ฟังมิคกี้เมาส์หรือมินนี่เมาส์บอกเวลา

หากคุณตั้งค่ามิคกี้เมาส์หรือมินนี่เมาส์เป็นหน้าปัดนาฬิกา คุณจะสามารถแตะหน้าจอเพื่อฟังเวลาได้ 

ตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกาของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าปัดนาฬิกาของคุณจาก Apple Watch หรือ iPhone ของคุณได้ 

ใน iPhone ของคุณ ให้เปิดแอพ Apple Watch แตะแท็บแกลเลอรี่หน้าปัด เลือกมิคกี้เมาส์หรือมินนี่เมาส์ แล้วแตะเพิ่ม

หากคุณต้องการปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกา ให้กดลงน้ำหนักลงบนหน้าจอ Apple Watch ของคุณ

Face Gallery ใน iPhone

ตรวจสอบการตั้งค่าใน Apple Watch ของคุณ

ปัดขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม

แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดปิดเสียงปิดอยู่ หากเปิดอยู่ ให้แตะเพื่อปิดโหมดปิดเสียง เมื่อโหมดปิดเสียงปิดอยู่ ไอคอนจะเป็นสีเทาหรือสลัว

ศูนย์ควบคุมบน Apple Watch

ตรวจสอบการตั้งค่าใน iPhone ของคุณ

โดยให้เปิดแอพ Apple Watch แตะที่แท็บ "Apple Watch ของฉัน" แล้วแตะที่เสียงและการสั่น

จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า "แตะเพื่อพูดเวลา" เปิดอยู่ 

หน้าจอเสียงและการสั่น

ฟังเวลา

บน Apple Watch ให้แตะมิคกี้เมาส์หรือมินนี่เมาส์ 

มินนี่เมาส์

หากมิคกี้เมาส์หรือมินนี่เมาส์ไม่พูด

คุณอาจต้องดาวน์โหลดเสียงของมิคกี้เมาส์หรือมินนี่เมาส์ 

  1. เชื่อมต่อ Apple Watch ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อถือได้ จากนั้นวาง Apple Watch ของคุณบนที่ชาร์จ
  2. รอประมาณสิบห้านาที แล้วแตะหน้าจออีกครั้ง 

หากคุณยังไม่ได้ยินเสียง ให้เอาหน้าปัดนาฬิกาออก แล้วเพิ่มหน้าปัดอีกครั้ง โดยทำดังนี้

  1. บน Apple Watch ให้กดลงน้ำหนักบนหน้าจอ 
  2. ปัดขึ้นที่หน้าปัดนาฬิการูปมิคกี้เมาส์หรือมินนี่เมาส์ แล้วแตะเอาออก 
  3. ปัดซ้ายจนกว่าคุณจะเห็น ไอคอนบวก แล้วแตะ ไอคอนบวก
  4. หมุนปุ่ม Digital Crown แล้วแตะมิคกี้เมาส์หรือมินนี่เมาส์เพื่อเพิ่มหน้าปัดกลับเข้ามา
  5. แตะหน้าจอเพื่อรอฟังเวลา

หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple 

วันที่เผยแพร่: