จัดการคำเชิญเข้าร่วมการประชุม Exchange บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีจัดการคำเชิญเข้าร่วมการประชุม Microsoft Exchange โดยใช้แอพปฏิทิน

คุณสามารถใช้แอพปฏิทินเพื่อเชิญเพื่อนร่วมงานมาเข้าร่วมประชุม ส่งต่อคำเชิญเข้าร่วมการประชุม เสนอเวลาประชุมใหม่ และอีกมากมาย

ตรวจสอบความต้องการ

สิ่งที่คุณต้องมี ได้แก่

 • iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 10 หรือใหม่กว่า หรือ iPadOS
 • บัญชีที่มี Microsoft Exchange 2010 หรือใหม่กว่า


เชิญเพื่อนร่วมงานให้เข้าร่วมการประชุม

 1. เปิดปฏิทิน จากนั้นแตะปุ่มเพิ่ม เพื่อสร้างกิจกรรมใหม่ หากมีกิจกรรมอยู่แล้ว ให้แตะที่กิจกรรมนั้น แล้วแตะแก้ไข
 2. แตะผู้รับเชิญ
 3. แตะ "เพิ่มผู้รับเชิญ"
  แอพปฏิทินบน iPhone ที่แสดงปุ่มเพิ่มผู้รับเชิญ
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของคนที่คุณต้องการเชิญ แล้วแตะเสร็จสิ้น หลังจากแตะเสร็จสิ้น ผู้รับเชิญแต่ละคนจะได้รับอีเมลสำหรับตอบรับ ปฏิเสธ หรืออาจยอมรับคำเชิญดังกล่าว


ส่งต่อคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Exchange บางรายการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถเชิญผู้เข้าร่วมรายอื่นได้ด้วย

 1. เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะกิจกรรม
 2. แตะผู้รับเชิญ
 3. แตะ "เพิ่มผู้รับเชิญ" 
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับเชิญใหม่ แล้วแตะเสร็จสิ้น
 5. แตะเสร็จสิ้นในหน้าจอผู้รับเชิญ
 6. แตะส่ง หากเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ ให้แตะ "บันทึกเฉพาะกิจกรรมนี้" หรือ "บันทึกกิจกรรมในอนาคต"


เสนอเวลาประชุมใหม่

ผู้รับเชิญทุกคนสามารถเสนอเวลาการประชุมใหม่* ได้ในแอพปฏิทิน

 1. เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะกิจกรรม
 2. แตะเสนอเวลาใหม่
  แอพปฏิทินบน iPhone ที่แสดงปุ่มเสนอเวลาใหม่ในการเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
 3. เลือกเวลาใหม่จากรายการตัวเลือกที่มี
 4. แตะ เสร็จสิ้น 

แอพปฏิทินจะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลจัดการเกี่ยวกับเวลาที่เสนอ ผู้ดูแลจัดการสามารถยอมรับหรือไม่สนใจเวลาที่เสนอ หรือส่งอีเมลตอบกลับก็ได้ หากผู้ดูแลจัดการยอมรับเวลาใหม่ เวลาการประชุมก็จะเปลี่ยนไป


ยกเลิกการประชุม

 1. เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะกิจกรรม
 2. แตะลบกิจกรรม
  แอพปฏิทินบน iPhone ที่แสดงสองตัวเลือกหลังจากลบกิจกรรม ซึ่งได้แก่ลบกิจกรรมและยกเลิก
 3. แตะลบกิจกรรมอีกครั้งเพื่อยืนยัน 

ปฏิทินจะส่งการแจ้งถึงผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อแจ้งว่าการประชุมถูกยกเลิก


ดูเพิ่มเติม

ดูวิธีใช้แอพปฏิทินบน iPhone, iPad และ iPod touch

* คุณสมบัตินี้ต้องใช้ Office365 หรือ Microsoft Exchange 2016 หรือใหม่กว่า

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: