จัดการรายการแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะ

Apple ใช้ข้อมูลต่างๆ อาทิ สิ่งที่คุณดาวน์โหลดและซื้อ เพื่อเรียบเรียงรายการแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะให้คุณใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store ซึ่งคุณสามารถปิดรายการแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะนี้ได้ที่การตั้งค่าใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

เพื่อช่วยให้คุณได้ค้นพบคอนเทนต์ใหม่ๆ Apple จึงมอบรายการแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะให้คุณใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store โดยเราจะใช้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่คุณดาวน์โหลด สิ่งที่คุณซื้อ และสิ่งที่คุณใช้งานออนไลน์ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store ตามลำดับ เพื่อเรียบเรียงคำแนะนำนี้

หากคุณไม่ต้องการรายการแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถปิดใน iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยทำดังนี้

  1. บนอุปกรณ์ iOS ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes & App Store
  2. แตะ Apple ID ของคุณ หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะ "ลงชื่อเข้า" แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อซื้อสินค้าใน iTunes Store
  3. แตะดู Apple ID ระบบอาจขอตรวจสอบสิทธิ์ของ Apple ID ของคุณ
  4. แตะ "รายการแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะ" เพื่อปิด

 

ความพร้อมให้บริการและคุณสมบัติของ Store อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิ่งที่มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: