หากคุณเห็นข้อความเตือนของ Core Audio ปรากฏใน GarageBand สำหรับ iOS

หากคุณเห็นข้อความเตือนของ Core Audio เมื่อคุณพยายามเล่นหรือแชร์เพลงบน iPhone, iPad หรือ iPod touch โปรดรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณได้รับข้อความเตือน "Core Audio ใช้งานไม่ได้" และคุณไม่สามารถเล่นหรือแชร์เพลงของคุณได้ ให้ทำดังนี้

  1. บันทึกเพลง GarageBand ของคุณ โดยทำดังนี้
    • ใน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ ปุ่มการนำทาง ในแถบควบคุม แล้วแตะเพลงของฉัน 
    • บน iPad ให้แตะเพลงของฉัน ในแถบควบคุม 
  2. วิธีรีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ
  3. เปิด GarageBand เปิดเพลงที่คุณกำลังทำงานอยู่ แล้วลองเล่นหรือแชร์ดู

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: