโดยถาวร ก่อนที่คุณจะลบกล่องเมล คุณสามารถย้ายอีเมลไปยังกล่องเมลอื่นได้

หากต้องการลบกล่องเมล ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่รายการกล่องเมล แล้วแตะ "แก้ไข" ที่มุมบนขวา
 2. แตะกล่องเมลที่คุณต้องการลบ
 3. แตะลบกล่องเมล
 4. แตะลบ แล้วแตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถลบได้เฉพาะกล่องเมลแบบกำหนดเองเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: