เปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและ GPS บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีเปิดหรือปิด GPS และบริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแอพแต่ละแอพ

วิธีการให้อนุญาตแอพในการใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

แอพบางแอพอาจไม่ทำงานหากคุณไม่เปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง1 ในครั้งแรกที่แอพต้องการเข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อขออนุญาต เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • แตะ "อนุญาต" เพื่อให้แอพสามารถใช้ข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ตามต้องการ 
 • แตะ "ไม่อนุญาต" เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว2
 • แตะ "ถามครั้งถัดไป" เพื่อเลือกอนุญาตเสมอในระหว่างใช้งานแอพ อนุญาตครั้งเดียว หรือไม่อนุญาต

อุปกรณ์ iOS อาจใช้ Wi-Fi และบลูทูธในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ GPS และตำแหน่งที่ตั้งที่ได้จากเซลลูลาร์สามารถใช้งานได้ใน iPhone และ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular)


วิธีการเปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแต่ละแอพ

 1. โดยไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง
 2. ตรวจสอบว่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดอยู่
 3. เลื่อนลงเพื่อค้นหาแอพ
 4. แตะที่แอพนั้นแล้วเลือกตัวเลือก ซึ่งมีดังนี้
  • ไม่เลย: ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง
  • ถามครั้งถัดไป: ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกอนุญาตเสมอในระหว่างใช้งานแอพ อนุญาตครั้งเดียว หรือไม่อนุญาต
  • ในขณะใช้แอพ: อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้เมื่อแอพหรือคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของแอพนั้นปรากฏบนหน้าจอเท่านั้น หากตั้งค่าแอพเป็น "ในระหว่างใช้แอพ" คุณอาจเห็นแถบสถานะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า พร้อมข้อความที่บอกว่าแอพกำลังใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณอยู่
  • ตลอดเวลา: อนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ แม้ว่าแอพนั้นจะทำงานในเบื้องหลังก็ตาม

จากจุดนี้ แอพควรจะให้คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะที่แอพจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ทั้งนี้บางแอพอาจมีตัวเลือกให้เพียงสองตัวเลือกเท่านั้น ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

 1. บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะใช้ GPS และบลูทูธ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ) พร้อมด้วยฮอตสปอต Wi-Fi ที่ค้นหาจากกลุ่มฝูงชนและเสาสัญญาณเซลลูลาร์ ในการระบุตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของอุปกรณ์
 2. แอพจะไม่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจนกว่าจะขออนุญาตและคุณได้ให้อนุญาตแล้ว
   
วันที่เผยแพร่: