ระบบจะแสดงคอมพิวเตอร์ Mac ในโหมด USB Target Disk ผ่าน USB-C เป็น "ไม่รู้จัก" ใน Windows

หากคุณกำลังใช้ Boot Camp เพื่อเรียกใช้ Windows ในคอมพิวเตอร์ Mac และคุณเชื่อมต่อ Mac เครื่องที่สองในโหมด USB Target Disk ผ่าน USB-C ระบบจะแสดง Mac ที่เชื่อมต่อเป็น "ไม่รู้จัก" ใน Windows

ระบบไม่รองรับการเชื่อมต่อ Mac ในโหมด USB Target Disk กับโฮสต์ Windows ผ่าน USB-C ระบบจะแสดง Mac ที่เชื่อมต่อจะเป็น "ไม่รู้จัก" ใน Windows

Mac ที่เชื่อมต่อจะยังยกเลิกการเชื่อมต่อและพยายามเชื่อมต่ออีกครั้งประมาณทุกหนึ่งนาทีอีกด้วย ยกเลิกการเชื่อมต่อ Mac ที่อยู่ในโหมด Target Disk เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพยายามเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: