ใช้กล่องเมลเพื่อจัดระเบียบอีเมลบน iPhone, iPad และ iPod touch

แอพเมลให้คุณสร้างกล่องเมลเพื่อจัดระเบียบอีเมล หรือใช้กล่องเมลอัจฉริยะที่จะช่วยจัดเรียงอีเมลโดยอัตโนมัติได้ และคุณยังสามารถสร้างปุ่มลัดสำหรับกล่องเมล เรียงลำดับ และอีกมากมายได้

กล่องเมลคืออะไรกล่องเมลคือโฟลเดอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบอีเมลไว้ในนั้น ในแอพเมล คุณสามารถใช้กล่องเมลมาตรฐาน เช่น กล่องเข้า ส่งแล้ว แบบร่าง และถังขยะ หรือจะสร้างกล่องเมลแบบกำหนดเองก็ได้ หากคุณต้องการให้แอพเมลจัดระเบียบอีเมลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้กล่องเมลอัจฉริยะได้เช่นกัน

หากต้องการค้นหา สร้าง และจัดการกล่องเมลสำหรับบัญชีอีเมล ให้เปิดแอพเมล แล้วไปที่รายการกล่องเมล หากคุณอยู่ในกล่องเข้า ให้แตะ ที่มุมบนซ้ายเพื่อดูรายการกล่องเมล

กล่องเมลอัจฉริยะ

จัดระเบียบอีเมลโดยอัตโนมัติด้วยกล่องเมลอัจฉริยะ

กล่องเมลอัจฉริยะจะรวบรวมอีเมลทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์บางอย่าง เช่น อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน หรืออีเมลจาก VIP เพื่อให้คุณดูอีเมลเหล่านี้ได้ในที่เดียว แอพเมลจะตั้งค่ากล่องเมลอัจฉริยะให้คุณใช้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการแสดงหรือซ่อนกล่องเมลอัจฉริยะ ให้แตะ "แก้ไข" ที่มุมบนขวาของรายการกล่องเมล แล้วแตะกล่องเมลอัจฉริยะที่คุณต้องการดู จากนั้นแตะเสร็จสิ้น

แตะกล่องเมลอัจฉริยะ เช่น วันนี้ เพื่อดูอีเมลที่เข้าเกณฑ์

สร้างกล่องเมลแบบกำหนดเอง

สร้างกล่องเมลแบบกำหนดเอง

สร้างกล่องเมลอัจฉริยะแบบกำหนดเองเพื่อจัดระเบียบอีเมลแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น ที่ทำงาน ครอบครัว และอื่นๆ วิธีการมีดังนี้

 1. ในรายการกล่องเมล ให้แตะ "แก้ไข" ที่มุมบนขวา แล้วแตะกล่องเมลใหม่ 
 2. ตั้งชื่อให้กล่องเมล หากคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้แตะ "ตำแหน่งที่ตั้งกล่องเมล" แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการสร้างกล่องเมล
 3. แตะบันทึก แล้วแตะเสร็จสิ้น

กล่องเมลใหม่จะอยู่ในรายการกล่องเมล ใต้บัญชีที่คุณสร้างกล่องเมลนั้น และคุณยังสามารถสร้างปุ่มลัดสำหรับกล่องเมลแบบกำหนดเอง เพื่อให้กล่องเมลนั้นอยู่ด้านบนสุดของรายการกล่องเมล

ย้ายอีเมลไปยังกล่องเมล

หลังจากสร้างกล่องเมลแบบกำหนดเองแล้ว คุณสามารถย้ายอีเมลมาไว้ในนั้นได้ วิธีการมีดังนี้

ย้ายอีเมล

ย้ายอีเมล

ปัดซ้ายบนอีเมลในกล่องเข้า แล้วแตะเพิ่มเติม แตะ "ย้ายข้อความ" แล้วเลือกกล่องเมลปลายทาง
 

ย้ายอีเมล

ย้ายอีเมล

แตะ "แก้ไข" ที่มุมบนขวาของกล่องเข้า แตะอีเมล จากนั้นแตะ "ย้าย" แล้วเลือกกล่องเมลปลายทาง
 

ใช้ 3D Touch

ใช้ 3D Touch

กดแบบลงน้ำหนัก*บนอีเมลในกล่องเข้า จากนั้นปัดขึ้นแล้วแตะย้ายข้อความ จากนั้นเลือกกล่องเมลปลายทาง
 

*3D Touch มีอยู่บน iPhone 6s หรือใหม่กว่า

จัดการกล่องเมลของคุณ

เปิดกล่องเมลได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างปุ่มลัดสำหรับกล่องเมลนั้น เรียงลำดับกล่องเมล แล้วลบกล่องเมลที่คุณไม่ต้องการ

เพิ่มปุ่มลัด

เพิ่มปุ่มลัดสำหรับกล่องเมลที่กำหนดเอง

คุณสามารถสร้างปุ่มลัดสำหรับกล่องเมลที่คุณสร้างเพื่อให้สามารถเปิดดูได้ง่ายๆ จากด้านบนสุดของรายการกล่องเมล

 1. แตะ "แก้ไข" ที่มุมบนขวาของรายการกล่องเมล
 2. เลื่อนลง แล้วแตะเพิ่มกล่องเมล 
 3. แตะกล่องเมลที่คุณต้องการสร้างปุ่มลัดให้ หากคุณตั้งค่าไว้หลายบัญชี ให้แตะบัญชีที่มีกล่องเมลนั้น แล้วแตะกล่องเมล
 4. แตะเสร็จสิ้น

เรียงลำดับกล่องเมลใหม่

เรียงลำดับกล่องเมลในรายการกล่องเมล

 1. แตะ "แก้ไข" ที่มุมบนขวาของรายการกล่องเมล
 2. แตะ เรียงใหม่ ที่อยู่ข้างกล่องเมลค้างไว้ แล้วลากขึ้นหรือลงในรายการ
 3. แตะเสร็จสิ้น

ลบกล่องเมล

ลบกล่องเมลแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณลบกล่องเมลแบบกำหนดเอง จะเป็นการลบอีเมลทั้งหมดในกล่องเมลนั้นและจากบัญชีของคุณโดยถาวร ก่อนที่คุณจะลบกล่องเมล คุณสามารถย้ายอีเมลไปยังกล่องเมลอื่นได้

หากต้องการลบกล่องเมล ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่รายการกล่องเมล แล้วแตะ "แก้ไข" ที่มุมบนขวา
 2. แตะกล่องเมลที่คุณต้องการลบ
 3. แตะลบกล่องเมล
 4. แตะลบ แล้วแตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถลบได้เฉพาะกล่องเมลแบบกำหนดเองเท่านั้น

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยอีเมลของคุณ

วันที่เผยแพร่: