เพิ่มราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนลงในสเปรดชีตของคุณใน Numbers

ไม่ว่าคุณจะติดตามการลงทุนสำหรับการเกษียณ การออมเงินสำหรับการศึกษา หรือทำการวิจัยทางการเงิน คุณก็สามารถใช้ Numbers ในการสร้างสเปรดชีตที่จะดึงข้อมูลและผลตอบแทนหุ้น ตลอดจนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากอินเทอร์เน็ตโดยตรง 

เพิ่มข้อมูลหุ้นลงสเปรดชีตของคุณ

 1. แตะหรือคลิกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูลหุ้นลงไป
  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะ เซลล์ > ราคาหุ้น คุณอาจต้องปัดขึ้นเพื่อให้เห็น
  • บน Mac ให้คลิกปุ่มแทรก จากนั้นเลือกราคาหุ้น
 2. เลือกหุ้นในรายการ หากคุณต้องการค้นหาหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง ให้ป้อนชื่อบริษัทหรือสัญลักษณ์หุ้น 
 3. เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการติดตาม 
  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะคุณสมบัติที่คุณต้องการติดตามในเซลล์นี้ คุณสมบัติที่คุณกำลังติดตามจะมี  อยู่ทางซ้าย แตะ เสร็จสิ้น
  • บน Mac ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการติดตามในเซลล์นี้จากเมนูป๊อปอัพคุณสมบัติ คลิกนอกกล่องโต้ตอบ

หากคุณต้องการดูข้อมูลที่อัปเดต ณ เวลาปิดทำการซื้อขายของวันก่อนหน้า หรือเปลี่ยนคุณสมบัติที่กำลังติดตาม ให้แตะสองครั้งหรือดับเบิ้ลคลิกที่เซลล์นั้น

คุณยังสามารถใช้สูตร STOCK เพื่อป้อนและแก้ไขข้อมูลหุ้นในเซลล์ได้อีกด้วย วิธีแก้ไข STOCK เป็นสูตร มีดังนี้

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะบนเซลล์ แล้วแตะ  เซลล์ จากนั้นแตะแก้ไขสูตร
 • บน Mac ให้ดับเบิ้ลคลิกบนเซลล์ จากนั้นคลิกแก้ไขเป็นสูตร

อุปกรณ์ของคุณต้องออนไลน์ (เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) เพื่อเพิ่มข้อมูลหุ้น หากราคาหุ้นมีสีจางลง แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณอาจออฟไลน์อยู่ ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อคุณออฟไลน์ เซลล์ที่มีข้อมูลหุ้นจะแสดงข้อมูลที่พร้อมใช้งานในครั้งล่าสุดที่อุปกรณ์ของคุณออนไลน์ เซลล์ใหม่ที่เพิ่มในขณะที่ออฟไลน์จะว่างเปล่า


คุณสมบัติหุ้นที่คุณสามารถติดตามได้

เมื่อคุณแก้ไขสูตร STOCK คุณสามารถใช้สตริงหรือหมายเลขใดก็ได้เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

 • "ราคา" (0 หรือเว้นไว้): ราคาหุ้นของหุ้นที่ระบุ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า
 • "ชื่อ" (1): ชื่อเต็มของหุ้นหรือบริษัท
 • "การเปลี่ยนแปลง" (2): ผลต่างระหว่างการซื้อขายล่าสุดในวันเปิดทำการซื้อขายก่อนหน้า และราคาปิดของวันทำการซื้อขายเมื่อสองวันก่อน หากไม่มีการซื้อขายหุ้นในรอบนี้ การเปลี่ยนแปลงค่ารายงานเป็น "0"
 • "เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง" (3): เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในราคาปิดทำการซื้อขายหุ้นล่าสุดสองรายการ
 • "เปิด" (4): ราคาเปิดที่มีการซื้อขายหุ้นเมื่อเปิดทำการซื้อขายหุ้นในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า
 • "สูง" (5): ราคาสูงสุดที่มีการซื้อขายหุ้นในช่วงวันทำการซื้อขายก่อนหน้า
 • "ต่ำ" (6): ราคาต่ำสุดที่มีการซื้อขายหุ้นในช่วงวันทำการซื้อขายก่อนหน้า
 • "มูลค่าตลาด" (7): มูลค่าตลาดรวมของหุ้นที่มีทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า โดยค่านี้คำนวนจากจำนวนหุ้นที่มีทั้งหมดคูณด้วยราคาต่อหุ้น
 • "ปริมาณ" (8): จำนวนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า
 • "อัตราผลตอบแทน" (9): อัตราเงินปันผลประจำปีของหุ้น (การจ่ายเงินสด) ต่อหุ้นหนึ่งตัวโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้น
 • "เป้าหมาย 1 ปี" (10): ราคาเป้าหมายหนึ่งปีที่ประเมิน ซึ่งเป็นราคาเป้าหมายค่ากลางตามที่นักวิเคราะห์ที่ศึกษาตลาดหลักทรัพย์นั้นพยากรณ์
 • "สูงสุดใน 52 สัปดาห์" (11): ราคาซื้อขายหุ้นสูงสุดในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • "ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์" (12): ราคาซื้อขายหุ้นต่ำสุดในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • "ปริมาณเฉลี่ย 3 เดือน" (15): ค่าเฉลี่ยรายเดือนของปริมาณการซื้อขายสะสมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาหารด้วย 22 วัน
 • "เบต้า" (16): การวัดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยงที่เป็นระบบ) ของหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดทั้งหมด
 • "สกุลเงิน" (19): สกุลเงินที่ใช้ตั้งราคาหุ้น
 • "เงินปันผลประจำปี" (20): จำนวนเงินปันผลประจำปี (การจ่ายเงินสด) ต่อหุ้น
 • "eps" (21): กำไรต่อหุ้นนั้นคำนวณจากกำไรทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นที่ค้างจ่าย (หุ้นที่ผู้ร่วมถือหุ้นทุกคนถืออยู่)
 • "ตลาด" (22): ตลาดหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายหุ้นตัวนั้น (ตัวอย่างเช่น NYSE, NASDAQ, Euronext เป็นต้น)
 • "อัตราส่วน p/e" (23): อัตราส่วนราคาต่อกำไรคำนวณโดยหารราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นด้วยกำไรต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนล่าสุด
 • "ราคาปิดวันก่อนหน้า" (24): ราคาปิดของหุ้นของวันที่ซื้อขายก่อนวันที่รายงานการซื้อขายครั้งสุดท้าย
 • "ชื่อย่อ" (25): ชื่อย่อหุ้น (สัญลักษณ์ชื่อย่อ) ที่ระบุหุ้นตัวต่างๆ


ติดตามข้อมูลหุ้นย้อนหลัง

หากคุณต้องการติดตามข้อมูลของหุ้นบางตัวย้อนหลัง ให้ใช้ STOCKH เมื่อคุณเพิ่มสูตร คุณต้องระบุคุณสมบัติต่อไปนี้

 • ชื่อย่อ: ตัวย่อที่ระบุหุ้นที่ซื้อขายกันแบบสาธารณะในตลาดหลักทรัพย์เฉพาะตลาดใดตลาดหนึ่ง พร้อมราคาหรือการอ้างอิงเพื่อนำทางไปยังเซลล์ที่มีชื่อย่อนั้น
 • คุณสมบัติ: ค่า (ไม่บังคับ) ที่ระบุคุณสมบัติหุ้นที่จะส่งกลับ Numbers จะแนะนำให้ "ปิด" โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกเปิด สูง ต่ำ หรือปริมาณแทนการปิดได้
 • วันที่: วันที่ที่คุณต้องการข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง


เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสเปรดชีต

คุณสามารถใช้สูตร CURRENCY เพื่อดึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากอินเทอร์เน็ตและนำมาใช้งานในสเปรดชีตได้ เมื่อคุณเพิ่มสูตร คุณต้องระบุคุณสมบัติต่อไปนี้

 • สกุลเงิน-1: คุณสมบัตินี้คือรหัสสกุลเงินของสกุลเงินตั้งต้นที่คุณต้องการแปลงค่า ใช้เครื่องหมายอัญประกาศครอบสตริง
 • สกุลเงิน-2: คุณสมบัตินี้คือรหัสสกุลเงินของสกุลเงินปลายทางที่คุณต้องการแปลงค่า ใช้เครื่องหมายอัญประกาศครอบสตริง

Numbers จะแนะนำ "ราคา" โดยอัตโนมัติสำหรับคุณสมบัติลำดับที่สาม หากคุณป้อน 0 หรือเว้นว่างไว้ เซลล์จะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากสกุลเงิน-1 เป็นสกุลเงิน-2 ในช่องสกุลเงิน-2
 

คุณสมบัติสกุลเงินที่คุณสามารถติดตามได้

เมื่อคุณแก้ไขสูตร คุณสามารถใช้สตริงหรือหมายเลขใดก็ได้เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 • "ราคา" (0 หรือเว้นไว้): อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน แสดงเป็นสกุลเงิน-2
 • "ชื่อ" (1): รหัสสกุลเงินของสกุลเงินที่ระบุ แสดงในสูตรสำหรับการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
 • "การเปลี่ยนแปลง" (2): ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาปิดทำการซื้อขายในสองวันทำการล่าสุด
 • "เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง" (3): เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในราคาปิดทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดสองรายการ
 • "เปิด" (4): อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเปิดทำการซื้อขายในวันทำการก่อนหน้า
 • "สูง" (5): อัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดในวันทำการก่อนหน้า
 • "ต่ำ" (6): อัตราแลกเปลี่ยนต่ำสุดในวันทำการก่อนหน้า
 • "สูงสุดใน 52 สัปดาห์" (7): อัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • "ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์" (8): อัตราแลกเปลี่ยนต่ำสุดในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา
   

ติดตามข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

หากคุณต้องการติดตามข้อมูลสกุลเงินบางตัวย้อนหลัง ให้ใช้ CURRENCYH เมื่อคุณเพิ่มสูตร คุณต้องระบุคุณสมบัติต่อไปนี้

 • สกุลเงิน-1: คือรหัสสกุลเงินของสกุลเงินตั้งต้นที่คุณต้องการแปลงค่า สกุลเงิน-1 คือสตริงที่อยู่ในอัญประกาศ
 • สกุลเงิน-2: คือรหัสสกุลเงินของสกุลเงินปลายทางที่คุณต้องการแปลงค่า สกุลเงิน‑2 คือสตริงที่อยู่ในอัญประกาศ
 • คุณสมบัติ: ค่า (ไม่บังคับ) ที่ระบุคุณสมบัติสกุลเงินที่จะส่งกลับ Numbers จะแนะนำให้ "ปิด" โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกเปิด สูง หรือต่ำแทนการปิดได้
 • วันที่: วันที่ที่คุณต้องการข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง
วันที่เผยแพร่: