ใช้การช่วยเหลือจอแสดงผลใน Apple TV (รุ่นที่ 4) ของคุณ

เรียนรู้วิธีใช้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการมองเห็นกับ tvOS 10 ใน Apple TV ของคุณ เช่น ตัวกรองสี ลดจุดสีขาว กลับสี และอื่นๆ

ตั้งค่าการช่วยเหลือจอแสดงผล

ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือจอแสดงผล คุณจะเห็นตัวเลือกหลักสี่ตัวเลือก กลับสี ตัวกรองสี ความไวแสง และลดจุดสีขาว

การกลับสี

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างข้อความสีขาวในพื้นหลังสีดำหรือข้อความสีดำในพื้นหลังสีขาว 

ตัวกรองสี

ตัวกรองสีสามารถช่วยให้คุณแยกแยะความแตกต่างของสีหรืออ่านข้อความบนหน้าจอได้

เพื่อช่วยให้คุณแยกแยะความแตกต่างของสีได้ ระบบมีการตั้งค่าล่วงหน้าให้กับคุณสี่แบบ หลังจากที่คุณเลือกหนึ่งแบบ (ยกเว้นระดับสีเทา) คุณสามารถเลือก ความเข้ม เพื่อปรับระดับความเข้มของตัวกรองได้

 • ระดับสีเทา
 • ตัวกรองสีแดง/สีเขียว (สำหรับตาบอดสีแดง)
 • ตัวกรองสีเขียว/สีแดง (สำหรับตาบอดสีเขียว)
 • ตัวกรองสีนํ้าเงิน/สีเหลือง (สำหรับตาบอดสีนํ้าเงิน)

เพื่อช่วยคุณอ่านข้อความบนหน้าจอ ให้เลือกตัวเลือกสีย้อม จากนั้นเลือกความเข้มหรือเฉดสีเพื่อทำการปรับเปลี่ยน

ความไวแสง

ลดหรือเพิ่มความสว่างโดยรวม

ลดจุดสีขาว

ลดหรือเพิ่มความเข้มของสีสว่าง

ใช้ปุ่มลัดเพื่อเปิดหรือปิดการช่วยเหลือจอแสดงผล

เนื่องจากคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้การช่วยเหลือจอแสดงผลตลอดเวลา คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่มลัด โดยทำดังนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง
 2. เลือกคุณสมบัติใดๆ ที่คุณต้องการสร้างปุ่มลัด
  เลือกว่าคุณสมบัติใดบ้างที่คุณต้องการตั้งปุ่มลัดใน Apple TV (รุ่นที่ 4)
 3. กดไอคอนทีวีเพื่อออกจากเมนูการตั้งค่า หากต้องการใช้ปุ่มลัดที่คุณสร้าง ให้กดปุ่มเมนูบนรีโมตของคุณสามครั้งอย่างรวดเร็ว 
  กดปุ่มเมนูสามครั้งเพื่อค้นหารายการปุ่มลัดใน Apple TV (รุ่นที่ 4)
วันที่เผยแพร่: