ตรวจจับและบล็อคสายโทรที่เป็นสแปม

คุณสามารถใช้แอพ Silence Unknown Callers หรือแอพของผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อบล็อคสายโทรที่เป็นสแปมบน iPhone ของคุณ

เปิด Silence Unknown Callers

เมื่อใช้ iOS 13 ขึ้นไป คุณสามารถเปิดปิดเสียงผู้โทรที่ไม่รู้จักเพื่อหลีกเลี่ยงสายโทรจากคนที่คุณไม่รู้จักได้ คุณสมบัตินี้จะบล็อคหมายเลขที่คุณไม่เคยติดต่อมาก่อนและไม่มีบันทึกไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ หากก่อนหน้านี้คนส่งข้อความถึงผู้อื่นโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเขาหรือหากบุคคลนั้นได้แชร์หมายเลขโทรศัพท์กับคุณในอีเมล สายโทรจากหมายเลขนั้นจะไม่ถูกบล็อค

iPhone ที่กำลังแสดงวิธีเปิดปิดเสียงผู้โทรที่ไม่รู้จัก

หากต้องการเปิดปิดเสียงผู้โทรที่ไม่รู้จัให้ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ จากนั้นเลื่อนลงแล้วแตะปิดเสียงผู้โทรที่ไม่รู้จัเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ สายโทรจากหมายเลขที่ไม่รู้จักจะถูกปิดเสียงและส่งไปยังข้อความเสี่ยง และหมายเลขนั้นจะปรากฏในรายการสายโทรล่าสุด

สายโทรเข้าจะมาจากคนที่คุณบันทึกไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อ รายการสายโทรล่าสุด และจากคำแนะนำโดย Siri เพื่อบอกให้คุณทราบว่าใครโทรมาโดยอ้างอิงจากหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในอีเมลหรือข้อความของคุณ

หากมีการโทรฉุกเฉิน Silence Unknown Callers จะถูกปิดใช้งานชั่วคราวเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อให้ iPhone ของคุณติดต่อได้

ก่อนที่คุณจะเปิด Silence Unknown Callers ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีรายชื่อสำคัญบันทึกไว้ ไม่เช่นนั้นคุณอาจพลาดสายโทรสำคัญที่คุณไม่อยากพลาดรับสาย สายโทรจะยังคงถูกส่งไปข้อความเสียงและปรากฏในรายการสายโทรล่าสุด แต่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อได้รับสาย

iPhone ที่กำลังแสดงวิธีตั้งค่าแอพให้กรองสายโทรที่เป็นสแปม

 

ตั้งค่าแอพให้กรองและตรวจจับการโทรสแปม

  1. ไปที่ App Store แล้วดาวน์โหลดแอพที่ตรวจจับและบล็อคการโทรสแปม คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพต่างๆ ที่มีคุณสมบัตินี้จากนักพัฒนาแอพรายอื่นได้
  2. ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์
  3. แตะ การปิดกั้นสายโทรและข้อมูลระบุ
  4. ในส่วน "อนุญาตปิดกั้นแอพเหล่านี้ไม่ให้รับสายโทรและ ID ของผู้โทรได้" ให้เปิดหรือปิดแอพนั้น คุณยังสามารถเรียงลำดับแอพโดยอิงตามลำดับความสำคัญอีกครั้งได้เช่นกัน เพียงแตะแก้ไข แล้วลากแอพตามลำดับที่คุณต้องการเรียง

หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในส่วน "รายชื่อที่ปิดกั้น" คือ หมายเลขที่คุณบล็อคด้วยตนเอง

เมื่อคุณได้รับสายที่โทรเข้ามา อุปกรณ์ของคุณจะตรวจสอบหมายเลขของผู้โทรแล้วเปรียบเทียบกับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ในแอพตรวจจับสแปมของบริษัทอื่น หากมีหมายเลขตรงกัน iOS จะแสดงป้ายกำกับที่กำหนดโดยแอพได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น สแปมหรือการขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์ หากแอพกำหนดว่าหมายเลขโทรศัพท์เป็นสแปม แอพอาจเลือกที่จะบล็อคการโทรโดยอัตโนมัติ จะไม่มีการส่สงข้อมูลสายเรียกเข้าไปยังนักพัฒนาของบริษัทอื่น

หากคุณพิจารณาแล้วว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่มาจากผู้โทรที่เป็นสแปม คุณสามารถบล็อคหมายเลขนั้นด้วยตนเองในอุปกรณ์ของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณบล็อคด้วยตนเองปรากฏอยู่ในส่วน "รายชื่อที่ปิดกั้น"

หากคุณไม่ต้องการใช้แอพอีกแล้ว คุณสามารถลบแอพออกได้

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: