บริการหาตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและทำให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณจะแชร์ได้

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งช่วยให้แอพและเว็บไซต์ต่างๆ ของ Apple และของบุคคลหรือบริษัทอื่นรวบรวมและใช้ข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของ iPhone หรือ Apple Watch ของคุณเพื่อให้บริการหลายอย่างตามตำแหน่งที่ตั้งได้ ตัวอย่างเช่น แอพอาจจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณและคำถามเพื่อค้นหาตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อช่วยคุณหาร้านกาแฟหรือโรงภาพยนตร์ที่อยู่ใกล้เคียง หรืออุปกรณ์อาจจะตั้งเขตเวลาโดยอัตโนมัติโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ 

ในการใช้คุณสมบัติเช่นนี้ คุณต้องเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งบน iPhone ของคุณ และให้คุณอนุญาตให้แอพแต่ละแอพหรือเว็บไซต์แต่ละแห่งก่อนที่จะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ แอพอาจจะขอเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณแบบจำกัด (เฉพาะเวลาที่คุณใช้แอพ) หรือแบบสมบูรณ์ (รวมเวลาที่คุณไม่ได้ใช้แอพอยู่ด้วย) 

อย่างไรก็ตาม ด้วยจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย เราอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของ iPhone ของคุณเมื่อคุณโทรบริการฉุกเฉินเพื่อช่วยให้ข้อมูลแก่บุคคลที่คุณติดต่อ ไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งหรือไม่ก็ตาม

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งใช้ GPS และบลูทูธ (เมื่อมีให้ใช้งานได้) พร้อมด้วยฮอตสปอตแบบ Wi-Fi และที่ตั้งเสาสัญญาณที่ได้ข้อมูลจากสาธารณะในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของอุปกรณ์ของคุณ 

Apple Watch ของคุณอาจจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของ iPhone ที่จับคู่ไว้ของคุณหากอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

ถ้าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดอยู่ iPhone ของคุณจะส่งตำแหน่งที่ตั้งแบบมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของฮอตสปอต Wi-Fi ที่อยู่ใกล้เคียงและที่ตั้งเสาสัญญาณในแบบเข้ารหัสและไม่บ่งบอกชื่อไปที่ Apple เป็นระยะๆ เพื่อใช้เสริมฐานข้อมูลฮอตสปอตแบบ Wi-Fi และที่ตั้งเสาสัญญาณที่ได้ข้อมูลจากสาธารณะ 

การเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะเปิดใช้งานบริการระบบตามตำแหน่งที่ตั้งด้วย เช่น บริการต่อไปนี้:

  • การจราจร — ถ้าตัวคุณกำลังเคลื่อนที่อยู่ (เช่น อยู่ในรถที่กำลังวิ่ง) iPhone ของคุณจะส่งตำแหน่งที่ตั้ง GPS และข้อมูลความเร็วของการเคลื่อนที่อยู่เป็นระยะแบบเข้ารหัสและไม่บ่งบอกชื่อไปที่ Apple เพื่อใช้เสริมฐานข้อมูลสภาพการจราจรที่ได้ข้อมูลจากสาธารณะ
  • นิยมใช้ใกล้ฉัน — iPhone ของคุณจะส่งตำแหน่งที่ตั้งและเวลาที่คุณซื้อหรือใช้แอพอยู่เป็นระยะแบบเข้ารหัสและไม่บ่งบอกชื่อไปที่ Apple เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่ได้ข้อมูลจากสาธารณะที่อาจใช้เพื่อเสนอแอพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Apple ที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้น
  • ตำแหน่งที่ตั้งสำคัญ — iPhone ของคุณจะเก็บข้อมูลสถานที่ต่างๆ ที่คุณไปเมื่อเร็วๆ นี้พร้อมกับบันทึกด้วยว่า คุณไปบ่อยแค่ไหนและไปเมื่อเวลาใดบ้าง เพื่อเรียนรู้สถานที่ต่างๆ ที่สำคัญกับตัวคุณ ข้อมูลนี้จะถูกเข้ารหัสและจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้นและจะไม่ถูกแชร์หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อให้บริการสำหรับคุณโดยเฉพาะ เช่น การให้เส้นทางโดยประเมินจากสภาพการจราจร และใช้เพื่อสร้างความทรงจำในแอพรูปภาพที่ดีขึ้น
  • โฆษณาของ Apple ตามตำแหน่งที่ตั้ง — iPhone จะส่งตำแหน่งที่ตั้งของคุณ รวมถึงความเร็วของการเดินทางและเส้นทาง ไปที่ Apple เพื่อส่งโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นให้คุณบน Apple News และใน App Store
  • คำแนะนำตามตำแหน่งที่ตั้ง — ตำแหน่งที่ตั้งของ iPhone จะถูกส่งไปที่ Apple เพื่อจะได้ให้คำแนะนำที่ตรงกับความสนใจมากขึ้น ถ้าคุณปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคำแนะนำตามตำแหน่งที่ตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจนและถูกต้องจะไม่ถูกส่งไปที่ Apple ในการส่งคำแนะนำการค้นหาและข่าวสารที่ตรงกับความสนใจ Apple อาจจะใช้ที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อประมาณตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยการเทียบกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
  • การเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง — iPhone และ Apple Watch ของคุณจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้การเตือนที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น การเตือนความจำให้โทรหาใครบางคนเมื่อคุณไปถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เมื่อต้องออกเดินทางไปยังจุดนัดหมายต่อไปของคุณ หรือไปยังคำแนะนำของแอพโดยอิงตามสถานที่ที่คุณอยู่ในปัจจุบัน
  • แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน — คุณสามารถเลือกที่จะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณกับผู้อื่นแบบชั่วคราวหรือแบบต่อเนื่องก็ได้ โดยดำเนินการได้ภายในแอพบางแอพ เช่น ข้อความ และ “ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน”
  • HomeKit — iPhone ของคุณจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้อุปกรณ์เสริมเมื่อคุณไปถึงหรือออกจากตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนด เช่น การเปิดไฟเมื่อคุณกลับถึงบ้าน
  • สายโทรฉุกเฉินและ SOS — เมื่อคุณทำการโทรฉุกเฉิน นอกจากตำแหน่งที่ตั้งที่ได้ส่งให้กับบริการฉุกเฉินแล้ว iPhone ของคุณยังจะทำให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเสริมมีให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการข้อมูลฉุกเฉินขั้นสูงอีกด้วยเมื่อมีการรองรับ นอกจากนี้ การสั่งใช้งาน SOS ฉุกเฉินจะส่งตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้กับรายชื่อฉุกเฉินของคุณเมื่อวางสาย

การเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ จะถือว่า คุณได้ยอมรับและยินยอมให้ส่งข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และใช้งานข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณและคำถามเพื่อค้นหาตามตำแหน่งที่ตั้งโดย Apple รวมทั้งคู่ค้าและผู้ได้รับอนุญาตเพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการตามตำแหน่งที่ตั้งและตามการจราจรบนท้องถนน

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ได้ข้อมูลจากสาธารณะซึ่งรวบรวมโดย Apple จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

คุณสามารถเลือกปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ตลอดเวลาโดยการเปิดการตั้งค่าบน iPhone ของคุณ แตะความเป็นส่วนตัว แตะบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง แล้วปิดสวิตช์บริการหาตำแหน่งที่ตั้งโดยรวมหรือปิดสวิตช์ตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละแอพหรือคุณสมบัติที่รับทราบตำแหน่งที่ตั้งโดยตั้งค่าเป็น “ไม่เลย” ในการปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์ทุกแห่ง ให้ตั้งค่าการตั้งค่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งของ Safari เป็น “ไม่เลย” คุณยังสามารถปิดใช้งานบริการระบบตามตำแหน่งที่ตั้งได้ด้วยโดยการแตะที่บริการของระบบ แล้วปิดสวิตช์ของบริการระบบตามตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละแอพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ HomePod ของคุณได้ตลอดเวลาในการตั้งค่า HomePod ในแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS ของคุณที่จับคู่อยู่

ถ้าคุณอนุญาตให้แอพหรือเว็บไซต์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณได้ จะถือว่า คุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวและวิธีปฏิบัติเหล่านั้น คุณควรทบทวนข้อกำหนด นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของแอพและเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อให้เข้าใจว่าแอพและเว็บไซต์เหล่านั้นจะนำตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลอื่นๆ ของคุณไปใช้อย่างไร

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Apple จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.apple.com/th/privacy

วันที่เผยแพร่: