ใช้กล่องเมลเพื่อจัดระเบียบอีเมลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

วิธีจัดระเบียบอีเมลในแอพเมลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch มีอยู่หลายวิธี คุณสามารถสร้างกล่องเมลเพื่อจัดระเบียบอีเมล ใช้ VIP และติดธงเพิ่มความสะดุดตา และอีกมากมาย 

วิธีใช้กล่องเมล

กล่องเมลคือโฟลเดอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบอีเมลของคุณได้ และแอพเมลมีกล่องเมลมาตรฐาน เช่น กล่องเข้า ส่งแล้ว และถังขยะ ให้คุณใช้งาน หรือคุณสามารถสร้างกล่องเมลแบบกำหนดเองก็ได้ คุณยังสามารถใช้ VIP และการติดธงเพื่อให้ข้อความอีเมลสะดุดตา

สร้างกล่องเมลแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างกล่องเมลแบบกำหนดเองเพื่อจัดเรียงอีเมลให้เป็นหมวดหมู่ เช่น งาน ครอบครัว และอื่น ๆ วิธีการมีดังนี้

 1. ขณะอยู่ในรายการกล่องเมล ให้แตะแก้ไขที่มุมขวาบน แล้วแตะกล่องเมลใหม่ 
 2. ตั้งชื่อกล่องเมล หากคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้แตะตำแหน่งที่ตั้งกล่องเมล แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการสร้างกล่องเมล
 3. แตะบันทึก แล้วแตะเสร็จสิ้น

กล่องเมลใหม่จะอยู่ในรายการกล่องเมล ใต้บัญชีที่คุณสร้างกล่องเมลนั้น คุณยังสามารถสร้างปุ่มลัดให้กล่องเมลแบบกำหนดเอง เพื่อให้กล่องเมลนั้นอยู่ด้านบนสุดของรายการกล่องเมล

 

ย้ายข้อความอีเมลไปยังกล่องเมล

หลังจากสร้างกล่องเมลแบบกำหนดเองแล้ว คุณสามารถย้ายอีเมลไปไว้ในกล่องเมลนั้นได้ วิธีการมีดังนี้

 1. ไปที่กล่องเข้าในแอพเมล 
 2. แตะแก้ไขที่มุมขวาบน
 3. เลือกข้อความอีเมล จากนั้นแตะย้าย
 4. เลือกกล่องเมลที่ต้องการใช้จัดเก็บข้อความอีเมลนั้น

 

ลบกล่องเมล

เมื่อคุณลบกล่องเมลแบบกำหนดเอง จะเป็นการลบข้อความอีเมลทั้งหมดในกล่องเมลนั้นและในบัญชีของคุณโดยถาวร ก่อนที่คุณจะลบกล่องเมล คุณสามารถย้ายอีเมลไปยังกล่องเมลอื่นได้

หากต้องการลบกล่องเมล ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่รายการกล่องเมล แล้วแตะแก้ไขที่มุมขวาบน
 2. แตะกล่องเมลที่คุณต้องการลบ
 3. แตะลบกล่องเมล
 4. แตะลบ แล้วแตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถลบได้เฉพาะกล่องเมลแบบกำหนดเองเท่านั้น

วิธีใช้กล่องเมล VIP

แอพเมลอนุญาตให้คุณกำหนดบุคคลเป็น VIP เพื่อช่วยติดตามข้อความที่ส่งจากบุคคลเหล่านั้น โดย VIP ของคุณจะมีรูปดาว อยู่ข้างชื่อในส่วนหัวข้อความ ส่วนกล่องเมล VIP จะอยู่ในรายการกล่องเมลของคุณ

หากไม่พบกล่องเมล VIP ให้คุณลองตรวจสอบว่าเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วหรือไม่ โดยไปที่แอพเมล แตะแก้ไข แล้วตรวจสอบว่าได้เลือก VIP ในรายการกล่องเมลโดยเรียบร้อย

เพิ่ม VIP

 1. ไปที่อีเมลใดก็ได้ 
 2. แตะชื่อผู้ส่งหรือที่อยู่อีเมลในส่วนหัวข้อความ 
 3. แตะเพิ่มไปยัง VIP

แอพเมลเพิ่ม VIP ไปยังกล่องเมล VIP ของคุณ 

เปลี่ยนการเตือน VIP

 1. เปิดแอพเมล 
 2. แตะ  ข้าง VIP
 3. แตะการเตือน VIP
 4. จากนั้นเลือกการเตือนที่คุณต้องการตั้งค่า

คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > เมล แล้วแตะ VIP จากนั้นเลือกวิธีที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน VIP

ติดธงให้อีเมล

คุณสามารถทำเครื่องหมายอีเมลด้วยการติดธง เพื่อช่วยในการติดตามข้อความของคุณ คุณยังสามารถกำหนดสีให้ธงแบบต่างๆ ได้ด้วย โดยเมื่อคุณติดธงให้อีเมล คุณจะเห็นธง อยู่ข้างหัวเรื่องอีเมล

 

การใช้ธงค่าเริ่มต้น

 1. ไปที่กล่องเมลซึ่งมีอีเมลที่คุณต้องการติดธง
 2. ปัดซ้ายบนอีเมลฉบับนั้น
 3. แตะติดธง

หากใช้ iOS 13 และ iPadOS คุณสามารถเปลี่ยนสีของธงได้ วิธีการมีดังนี้

 1. ไปที่หัวเรื่องอีเมล 
 2. แตะปุ่มตอบกลับ
 3. เลือกสีที่คุณต้องการใช้กับธงนั้น

 

ค้นหาอีเมลที่ติดธง

 1. เปิดแอพเมล
 2. แตะแก้ไขที่มุมขวาบน
 3. เลือกติดธง
 4. แตะเสร็จสิ้น

ปิดกั้นผู้ส่ง

คุณสามารถปิดกั้นข้อความอีเมลได้จากภายในแอพเมลและจากการตั้งค่า วิธีการปิดกั้นจากแอพเมลมีดังนี้

 1. ไปที่อีเมลที่คุณต้องการปิดกั้น
 2. แตะชื่อผู้ส่งหรือที่อยู่อีเมลที่ด้านบนของข้อความ
 3. แตะปิดกั้นรายชื่อนี้ 

 

วิธีปิดกั้นรายชื่อที่บันทึกไว้จากการตั้งค่า

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเมล 
 2. แตะปิดกั้นอยู่ 
 3. เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะเพิ่มใหม่
 4. ป้อนผู้ติดต่อที่คุณต้องการปิดกั้น

หากต้องการดูรายชื่อที่ปิดกั้น

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเมล 
 2. เลื่อนลง แล้วแตะปิดกั้นอยู่ 

เมื่อคุณปิดกั้นอีเมล ตามค่าเริ่มต้นจะเป็นการทำเครื่องหมายที่ข้อความว่าปิดกั้นอยู่ แต่ยังเก็บอีเมลไว้ในกล่องเข้า หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เมล
 2. แตะตัวเลือกผู้ส่งที่ปิดกั้น 
 3. จากนั้นเลือก: ไม่มี ทำเครื่องหมายว่าปิดกั้นอยู่ ปล่อยไว้ในกล่องเมล หรือย้ายไปยังถังขยะ

 

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอพเมล

วันที่เผยแพร่: