การใช้สื่อ HEIF หรือ HEVC บนอุปกรณ์ Apple

อัพเกรดเป็น iOS 11 หรือ macOS High Sierra หรือใหม่กว่าเพื่อดู แก้ไข หรือทำสำเนาสื่อ HEIF หรือ HEVC ที่บันทึกด้วยอุปกรณ์ iOS

iOS 11 และ macOS High Sierra เป็นเวอร์ชั่นแรกที่มีการรองรับสำหรับรูปแบบสื่อที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ดังต่อไปนี้

  • HEIF (High Efficiency Image File Format) สำหรับรูปภาพ
  • HEVC (High Efficiency Video Coding) หรือที่เรียกว่า H.265 สำหรับวิดีโอ

HEIF และ HEVC ให้การบีบอัดที่ดีกว่า JPEG และ H.264 จึงใช้พื้นที่จัดเก็บบนอุปกรณ์และคลังรูปภาพ iCloud น้อยกว่า ขณะที่คงคุณภาพของภาพในระดับเท่ากัน

หากต้องการดู แก้ไข หรือทำสำเนาสื่อ HEIF และ HEVC บนอุปกรณ์ของคุณได้อย่างเต็มที่ ให้อัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ iOS 11 หรือใหม่กว่า หรือ macOS High Sierra หรือใหม่กว่า

การบันทึกสื่อ

เมื่อใช้ iOS 11 หรือใหม่กว่า อุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถบันทึกสื่อในรูปแบบ HEIF หรือ HEVC ได้

อุปกรณ์อื่นที่ใช้ iOS 11 หรือใหม่กว่า หรือ macOS High Sierra หรือใหม่กว่า สามารถดู แก้ไข หรือทำสำเนาสื่อ HEIF และ HEVC ได้โดยมีข้อจำกัดบางอย่าง

แม้ว่าเราจะแนะนำให้บันทึกในรูปแบบ HEIF และ HEVC แต่คุณก็สามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์เหล่านี้บันทึกสื่อโดยใช้รูปแบบที่เดิมซึ่งใช้ได้กับระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์อื่นๆ ในจำนวนมากกว่า โดยทำดังนี้ 

  1. ใน iOS 11 ไปที่ การตั้งค่า > กล้อง
  2. แตะ รูปแบบ
  3. แตะ เข้ากันได้มากที่สุด การตั้งค่านี้มีเฉพาะในอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกในรูปแบบ HEIF หรือ HEVC ได้
  4. รูปภาพและวิดีโอใหม่ทั้งหมดจะใช้รูปแบบ JPEG หรือ H.264 หากต้องการกลับไปใช้รูปแบบ HEIF และ HEVC ที่ประหยัดพื้นที่ ให้เลือก ประสิทธิภาพสูง

การทำงานกับสื่อนี้

การรองรับ HEIF และ HEVC มีอยู่ใน iOS 11 หรือใหม่กว่า และ macOS High Sierra หรือใหม่กว่า ซึ่งคุณสามารถดู แก้ไข หรือทำสำเนาสื่อประเภทนี้ในหลากหลายแอพ รวมถึงแอพรูปภาพ, iMovie และ QuickTime Player

ในอุปกรณ์รุ่นที่เก่ากว่าบางรุ่น ความละเอียดและอัตราเฟรม (fps) ของวิดีโอยังมีผลกับการรองรับ HEVC ด้วยดังนี้ ความละเอียด 1080p หรือต่ำหว่า และอัตราเฟรมที่ 60 fps หรือต่ำกว่า สามารถใช้กับอุปกรณ์รุ่นที่เก่ากว่าได้มากกว่า คุณสามารถไปที่การตั้งค่า > กล้อง บนอุปกรณ์บันทึกเพื่อเปลี่ยนความละเอียดและอัตราเฟรมที่ใช้สำหรับบันทึกวิดีโอ

หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud กับ iOS 10 หรือ macOS Sierra คุณอาจเห็น ไอคอนเตือน ที่มุมขวาบนของรูปภาพหรือวิดีโอ หรือคุณอาจเห็นข้อความเตือน หากต้องการดู แก้ไข หรือทำสำเนาสื่อ HEIF และ HEVC บนอุปกรณ์ของคุณ ให้อัพเกรดเป็น iOS 11 หรือใหม่กว่า หรือ macOS High Sierra หรือใหม่กว่า

การแชร์สื่อประเภทนี้

คลังรูปภาพ iCloud เก็บสื่อในรูปแบบ ความละเอียด และอัตราเฟรมต้นฉบับ หากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถดู แก้ไข หรือทำสำเนาสื่อ HEIF หรือ HEVC ได้อย่างเต็มที่ในคลังรูปภาพ iCloud หรือแสดงในความละเอียดที่ต่ำกว่า ให้อัพเกรดเป็น iOS 11 หรือใหม่กว่า หรือ macOS High Sierra หรือใหม่กว่า

เมื่อคุณแชร์สื่อ HEIF หรือ HEVC โดยใช้วิธีอื่นๆ เช่น AirDrop ข้อความ หรืออีเมล ระบบจะแชร์ในรูปแบบที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้มากกว่า เช่น JPEG หรือ H.264

การนำเข้าสื่อประเภทนี้ผ่าน USB

เมื่อคุณนำเข้าสื่อ HEIF หรือ HEVC ขากอุปกรณ์ iOS ที่เชื่อมต่อไปยังแอพรูปภาพ ตัวจับภาพ หรือ PC สื่ออาจถูกแปลงเป็น JPEG หรือ H.264

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานของการนำเข้านี้ได้ใน iOS 11 หรือใหม่กว่า ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพ ในส่วน "ถ่ายโอนไปยัง Mac หรือ PC" ให้แตะ "เก็บต้นฉบับ" เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแปลงสื่อขณะนำเข้า

วันที่เผยแพร่: