ใช้ เสียงอ่านขณะป้อน ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

เมื่อใช้เสียงอ่านขณะป้อนใน iOS 10 อุปกรณ์ iOS ของคุณจะสามารถบอกฟีดแบ็กเมื่อคุณพิมพ์ และบอกการแก้ไขข้อความ รวมถึงคำที่แนะนำ

ตั้งค่า เสียงอ่านขณะป้อน

ในอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง> เสียงพูด > เสียงอ่านขณะป้อน จากที่นี้ คุณสามารถเปิดคุณสมบัติต่อไปนี้ได้

  • เสียงอ่านตัวอักษร: เปิดตัวอักษรเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณอ่านออกเสียงตัวอักษรตามที่คุณพิมพ์ เปิด คำใบ้ออกเสียงตัวอักษร เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณอ่านออกเสียงชื่ออักษรตามหลักการออกเสียง
  • อ่านออกเสียงเป็นคำ: ให้อุปกรณ์อ่านออกเสียงคำที่คุณพิมพ์
  • อ่านออกเสียงข้อความอัตโนมัติ: เมื่อข้อความปรากฏ ให้อุปกรณ์อ่านออกเสียงเมื่อมีการแก้ไขคำผิด และเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ  
  • แตะค้างไว้เพื่ออ่านคำคาดเดา: คุณสามารถแตะคำค้างไว้เพื่อฟังการคาดเดาข้อความเมื่อคุณพิมพ์
วันที่เผยแพร่: