จัดการคำเชิญเข้าร่วมการประชุม Exchange บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีจัดการคำเชิญเข้าร่วมการประชุม Microsoft Exchange โดยใช้แอพปฏิทิน

คุณสามารถใช้แอพปฏิทินเพื่อเชิญเพื่อนร่วมงานมาเข้าร่วมประชุม ส่งต่อคำเชิญเข้าร่วมการประชุม เสนอเวลาประชุมใหม่ และอีกมากมาย

ตรวจสอบความต้องการ

สิ่งที่คุณต้องมี ได้แก่

 • iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 10 หรือใหม่กว่า
 • บัญชีที่มี Microsoft Exchange 2010 หรือใหม่กว่า     

เชิญเพื่อนร่วมงานให้เข้าร่วมการประชุม

 1. เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะ เพิ่มกิจกรรม เพื่อสร้างกิจกรรมใหม่ หากมีกิจกรรมอยู่แล้ว ให้แตะที่กิจกรรมนั้น แล้วแตะแก้ไข
 2. แตะผู้รับเชิญ
 3. แตะ "เพิ่มผู้รับเชิญ"
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของคนที่คุณต้องการเชิญ แล้วแตะเสร็จสิ้น หลังจากแตะเสร็จสิ้น ผู้รับเชิญแต่ละคนจะได้รับอีเมลสำหรับตอบรับ ปฏิเสธ หรืออาจยอมรับคำเชิญดังกล่าว

ส่งต่อคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Exchange บางรายการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถเชิญผู้เข้าร่วมรายอื่นได้ด้วย

 1. เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะกิจกรรม
 2. แตะผู้รับเชิญ
 3. แตะ "เพิ่มผู้รับเชิญ" 
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับเชิญใหม่ แล้วแตะเสร็จสิ้น
 5. แตะเสร็จสิ้นในหน้าจอผู้รับเชิญ
 6. แตะส่ง หากเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ ให้แตะ "บันทึกเฉพาะกิจกรรมนี้" หรือ "บันทึกกิจกรรมในอนาคต"


 

     

เสนอเวลาประชุมใหม่

ผู้รับเชิญทุกคนสามารถเสนอเวลาการประชุมใหม่ได้ในแอพปฏิทิน

 1. เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะกิจกรรม
 2. แตะเสนอเวลาใหม่ 
 3. เลือกเวลาใหม่จากรายการตัวเลือกที่มี
 4. แตะ เสร็จสิ้น 

แอพปฏิทินจะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลจัดการเกี่ยวกับเวลาที่เสนอ ผู้ดูแลจัดการสามารถยอมรับหรือไม่สนใจเวลาที่เสนอ หรือส่งอีเมลตอบกลับก็ได้ หากผู้ดูแลจัดการยอมรับเวลาใหม่ เวลาการประชุมก็จะเปลี่ยนไป

     

ยกเลิกการประชุม

 1. เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะกิจกรรม
 2. แตะลบกิจกรรม
 3. แตะลบกิจกรรมอีกครั้งเพื่อยืนยัน 

ปฏิทินจะส่งการแจ้งถึงผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อแจ้งว่าการประชุมถูกยกเลิก

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: