วิธีรับข้อมูลเขตเวลาที่อัพเดทสำหรับอุปกรณ์ Apple ของคุณ

iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Apple TV และ Mac จะได้รับข้อมูลเขตเวลาที่อัพเดทเป็นระยะ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้

     มีข้อมูลเขตเวลาที่อัพเดทใน iPhone แล้ว


หากประเทศ ภูมิภาค หรือรัฐบาลออกประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเวลา ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเขตเวลาหรือเวลาออมแสง จะมีการดำเนินการต่อไปนี้

 • Apple จะส่งการอัพเดทเขตเวลามายังอุปกรณ์ของคุณ
 • อุปกรณ์ของคุณจะแสดงการเตือนว่ามีข้อมูลเขตเวลาที่อัพเดทแล้ว

หากต้องการยอมรับการกำหนดเขตเวลาใหม่จาก Apple ให้เลือก "เริ่มการทำงานใหม่" ในข้อความเตือน หรือไม่เช่นนั้น อุปกรณ์ของคุณจะอัพเดทในครั้งถัดไปที่คุณรีสตาร์ทเครื่อง

วิธีการตรวจสอบรายการอัพเดทเขตเวลา

หากคุณไม่ได้รับการเตือนเกี่ยวกับเขตเวลา คุณยังคงสามารถตรวจสอบรายการอัพเดทเขตเวลาด้วยตนเองได้

บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple Watch

ขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้ iOS 10 หรือใหม่กว่า และ watchOS 3 หรือใหม่กว่า หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีเวอร์ชั่นดังกล่าว คุณสามารถตั้งค่าเขตเวลาด้วยตนเองได้

 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว
 2. บนอุปกรณ์ iOS ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา
  หากต้องการตรวจสอบรายการอัพเดทเขตเวลาสำหรับ Apple Watch ให้ทำตามขั้นตอนนี้ใน iPhone ที่จับคู่กับ Apple Watch ของคุณ
 3. หากคุณเห็นข้อความเตือนว่ามีข้อมูลเขตเวลาที่อัพเดทแล้ว ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณเพื่อรับรายการอัพเดท เมื่อคุณเห็นข้อความบน Apple Watch ให้รีสตาร์ท Apple Watch ด้วย 
 4. หากคุณไม่เห็นการเตือนบนอุปกรณ์ iOS ให้กลับไปที่หน้าจอการตั้งค่าก่อนหน้า รอสองสามนาที แล้วแตะ "วันที่และเวลา" อีกครั้ง หากคุณเห็นข้อความการอัพเดทเขตเวลาใกล้กับด้านล่างของการตั้งค่าวันที่และเวลา ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์เพื่อรับรายการอัพเดท รอสองสามนาที แล้วจึงรีสตาร์ท Apple Watch ของคุณ

บน Apple TV

ขั้นตอนต่างๆ จำเป็นต้องใช้ tvOS 10 หรือใหม่กว่าบนApple TV HD และ Apple TV 4K หาก Apple TV ของคุณไม่มีเวอร์ชั่นดังกล่าว คุณสามารถตั้งค่าเขตเวลาด้วยตนเองได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple TV ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 2. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เขตเวลา หากคุณเห็นข้อความบอกว่ามีข้อมูลเขตเวลาที่อัพเดทแล้ว ให้รีสตาร์ท Apple TV ของคุณเพื่อรับรายการอัพเดท
 3. หากคุณไม่เห็นข้อความ ให้กดปุ่ม Menu บนรีโมท Apple TV ค้างไว้เพื่อไปที่หน้าจอโฮม รอสักครู่หนึ่ง จากนั้นกลับไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เขตเวลา หากคุณเห็นข้อความแล้ว ให้รีสตาร์ท Apple TV เพื่อรับรายการอัพเดท

บน Mac

ขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้ macOS High Sierra หาก Mac ของคุณไม่มีเวอร์ชั่นดังกล่าว คุณสามารถตั้งค่าเขตเวลาด้วยตนเองได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 2. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก วันที่และเวลา
 3. หากคุณเห็นข้อความเตือนว่ามีข้อมูลเขตเวลาที่อัพเดทแล้ว ให้รีสตาร์ท Mac
 4. หากคุณไม่เห็นการเตือน ให้ออกจากการตั้งค่าระบบ รอสักครู่หนึ่ง แล้วเปิดการตั้งค่าวันที่และเวลาอีกครั้ง หากคุณเห็นข้อความการอัพเดทเขตเวลาใกล้กับด้านล่างของการตั้งค่าวันที่และเวลา ให้รีสตาร์ท Mac เพื่อรับรายการอัพเดท  

วิธีการตั้งค่าเขตเวลาด้วยตนเอง

 • iPhone, iPad, iPod touch: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ" ปิดอยู่ แล้วเลือกเขตเวลา
 • Apple Watch: ตั้งค่าเขตเวลาบน iPhone ที่จับคู่กับ Apple Watch ของคุณ
 • Apple TV: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เขตเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ" ปิดอยู่ แล้วเลือกเขตเวลา
 • Mac: เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก วันที่และเวลา ในบานหน้าต่างวันที่และเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก "ตั้งค่าเขตเวลาโดยอัตโนมัติโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน" อยู่ แล้วเลือกเขตเวลา คุณอาจต้องคลิก  เพื่อปลดล็อคการตั้งค่าเหล่านี้ก่อนที่จะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้


ตัวเลือกสำหรับเปิดการอัพเดทวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติอาจไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายบางรายหรือในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: