จัดการและลบรายชื่อบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีตั้งค่าและจัดการรายชื่อของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่แสดงในแอพรายชื่อ รวมถึงวิธีลบรายชื่อ และอีกมากมาย

ตั้งค่าบัญชีรายชื่อของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมลให้แชร์รายชื่อกับแอพรายชื่อได้ หากคุณมีบัญชีรายชื่อ อย่างเช่นไดเรกทอรีธุรกิจหรือโรงเรียน คุณก็สามารถตั้งค่าบัญชีนั้นได้เช่นกัน วิธีการมีดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่านและบัญชี
 2. แตะเพิ่มบัญชี
 3. แตะบัญชีอีเมลของคุณและเปิดรายชื่อ หรือแตะอื่นๆ เพื่อตั้งค่าบัญชีรายชื่อ เช่น บัญชี LDAP หรือ CardDAV
 4. ป้อนข้อมูลและรหัสผ่านของคุณ
 5. แตะถัดไป

หากคุณตั้งค่าในแอพรายชื่อไว้หลายบัญชี และต้องการดูรายชื่อสำหรับบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ให้เปิดรายชื่อ และแตะ "กลุ่ม" ที่มุมซ้ายบน

เปิดหรือปิดรายชื่อสำหรับบัญชี

หากคุณต้องการเพิ่มหรือลบรายชื่อทั้งหมดออกจากบัญชีที่คุณตั้งค่าไว้แล้ว ก็เพียงเปิดหรือปิดรายชื่อสำหรับบัญชีนั้น โดยทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่านและบัญชี
 2. แตะบัญชีที่มีรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบ
 3. หากต้องการเพิ่มรายชื่อ ให้เปิดรายชื่อ หากต้องการลบรายชื่อ ให้ปิดรายชื่อ แล้วแตะลบออกจาก iPhone ของฉัน

เลือกบัญชีเริ่มต้นเพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่

หากคุณตั้งค่าบัญชีในแอพรายชื่อไว้หลายบัญชี คุณสามารถเลือกบัญชีเริ่มต้นสำหรับเพิ่มรายชื่อใหม่ได้ เพียงไปที่การตั้งค่า > รายชื่อ > บัญชีเริ่มต้น แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการ

เปลี่ยนวิธีจัดเรียงและแสดงรายชื่อ

คุณสามารถเลือกวิธีจัดเรียงรายชื่อ เช่น เรียงตามตัวอักษรจากชื่อหรือนามสกุล เพียงไปที่การตั้งค่า > รายชื่อ แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ลำดับเรียง: จัดเรียงรายชื่อตามตัวอักษรจากชื่อหรือนามสกุล
 • ลำดับแสดง: แสดงชื่อของรายชื่อก่อนหรือหลังนามสกุล
 • ชื่อย่อ: เลือกลักษณะการแสดงชื่อของรายชื่อในแอพต่างๆ เช่น เมล ข้อความ โทรศัพท์ และอื่นๆ

ลบรายชื่อ

เมื่อคุณลบรายชื่อ รายชื่อนั้นจะลบออกจากอุปกรณ์ของคุณอย่างถาวร และหากคุณลบรายชื่อออกจากบัญชีอีเมล ก็จะเป็นการลบรายชื่อนั้นออกจากอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลนั้นอย่างถาวรด้วย

วิธีลบรายชื่อมีดังต่อไปนี้

 1. เปิดรายชื่อ แล้วแตะรายชื่อที่คุณต้องการลบ
 2. แตะแก้ไข
 3. เลื่อนลงและแตะลบรายชื่อ จากนั้นแตะลบรายชื่ออีกครั้งเพื่อยืนยัน

วันที่เผยแพร่: