ปรับการตั้งค่า AirPods ของคุณ

ดูวิธีเปลี่ยนชื่อ AirPods ของคุณ เปลี่ยนสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณแตะ AirPod สองครั้ง และอื่นๆ

เปิดเคส AirPods แล้วไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ แตะ ที่อยู่ถัดจาก AirPods ของคุณในรายการอุปกรณ์ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้

ตั้งชื่อ AirPods ของคุณ

แตะชื่อปัจจุบัน จากนั้นป้อนชื่อใหม่ให้ AirPods ของคุณแล้วแตะเสร็จสิ้น

เปลี่ยนการแตะสองครั้งของคุณ

เลือก AirPods ข้างซ้ายหรือขวาในหน้าจอบลูทูธ จากนั้นเลือกสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อแตะสองครั้งที่ AirPods ดังนี้

  • ใช้ Siri เพื่อควบคุมคอนเทนต์เสียง ปรับความดัง หรือทำสิ่งอื่นๆ ที่ Siri ทำได้
  • เล่น หยุดพัก หรือหยุดคอนเทนต์เสียงของคุณ
  • ข้ามไปที่แทร็คต่อไป
  • กลับไปที่แทร็คก่อนหน้า

เปิดหรือปิดการตรวจพบหูโดยอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว AirPods จะตรวจจับได้เมื่อคุณใส่หูฟังเข้าไปในหูของคุณแล้วรับเสียงจากอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ AirPods จะหยุดพักและเล่นต่อเมื่อคุณถอด AirPods ข้างใดข้างหนึ่งออก แต่จะหยุดเล่นและไม่เล่นต่อเมื่อคุณถอด AirPods ออกทั้งสองข้าง เมื่อคุณเปิดการตรวจพบหูโดยอัตโนมัติไว้ และคุณไม่ได้ใส่ AirPods อยู่ เสียงจะเล่นผ่านลำโพงของอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณปิดการตรวจพบหูโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติเหล่านี้จะปิดและเสียงทั้งหมดจะเล่นผ่าน AirPods ของคุณไม่ว่าคุณจะใส่หูฟังอยู่หรือไม่ก็ตาม

ตั้งค่าไมโครโฟนให้อยู่ข้างซ้าย ข้างขวา หรืออัตโนมัติ

AirPods แต่ละข้างจะมีไมโครโฟนอยู่ คุณจึงสามารถโทรออกและใช้ Siri ได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ไมโครโฟนจะถูกตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ AirPods ทั้งสองข้างสามารถใช้เป็นไมโครโฟนได้ หากคุณใช้ AirPods เพียงข้างเดียว AirPods ข้างนั้นจะเป็นไมโครโฟน

คุณยังสามารถตั้งค่าไมโครโฟนเป็นข้างซ้ายเสมอหรือข้างขวาเสมอได้อีกด้วย ตัวเลือกเหล่านี้จะตั้งค่าให้ AirPods ข้างใดข้างหนึ่งเป็นไมโครโฟน AirPods ข้างนั้นจะเป็นไมโครโฟนแม้ว่าคุณจะถอดออกจากหูของคุณหรือใส่ลงในเคสก็ตาม

วันที่เผยแพร่: