รับสายหรือโทร RTT หรือ TTY จาก iPhone ของคุณ

เมื่อใช้ iOS 10 หรือใหม่กว่า และการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ใน iPhone ของคุณ คุณสามารถโทร RTT หรือ TTY (Real-time text/Text Telephone) โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมใดๆ ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาสำเนาบทสนทนาจากการโทรก่อนหน้านี้ได้อีกด้วย

RTT/TTY คืออะไร

RTT (real-time text) ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความถึงผู้รับในระหว่างอยู่ในสายโทรศัพท์ได้ RTT ยังสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ TTY (teletypewriter)

คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานกับแผนจากผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เท่านั้น การโทร RTT/TTY ทั้งรูปแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จะใช้อัตราค่าบริการมาตรฐานสำหรับการโทรทางเสียง คุณอาจเห็น RTT, TTY หรือ RTT/TTY ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ


ตั้งค่า RTT/TTY

 1. ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > RTT/TTY 
 2. เปิดซอฟต์แวร์ RTT/TTY หรือฮาร์ดแวร์ TTY
  หน้าจอ iPhone ที่เปิด RTT/TTY
 3. แตะ "เบอร์โทรส่งต่อ" และป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับส่งต่อสายโทรผ่าน RTT/TTY
 4. RTT/TTY จะส่งตัวอักษรทันทีที่คุณพิมพ์ลงไป หากคุณไม่ต้องการส่งข้อความขณะที่คุณพิมพ์ ให้ปิด "ส่งทันที" เพื่อส่งข้อความทั้งหมดหลังจากที่คุณพิมพ์เสร็จแล้ว
 5. หากต้องการรับสายโทรทุกๆ สายเป็น ส่งต่อสายโทรผ่าน RTT/TTY ให้เปิด "รับสายทั้งหมดเป็น RTT/TTY"*
 6. หากคุณต้องการรับและโทร RTT/TTY จากอุปกรณ์ RTT/TTY ภายนอกแทนที่จะเป็น iPhone ของคุณ ให้เปิด "ฮาร์ดแวร์ TTY" 

* หากคุณเปิด "รับสายทั้งหมดเป็น RTT/TTY" คุณจะไม่ได้รับสายโทรทางเสียงอีกต่อไป


โทรออกหรือรับสาย RTT/TTY

 1. เปิดแอปโทรศัพท์
 2. เลือกรายชื่อของคุณแล้วแตะที่หมายเลขโทรศัพท์
 3. เลือก RTT/TTY หรือส่งต่อสาย RTT/TTY
  หน้าจอ iPhone ที่แสดงเมนูให้เลือกโทรผ่าน RTT/TTY หรือส่งต่อสายโทรผ่าน RTT/TTY
 4. ให้รอสายเชื่อมต่อ แล้วเลือก RTT/TTY
  หน้าจอ iPhone แสดงการเชื่อมต่อการโทร RTT
 5. ป้อนข้อความของคุณ
  หน้าจอแชท RTT
  • หากคุณเปิด "ส่งทันที" ในการตั้งค่า ผู้รับของคุณจะเห็นข้อความขณะที่คุณพิมพ์
  • หากไม่ได้เปิด ให้ป้อนข้อความของคุณ แล้วแตะปุ่มส่ง ไอคอนส่ง เพื่อส่ง
  • ต้องการค้นหาวลีลัดใช่หรือไม่ ระหว่างที่คุณพิมพ์ ตัวเลือกสำหรับคำและวลีที่คุณน่าจะพิมพ์เป็นลำดับถัดไปจะปรากฏขึ้น แตะลูกศรทางด้านขวาของคำดังกล่าวเพื่อค้นหาวลีลัด เช่น SK สำหรับ "พร้อมวางสาย" และ GA สำหรับ "พูดต่อ"

ค้นหาสำเนาบทสนทนาของการโทร RTT/TTY ก่อนหน้านี้

 1. เปิดแอปโทรศัพท์
 2. แตะ "ล่าสุด"
 3. แตะปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม ถัดจากการโทรที่คุณต้องการดู การโทร RTT/TTY จะมีไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนโทรศัพท์และคีย์บอร์ด TTY อยู่ข้างๆ
  หน้าจอการโทรล่าสุดที่แสดงประวัติการโทร
 4. แตะที่ประวัติสายออกหรือสายเข้า
  หน้าจอ iPhone ที่แสดงประวัติการโทรสำหรับผู้ติดต่อ
 5. แล้วคุณจะเห็นสำเนาบทสนทนา
  หน้าจอ iPhone ที่แสดงสำเนาบทสนทนาของการโทร
วันที่เผยแพร่: