หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดหรืออัพเดทแอพได้ หรือหากแอพค้าง

หากแอพไม่โหลดหรืออัพเดทบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดหรืออัพเดทแอพใดๆ รวมถึงแอพฟรี และคุณเห็นข้อความเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการชำระเงิน ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

แอพบางแอพอาจถูกรบกวนในขณะดาวน์โหลด ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

หากคุณใช้ข้อมูลเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi และมีปัญหากับแอพ ให้ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น คุณสามารถใช้ข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับแอพที่มีขนาดสูงสุด 150 MB*

หากต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ ให้ลองสตรีมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตเพื่อดูว่าวิดีโอโหลดเร็วหรือไม่ ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

        

หยุดชั่วคราวและรีสตาร์ทการดาวน์โหลดแอพ

หากคุณใช้ iPhone 6s ขึ้นไป ให้กดลงน้ำหนักที่แอพจากหน้าจอโฮม คุณอาจเห็นตัวเลือกเพื่อกลับไปดาวน์โหลดต่อ หยุดพักดาวน์โหลด หรือยกเลิกดาวน์โหลด หากการดาวน์โหลดแอพถูกทำให้หยุดชั่วคราว ให้แตะกลับไปดาวน์โหลดต่อ หากการดาวน์โหลดค้าง ให้แตะหยุดพักดาวน์โหลด จากนั้นกดลงน้ำหนักที่แอพอีกครั้งแล้วแตะกลับไปดาวน์โหลดต่อ

คุณยังสามารถเปิด App Store แล้วแตะรายการอัพเดทเพื่อดูรายการดาวน์โหลดที่กำลังดำเนินการอยู่หรือแอพที่ต้องการการอัพเดทได้

รีสตาร์ทเครื่อง

หากแอพปรากฏบนหน้าจอโฮม แต่แอพมืดหรือมีสีขาวและมีเส้นบนแอพ อย่าลบแอพ รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นไปที่ App Store และดาวน์โหลดแอพนั้นอีกครั้ง

หากคุณลบแอพ คุณอาจเสียคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับแอพนั้น

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับแอพในอุปกรณ์ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

*ขีดจำกัดการดาวน์โหลดอาจสูงกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: