ใช้การช่วยเหลือจอแสดงผลใน Apple TV

ดูวิธีใช้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการมองเห็นบน Apple TV 4K หรือ Apple TV HD เช่น ตัวกรองสี ลดจุดสีขาว และอีกมากมาย

ตั้งค่าการช่วยเหลือจอแสดงผล

ในการตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือจอแสดงผล คุณจะเห็นตัวเลือกหลักสามตัวเลือก ได้แก่ ตัวกรองสี ความไวแสง และลดจุดสีขาว

ตัวกรองสี

ตัวกรองสีสามารถช่วยให้คุณแยกแยะความแตกต่างของสีหรืออ่านข้อความบนหน้าจอได้

เพื่อช่วยให้คุณแยกแยะความแตกต่างของสีได้ ระบบมีการตั้งค่าล่วงหน้าให้กับคุณสี่แบบ หลังจากที่คุณเลือกหนึ่งแบบ (ยกเว้นระดับสีเทา) คุณสามารถเลือก ความเข้ม เพื่อปรับระดับความเข้มของตัวกรองได้

  • ระดับสีเทา
  • ตัวกรองสีแดง/สีเขียว (สำหรับตาบอดสีแดง)
  • ตัวกรองสีเขียว/สีแดง (สำหรับตาบอดสีเขียว)
  • ตัวกรองสีนํ้าเงิน/สีเหลือง (สำหรับตาบอดสีนํ้าเงิน)

เพื่อช่วยคุณอ่านข้อความบนหน้าจอ ให้เลือกตัวเลือกสีย้อม จากนั้นเลือกความเข้มหรือเฉดสีเพื่อทำการปรับเปลี่ยน

ความไวแสง

ลดหรือเพิ่มความสว่างโดยรวม

ลดจุดสีขาว

ลดหรือเพิ่มความเข้มของสีสว่าง

ใช้ปุ่มลัดเพื่อเปิดหรือปิดการช่วยเหลือจอแสดงผล

เนื่องจากคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้การช่วยเหลือจอแสดงผลตลอดเวลา คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่มลัด โดยทำดังนี้

  1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง
  2. เลือกคุณสมบัติใดๆ ที่คุณต้องการสร้างปุ่มลัด
  3. กดปุ่มเมนูบน Apple TV Remote เพื่อออกจากเมนูการตั้งค่า หากต้องการใช้ปุ่มลัดที่คุณสร้าง ให้กดปุ่มเมนูบนรีโมทของคุณสามครั้งอย่างรวดเร็ว 
วันที่เผยแพร่: