ใช้คุณสมบัติทำเครื่องหมายในแอพเมลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ในแอพเมล คุณสามารถใช้คุณสมบัติทำเครื่องหมายเพื่อเพิ่มภาพวาด ข้อความ ลายเซ็น และอื่นๆ ลงในไฟล์แนบที่เป็นรูปภาพและ PDF ได้

เริ่มใช้งาน

ทำเครื่องหมายบนไฟล์แนบ

คุณสมบัติทำเครื่องหมายช่วยให้คุณเซ็นชื่อบน PDF แล้วส่งให้ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถเขียนข้อความหรือวาดลงบนรูปภาพ แล้วส่งข้อความหรือรูปภาพนั้นได้อีกด้วย โดยคุณสามารถใช้คุณสมบัติทำเครื่องหมายได้ทั้งตอนที่คุณเพิ่มไฟล์แนบลงในอีเมลใหม่ หรือตอบกลับอีเมลที่ได้รับ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติทำเครื่องหมายได้เฉพาะกับรูปภาพหรือ PDF เท่านั้น

     

แนบรูปภาพหรือ PDF ที่จะแก้ไขด้วยคุณสมบัติทำเครื่องหมาย

  1. เปิดแอพเมล แล้วแตะ 
  2. แตะสองครั้งในส่วนเนื้อหาของอีเมลใหม่ แล้วแตะ "แทรกรูปภาพหรือวิดีโอ" หรือแตะ "เพิ่มไฟล์แนบ"
  3. ค้นหารูปภาพหรือ PDF ที่คุณต้องการแนบและทำเครื่องหมาย แล้วแตะเลือก
  4. แตะที่ไฟล์แนบนั้น แล้วแตะทำเครื่องหมาย
  5. เลือกเครื่องมือและทำเครื่องหมายบนไฟล์แนบ แล้วแตะเสร็จสิ้น
  6. เขียนข้อความ แล้วแตะส่ง

แก้ไขรูปภาพหรือ PDF ที่ได้รับด้วยคุณสมบัติทำเครื่องหมาย

เมื่อคุณได้รับไฟล์แนบในอีเมล คุณสามารถแก้ไขแล้วส่งกลับได้โดยไม่ต้องออกจากแอพเมลเลย วิธีการมีดังนี้

  1. แตะที่ไฟล์แนบนั้น แล้วแตะ 
  2. เลือกเครื่องมือและทำเครื่องหมายบนไฟล์แนบ แล้วแตะเสร็จสิ้น
  3. เขียนข้อความ แล้วแตะส่ง

เครื่องมือสำหรับคุณสมบัติทำเครื่องหมาย

สเก็ตช์ภาพ ใส่ข้อความ ซูมเข้า หรือใส่ลายเซ็นลงในรูปภาพหรือ PDF ในแอพเมล หากคุณทำพลาด ให้แตะ  เพื่อยกเลิก หากต้องการลบการทำเครื่องหมาย ให้แตะ  แล้วแตะส่วนของการทำเครื่องหมายที่คุณต้องการลบ

สเก็ตช์

ใช้เครื่องมือปากกาเพื่อวาดบนรูปภาพหรือ PDF โดยตรง แตะ  แตะสีที่จะใช้ แล้วใช้นิ้ววาดลงบนไฟล์แนบ แตะเครื่องมือปากกาแบบอื่นเพื่อเปลี่ยนความกว้างของเส้น

ซูมเข้า

แตะ  แล้วแตะ  เพื่อซูมส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพหรือ PDF ลากจุดสีน้ำเงินที่ขอบของวงกลมเพื่อเพิ่มพื้นที่ที่คุณต้องการขยาย ลากจุดสีเขียวเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก

ใส่ข้อความ

แตะ  แล้วแตะ  เพื่อเพิ่มข้อความ เลือกสีสำหรับข้อความ แตะสองครั้งในกล่องข้อความเพื่อเปิดคีย์บอร์ด หากต้องการเปลี่ยนขนาดข้อความ ให้แตะ   หากต้องการย้ายกล่องข้อความ ให้ใช้วิธีลาก

เซ็นเอกสาร

แตะ  แล้วแตะ  ใช้นิ้วของคุณเพื่อเซ็นชื่อของคุณ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น หากคุณมีลายเซ็นอยู่แล้ว ให้แตะ แล้วแตะลายเซ็นของคุณ ลากลายเซ็นเพื่อย้าย หรือลากมุมของกล่องลายเซ็นเข้าหรือออกเพื่อปรับขนาด หากต้องการเพิ่มหรือลบลายเซ็น ให้แตะ แล้วแตะเพิ่มหรือเอาลายเซ็นออก

วันที่เผยแพร่: