จัดการและลบรายชื่อบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีตั้งค่าและจัดการรายชื่อของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนรายการที่แสดงในแอพรายชื่อ การลบรายชื่อ และอื่นๆ อีกมากมาย

     

ตั้งค่าบัญชีรายชื่อของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมล เช่น iCloud, Google, Microsoft Exchange และบัญชีอีเมลอื่นๆ เพื่อแชร์รายชื่อกับแอพรายชื่อ หรือหากคุณมีบัญชีรายชื่อ อย่างเช่นไดเรกทอรีธุรกิจหรือโรงเรียน คุณก็สามารถตั้งค่าบัญชีนั้นได้เช่นกัน วิธีการมีดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > บัญชีและรหัสผ่าน
 2. แตะเพิ่มบัญชี
 3. แตะบัญชีอีเมลของคุณ หรือแตะอื่นๆ เพื่อตั้งค่าบัญชีรายชื่อ เช่น บัญชี LDAP หรือ CardDAV
 4. ป้อนข้อมูลและรหัสผ่านของคุณ
 5. แตะถัดไป

หากคุณตั้งค่าในแอพรายชื่อไว้หลายบัญชี และต้องการดูรายชื่อสำหรับบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ให้เปิดรายชื่อ และแตะ "กลุ่ม" ที่มุมซ้ายบน

  

เปิดหรือปิดรายชื่อสำหรับบัญชี

หากคุณต้องการเพิ่มหรือลบรายชื่อทั้งหมดออกจากบัญชีที่คุณตั้งค่าไว้แล้ว ก็เพียงเปิดหรือปิดรายชื่อสำหรับบัญชีนั้น โดยทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > บัญชีและรหัสผ่าน
 2. แตะบัญชีที่มีรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบ
 3. หากต้องการเพิ่มรายชื่อ ให้เปิดรายชื่อ หากต้องการลบรายชื่อ ให้ปิดรายชื่อ แล้วแตะลบออกจาก iPhone ของฉัน

     

เลือกบัญชีเริ่มต้นเพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่

หากคุณตั้งค่าบัญชีในแอพรายชื่อไว้หลายบัญชี คุณสามารถเลือกบัญชีเริ่มต้นสำหรับเพิ่มรายชื่อใหม่ได้ เพียงไปที่การตั้งค่า > รายชื่อ > บัญชีเริ่มต้น แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการ

     

เปลี่ยนวิธีจัดเรียงและแสดงรายชื่อ

คุณสามารถเลือกวิธีจัดเรียงรายชื่อ เช่น เรียงตามตัวอักษรจากชื่อหรือนามสกุล เพียงไปที่การตั้งค่า > รายชื่อ แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ลำดับเรียง: จัดเรียงรายชื่อตามตัวอักษรจากชื่อหรือนามสกุล
 • ลำดับแสดง: แสดงชื่อของรายชื่อก่อนหรือหลังนามสกุล
 • ชื่อย่อ: เลือกลักษณะการแสดงชื่อของรายชื่อในแอพต่างๆ เช่น เมล ข้อความ โทรศัพท์ และอื่นๆ

     

ลบรายชื่อ

เมื่อคุณลบรายชื่อ รายชื่อนั้นจะลบออกจากอุปกรณ์ของคุณอย่างถาวร และหากคุณลบรายชื่อออกจากบัญชีอีเมล ก็จะเป็นการลบรายชื่อนั้นออกจากอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลนั้นอย่างถาวรด้วย

วิธีลบรายชื่อมีดังต่อไปนี้

 1. เปิดรายชื่อ แล้วแตะรายชื่อที่คุณต้องการลบ
 2. แตะแก้ไข
 3. เลื่อนลง แล้วแตะลบรายชื่อ

วันที่เผยแพร่: