ใช้อัลบั้มผู้คนในแอปรูปภาพบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

แอปรูปภาพจะจดจำใบหน้าของผู้คนในรูปภาพของคุณและจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน คุณสามารถตั้งชื่อบุคคลในรูปภาพ ทำเครื่องหมายรายการโปรด และอีกมากมาย

วิธีการทำงานมีดังนี้

แอปรูปภาพจะสแกนรูปภาพของคุณเพื่อช่วยให้คุณจำบุคคล ฉาก และวัตถุในรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถชมภาพยนตร์ความทรงจำจากรูปภาพต่างๆ ได้ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนภาพที่คุณมี และเมื่อคุณเปิดใช้งานรูปภาพ iCloud คนที่คุณตั้งเป็นรายการโปรดหรือตั้งชื่อไว้จะอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ Apple ของคุณ

ค้นหาบุคคลในอัลบั้มผู้คน

แอปรูปภาพจะจัดระเบียบรูปภาพของบุคคลในอัลบั้มผู้คน คุณจะเห็นรูปย่อของใบหน้าแต่ละบุคคลที่อุปกรณ์ของคุณจดจำได้ หากต้องการค้นหาบุคคลในอัลบั้มผู้คนของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอปพรูปภาพ
 2. แตะแท็บอัลบั้ม
 3. แตะอัลบั้มผู้คน 

หากคุณตั้งชื่อบุคคลในแอปรูปภาพ คุณสามารถค้นหาบุคคลนั้นในแท็บค้นหาได้ด้วย เพียงแตะค้นหา จากนั้นพิมพ์ชื่อบุคคล

เพิ่มบุคคลในอัลบั้มผู้คน

 1. เปิดรูปภาพของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม
 2. แตะปุ่มข้อมูล แล้วแตะใบหน้าของบุคคลที่มีเครื่องหมายคำถาม
 3. แตะแท็กด้วยชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อบุคคลหรือแตะชื่อ หากปรากฏขึ้น
 4. แตะ ถัดไป แล้วแตะ เสร็จสิ้น


ใส่ชื่อบนใบหน้า

แอปรูปภาพจะแนะนำชื่อจากรายชื่อของคุณ แต่คุณสามารถเพิ่มชื่อให้กับบุคคลที่อยู่ในอัลบั้มผู้คนของคุณด้วยตนเองได้โดยทำดังนี้

 1. เปิดอัลบั้มผู้คน จากนั้นแตะรูปย่อของบุคคลที่คุณต้องการตั้งชื่อ
 2. แตะเพิ่มชื่อที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
 3. พิมพ์ชื่อบุคคลหรือเลือกชื่อของพวกเขา หากปรากฏขึ้น
 4. แตะถัดไป แล้วแตะเสร็จสิ้น


ผสานรูปภาพของบุคคลเดียวกัน

บางครั้งอาจมีการระบุบุคคลคนเดียวกันในกลุ่มมากกว่าหนึ่งกลุ่มภายในอัลบั้มผู้คนของคุณ หากต้องการผสานรวมรูปภาพทั้งหมดไว้ในกลุ่มเดียว ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่อัลบั้มผู้คน แล้วแตะเลือก
 2. เลือกบุคคลที่คุณต้องการรวมไว้ด้วยกัน
 3. แตะผสานที่อยู่ใกล้ๆ ด้านล่างของหน้าจอ
 4. แตะใช่ เพื่อยืนยันการผสาน


ใช้ "แนะนำน้อยลง" ในอัลบั้มผู้คน

ใน iOS 14 ขึ้นไป คุณสามารถให้แอปรูปภาพแนะนำคนบางคนให้น้อยลงได้ วิธีนี้จะปรับวิธีที่แอปรูปภาพคัดเลือกความทรงจำ รูปภาพที่แนะนำ และรูปภาพที่คุณเห็นในวิดเจ็ตรูปภาพ เพื่อให้คุณเห็นรูปภาพของบุคคลเหล่านี้น้อยลงโดยวิธีการมีดังนี้

 1. เปิดอัลบั้มผู้คน แล้วแตะรูปย่อของบุคคลนั้น
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม ที่มุมขวาบน
 3. แตะ "แนะนำ [ชื่อ] น้อยลง" 
 4. เลือกตัวเลือก เช่น แนะนำคนนี้น้อยลงหรือไม่แนะนำคนนี้เลย แล้วแตะยืนยัน

หากคุณเลือกที่จะแนะนำใครสักคนน้อยลง คุณจะต้องรีเซ็ตการตั้งค่าความทรงจำเพื่อที่จะเห็นบุคคลนั้นอีกครั้งในอัลบั้มผู้คน ไปที่การตั้งค่า > รูปภาพ แตะรีเซ็ตความทรงจำที่แนะนำ จากนั้นแตะรีเซ็ตเพื่อยืนยัน

แทนที่จะแนะนำบางคนให้น้อยลง คุณสามารถลบบุคคลเหล่านั้นออกจากอัลบั้มผู้คนได้ เพียงทำตามขั้นตอนที่ 1-2 แล้วแตะ "เอา [ชื่อ] ออกจากผู้คน" คุณสามารถเพิ่มบุคคลกลับไปได้ทุกเมื่อที่ต้องการ


คนโปรด

ทำเครื่องหมายผู้คนที่คุณเข้าถึงบ่อยที่สุดเป็นคนโปรด เพื่อให้หาเจอได้ง่ายๆ หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าคนโปรด คุณจะเห็นปุ่มรายการโปรด  บนรูปภาพ หากต้องการตั้งค่าบุคคลเป็นคนโปรด ให้แตะปุ่มรายการโปรด 

คุณยังสามารถแตะรูปย่อของบุคคล แล้วแตะปุ่มเพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะ "เพิ่ม [ชื่อ] ไปยังรายการโปรด" หากต้องการตั้งค่าหลายคนเป็นคนโปรด ให้แตะแต่ละบุคคลที่คุณต้องการตั้งเป็นคนโปรด จากนั้นแตะ "เพิ่มไปยังคนโปรด" ที่ด้านล่างสุดของอัลบั้มผู้คน


เปลี่ยนรูปย่อ

แอปรูปภาพจะกำหนดรูปย่อของใบหน้าแต่ละคนที่รู้จักให้โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการใช้ภาพอื่นเป็นรูปย่อของบุคคล คุณสามารถเปลี่ยนภาพได้ในหน้าจอคอลเลกชั่นรูปภาพ มีวิธีการดังนี้

 1. ในอัลบั้มผู้คน ให้แตะบุคคล
 2. แตะเลือก จากนั้นแตะแสดงใบหน้าเพื่อโฟกัสเฉพาะใบหน้าของบุคคลในแต่ละภาพ
 3. แตะรูปภาพที่คุณต้องการใช้
 4. แตะปุ่มแชร์ ปุ่มแชร์ จากนั้นแตะสร้างรูปภาพหลัก


แก้ไขชื่อและใบหน้าที่รวมกันอยู่

หากคุณสังเกตเห็นว่ามีภาพที่ระบุผิดคนอยู่ในคอลเลกชั่น คุณสามารถลบภาพนั้นออกได้ มีวิธีการดังนี้

 1. ในอัลบั้มผู้คน ให้แตะบุคคล
 2. แตะเลือก จากนั้นแตะรูปภาพแต่ละรูปที่ไม่ใช่ของบุคคล
 3. แตะปุ่มเพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม ที่ด้านล่างขวา จากนั้นแตะ "นี่ไม่ใช่ [บุคคลนี้]"
วันที่เผยแพร่: