ตั้งค่า HomePod, Apple TV หรือ iPad เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

เมื่อมีศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน คุณจะสามารถควบคุมอุปกรณ์เสริม HomeKit จากระยะไกล ให้สิทธิ์การเข้าถึงกับกลุ่มคนที่คุณเชื่อถือ และสั่งให้อุปกรณ์เสริมทำงานที่คุณต้องการในเวลาที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ

เริ่มใช้งาน

 1. Apple TV (รุ่นที่ 3) ไม่รองรับการเข้าถึงจากระยะไกลสำหรับผู้ใช้ที่แชร์ หรือการเข้าถึงจากระยะไกลไปยังกล้องที่ใช้งาน HomeKit ได้
 2. HomePod และ Apple TV ไม่มีให้บริการในบางประเทศและภูมิภาค

ตั้งค่า HomePod เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

HomePod จะตั้งค่าตัวเองให้เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์เสริม HomeKit ได้จากระยะไกลด้วยแอพบ้านและสร้างการทำงานอัตโนมัติ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS ที่คุณใช้ตั้งค่า HomePod มีการลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID ที่คุณใช้ตั้งค่าอุปกรณ์เสริม HomeKit ในแอพบ้าน

HomePod ไม่มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค

ตั้งค่า Apple TV เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

 1. ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID ของคุณ บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวงกุญแจ iCloud เปิดใช้งานอยู่
 2. บน Apple TV ให้ไปที่การตั้งค่า > บัญชี และตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันกับในอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 3. หลักจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud แล้ว Apple TV จะตั้งให้ตัวอุปกรณ์เองเป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านโดยอัตโนมัติ 

หากต้องการดูว่า Apple TV เชื่อมต่อเป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านอยู่หรือไม่ ให้ไปที่การตั้งค่าบน Apple TV ของคุณ จากนั้นไปที่บัญชี > iCloud แล้วดูใต้ HomeKit

Apple TV ไม่มีให้บริการในบางประเทศและภูมิภาค

ตั้งค่า iPad เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. ตรวจสอบว่าทั้งพวงกุญแจ iCloud และแอพบ้านได้เปิดใช้งานไว้แล้วทั้งคู่
 4. จากนั้นไปที่การตั้งค่า > บ้าน แล้วเปิดใช้ iPad เครื่องนี้เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

ตรวจสอบสถานะของศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านได้ในแอพบ้านบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ เช่น ดูว่าอุปกรณ์มีการเชื่อมต่ออยู่หรือไม่

 • บน iPhone, iPad และ iPod touch: แตะการตั้งค่าบ้านที่มุมซ้ายบน หากคุณตั้งค่าบ้านไว้หลายหลัง ให้แตะการตั้งค่าบ้าน แล้วแตะบ้าน ดูที่ใต้ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านเพื่อตรวจสอบว่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านของคุณเชื่อมต่ออยู่หรือไม่
 • บน Mac: ไปที่แก้ไข > แก้ไขบ้าน แล้วดูที่ใต้ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน เพื่อดูว่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านเชื่อมต่อแล้วหรือยัง หากต้องการตรวจสอบสถานะของศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านในบ้านหลังอื่นที่ตั้งค่าไว้ในแอพบ้าน ให้แตะบ้านที่มุมซ้ายบน จากนั้นคลิกที่บ้าน

หากต้องการตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า Apple TV เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านหรือไม่ ให้ไปที่การตั้งค่าบน Apple TV แล้วคลิก AirPlay > ห้อง จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนด Apple TV ไปยังห้องใดห้องหนึ่งในแอพบ้านแล้ว*

หากคุณตั้งค่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านไว้หลายรายการ ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านหลักจะแสดงเป็นเชื่อมต่ออยู่ ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านอื่นๆ จะแสดงสถานะเป็นสแตนด์บาย และจะใช้การเข้าถึงจากระยะไกลแทนเมื่อศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านหลักถูกตัดการเชื่อมต่อ

*Apple TV ไม่มีให้บริการในบางประเทศและภูมิภาค

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอพบ้าน

วันที่เผยแพร่: