เปลี่ยนขนาดแบบอักษรหรือระดับการซูมของหน้าเว็บใน Safari

ใน Safari 10 บน macOS Sierra คุณสามารถปรับขนาดแบบอักษรหรือระดับการซูมเพื่อดูหน้าเว็บให้ดียิ่งขึ้นได้

เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

คุณสามารถเพิ่มหรือลดเฉพาะขนาดแบบอักษรของหน้าต่างๆ ที่คุณดูใน Safari บน macOS Sierra ได้ Safari จะจำการตั้งค่าของคุณจนกว่าคุณล้างประวัติ 

  • หากต้องการเพิ่มขนาดแบบอักษร ให้กด Option-Command-เครื่องหมายบวก (+)
  • หากต้องการลดขนาดแบบอักษร ให้กด Option-Command-เครื่องหมายลบ (-)

หรือคุณสามารถไปที่เมนูมุมมอง แล้วกดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกทำตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นหรือทำตัวอักษรให้เล็กลง

เปลี่ยนระดับการซูม

คุณสามารถเพิ่มหรือลดระดับการซูมของหน้าต่างๆ ทั้งข้อความและรูปภาพที่คุณดูใน Safari บน macOS Sierra ได้ Safari จะจำการตั้งค่าของคุณจนกว่าคุณล้างประวัติ 

  • หากต้องการเพิ่มระดับการซูม ให้กด Command-เครื่องหมายบวก (+)
  • หากต้องการลดระดับการซูม ให้กด Command-เครื่องหมายลบ (-)

หรือไปที่เมนูมุมมอง แล้วเลือกซูมเข้าหรือซูมออก

ล้างประวัติเพื่อรีเซ็ตขนาดแบบอักษรและระดับการซูม

หากคุณล้างประวัติ Safari เว็บไซต์จะกลับไปเป็นขนาดแบบอักษรหรือระดับการซูมตามค่าเริ่มต้น

ในเมนูประวัติ ให้เลือกล้างประวัติ จากนั้นคลิกล้างประวัติอีกครั้ง

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: