ตั้งค่า HomePod, Apple TV หรือ iPad เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

เมื่อมีศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน คุณจะสามารถควบคุมอุปกรณ์เสริม HomeKit จากระยะไกล ให้สิทธิ์การเข้าถึงกับกลุ่มคนที่คุณเชื่อถือ และสั่งให้อุปกรณ์เสริมทำงานที่คุณต้องการในเวลาที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ

เริ่มต้นใช้งาน

  1. Apple TV (รุ่นที่ 3) ไม่รองรับการเข้าถึงจากระยะไกลสำหรับผู้ใช้ที่แชร์ หรือการเข้าถึงจากระยะไกลไปยังกล้องที่ใช้งาน HomeKit ได้
  2. HomePod และ Apple TV ไม่มีให้บริการในบางประเทศและภูมิภาค

ตั้งค่า HomePod เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

HomePod จะตั้งค่าตัวเองให้เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์เสริม HomeKit ได้จากระยะไกลด้วยแอพบ้านและสร้างการทำงานอัตโนมัติ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS ที่คุณใช้ตั้งค่า HomePod มีการลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID ที่คุณใช้ตั้งค่าอุปกรณ์เสริม HomeKit ในแอพบ้าน

HomePod ไม่มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค

ตั้งค่า Apple TV เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

  1. บน Apple TV ให้ไปที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี แล้วตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันกับในอุปกรณ์ iOS ของคุณ
  2. หลักจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud แล้ว Apple TV จะตั้งให้ตัวอุปกรณ์เองเป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านโดยอัตโนมัติ 

หากต้องการดูว่า Apple TV เชื่อมต่อเป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านอยู่หรือไม่ ให้ไปที่การตั้งค่าบน Apple TV ของคุณ จากนั้นไปที่ผู้ใช้และบัญชี > iCloud แล้วดูใต้ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

Apple TV ไม่มีให้บริการในบางประเทศและภูมิภาค

ตั้งค่า iPad เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

  1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud แล้วตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID ของคุณ
  2. เลื่อนลงและตรวจสอบว่าเปิดแอพบ้านเรียบร้อยแล้ว
  3. จากนั้นไปที่การตั้งค่า > บ้าน แล้วเปิดใช้ iPad เครื่องนี้เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

ตรวจสอบสถานะของศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านได้ในแอพบ้านบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ เช่น ดูว่าอุปกรณ์มีการเชื่อมต่ออยู่หรือไม่

  • บน iPhone, iPad และ iPod touch: แตะ ที่มุมซ้ายบน หากคุณตั้งค่าบ้านไว้หลายหลัง ให้แตะการตั้งค่าบ้าน แล้วแตะบ้าน ดูใต้ศูนย์กลางอุปกรณ์และบริดจ์เพื่อตรวจสอบว่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านของคุณเชื่อมต่ออยู่หรือไม่
  • บน Mac: ไปที่แก้ไข > แก้ไขบ้าน แล้วดูที่ใต้ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน เพื่อดูว่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านเชื่อมต่อแล้วหรือยัง หากต้องการตรวจสอบสถานะของศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านในบ้านหลังอื่นที่ตั้งค่าไว้ในแอพบ้าน ให้แตะบ้านที่มุมซ้ายบน จากนั้นคลิกที่บ้าน
  • บน Apple TV: ไปที่การตั้งค่า จากนั้นคลิก AirPlay > ห้อง แล้วตรวจสอบว่าคุณได้กำหนด Apple TV ไปยังห้องใดห้องหนึ่งในแอพบ้านแล้ว

หากคุณตั้งค่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านไว้หลายรายการ ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านหลักจะแสดงเป็นเชื่อมต่ออยู่ ศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านอื่นๆ จะแสดงสถานะเป็นสแตนด์บาย และจะใช้การเข้าถึงจากระยะไกลแทนเมื่อศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านหลักถูกตัดการเชื่อมต่อ

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอพบ้าน

วันที่เผยแพร่: