จัดการคำเชิญเข้าร่วมการประชุม Exchange บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีจัดการคำเชิญเข้าร่วมการประชุม Microsoft Exchange โดยใช้แอพปฏิทิน

คุณสามารถใช้แอพปฏิทินเพื่อเชิญเพื่อนร่วมงานมาเข้าร่วมประชุม ส่งต่อคำเชิญเข้าร่วมการประชุม เสนอเวลาประชุมใหม่ และอีกมากมาย

ตรวจสอบความต้องการ

สิ่งที่คุณต้องมี ได้แก่

 • iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่มี iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด
 • บัญชีที่มี Microsoft Exchange 2010 หรือใหม่กว่า


เชิญเพื่อนร่วมงานให้เข้าร่วมการประชุม

 1. เปิดปฏิทิน จากนั้นแตะปุ่มเพิ่ม เพื่อสร้างกิจกรรมใหม่ หากมีกิจกรรมอยู่แล้ว ให้แตะที่กิจกรรมนั้น แล้วแตะแก้ไข
 2. แตะผู้รับเชิญ
  ปฏิทิน iPhone ที่มีตัวเลือกเพิ่มหน้าจอกิจกรรมใหม่พร้อม
 3. ป้อนที่อยู่อีเมลของคนที่คุณต้องการเชิญ แล้วแตะเสร็จสิ้น หลังจากแตะเสร็จสิ้น ผู้รับเชิญแต่ละคนจะได้รับอีเมลสำหรับตอบรับ ปฏิเสธ หรืออาจยอมรับคำเชิญดังกล่าว


ส่งต่อคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Exchange บางรายการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถเชิญผู้เข้าร่วมรายอื่นได้ด้วย

 1. เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะกิจกรรม
 2. แตะแก้ไข
 3. แตะผู้รับเชิญ
 4. แตะ "เพิ่มผู้รับเชิญ" 
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับเชิญใหม่ แล้วแตะเสร็จสิ้น หากการประชุมยังดำเนินอยู่ ให้แตะ "บันทึกสำหรับกิจกรรมนี้เท่านั้น" หรือ "บันทึกไว้สำหรับกิจกรรมในอนาคต"
 6. แตะเสร็จสิ้นในหน้าจอแก้ไขกิจกรรม


เสนอเวลาประชุมใหม่

ผู้รับเชิญทุกคนสามารถเสนอเวลาการประชุมใหม่* ได้ในแอพปฏิทิน

 1. เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะกิจกรรม
 2. แตะเสนอเวลาใหม่
  แอพปฏิทินบน iPhone ที่แสดงปุ่มเสนอเวลาใหม่ในการเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
 3. เลือกเวลาใหม่จากรายการตัวเลือกที่มี
 4. แตะ เสร็จสิ้น 

แอพปฏิทินจะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลจัดการเกี่ยวกับเวลาที่เสนอ ผู้ดูแลจัดการสามารถยอมรับหรือไม่สนใจเวลาที่เสนอ หรือส่งอีเมลตอบกลับก็ได้ หากผู้ดูแลจัดการยอมรับเวลาใหม่ เวลาการประชุมก็จะเปลี่ยนไป


ยกเลิกการประชุม

 1. เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะกิจกรรม
 2. แตะลบกิจกรรม
  หน้าจอรายละเอียดกิจกรรมในปฏิทิน iPhone ที่มี
 3. แตะลบกิจกรรมอีกครั้งเพื่อยืนยัน 

ปฏิทินจะส่งการแจ้งถึงผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อแจ้งว่าการประชุมถูกยกเลิก


ดูเพิ่มเติม

ดูวิธีใช้แอพปฏิทินบน iPhone, iPad และ iPod touch

* คุณสมบัตินี้ต้องใช้ Office365 หรือ Microsoft Exchange 2016 หรือใหม่กว่า

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: