หาก Mac ของคุณเริ่มต้นระบบเป็นข้อผิดพลาด -1008F

Mac ของคุณพยายามเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ทางอินเทอร์เน็ตไม่สำเร็จ

ลูกโลกที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์หมายความว่า Mac พยายามเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ทางอินเทอร์เน็ตแต่ไม่สามารถทำได้ หากมีข้อผิดพลาด -1008F แสดงขึ้น หนึ่งในวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้จะช่วยได้

ลูกโลกที่มีข้อผิดพลาด -1008F

เริ่มต้นระบบโดยใช้ Option-Command-R

ปิด Mac ของคุณ จากนั้นเปิดเครื่องแล้วกด Option-Command-R ค้างไว้ทันทีเพื่อเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS เวอร์ชั่นล่าสุด อย่าใช้ Shift-Option-Command-R ในกรณีนี้ เนื่องจาก Mac ของคุณจะเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า

หากไม่ได้ผล ให้ปิดล็อคการเข้าใช้เครื่องตามที่อธิบายด้านล่าง

หรือปิดใช้งานล็อคการเข้าใช้เครื่อง

การล็อคการเข้าใช้เครื่องเป็นคุณสมบัติของ macOS Catalina 10.15 หรือใหม่กว่า ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานล็อคการเข้าใช้เครื่องจนกว่าคุณจะใช้การกู้คืน macOS เสร็จสิ้น

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิก Apple ID
 3. คลิก iCloud ในแถบด้านข้าง
 4. ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายค้นหา Mac ของฉันทางด้านขวา จากนั้นป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณเมื่อได้รับแจ้ง หลังจากทำสิ่งที่ต้องทำในการกู้คืน macOS เสร็จแล้ว คุณสามารถเปิดการตั้งค่านี้อีกครั้ง

การตั้งค่า Apple ID

หากคุณไม่สามารถทำตามขั้นตอนข้างต้นได้เนื่องจาก Mac ของคุณเริ่มต้นระบบไม่สำเร็จ ให้ใช้อุปกรณ์อื่นของคุณเพื่อปิดใช้งานล็อคการเข้าใช้เครื่อง โดยทำดังนี้

 1. ปิดเครื่อง Mac
 2. บนอุปกรณ์เครื่องอื่น ให้ไปที่ iCloud.com แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. คลิกค้นหา iPhone
 4. เลือก Mac ของคุณจากรายการอุปกรณ์ หากคุณไม่เห็นรายการอุปกรณ์ ให้เลือก Mac ของคุณจากเมนูอุปกรณ์ที่ด้านบนสุดของหน้า
 5. รอสองสามวินาทีจนกว่า "ค้นหาของฉัน" จะอัพเดทตำแหน่งที่ตั้งที่ทราบล่าสุดของ Mac เสร็จ
 6. คลิกเอาออกจากบัญชี หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนั้น ให้กลับไปที่เมนูอุปกรณ์ที่ด้านบนสุดของหน้า จากนั้นคลิกปุ่มลบ ถัดจากชื่อ Mac ของคุณ
 7. เมื่อได้รับแจ้ง ให้ยืนยันการดำเนินการโดยคลิกเอาออก

ตอนนี้คุณควรจะสามารถเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด -1008F หลังจากทำสิ่งที่ต้องทำในการกู้คืน macOS เสร็จแล้ว คุณสามารถเปิดค้นหา Mac ของฉันอีกครั้งในการตั้งค่า Apple ID

วันที่เผยแพร่: