ใช้ Apple ID ที่ได้รับการจัดการกับ iTunes U

ดูความแตกต่างระหว่างการใช้ Apple ID ส่วนตัวและ Apple ID ที่ได้รับการจัดการกับ iTunes U

คุณสามารถใช้ Apple ID ที่ได้รับการจัดการในการทำสิ่งต่างๆ ได้เช่นเดียวกับการใช้ Apple ID ส่วนตัว ดังนี้

  • ลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคล
  • ลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ที่แชร์
  • เข้าถึงบริการของ Apple เช่น iCloud, iTunes U และ Apple School Manager

โรงเรียนหรือเขตเป็นเจ้าของและควบคุม Apple ID ที่ได้รับการจัดการ ซึ่งแตกต่างจาก Apple ID ส่วนตัว โดยสถาบันนั้นสามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน จำกัดการซื้อสินค้าและการสื่อสาร รวมถึงตั้งค่าการดูแลระบบแบบอิงตามบทบาทได้ ดูวิธีการเพิ่ม Apple ID ส่วนตัวเป็นผู้ร่วมสร้างหลักสูตร iTunes U ที่ได้รับการจัดการ

Apple ID ที่ได้รับการจัดการและหลักสูตรที่ได้รับการจัดการของ iTunes U

  • เมื่อคุณใช้ Apple ID ที่ได้รับการจัดการในการสร้างหลักสูตร iTunes U ก็จะถือว่าหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่ได้รับการจัดการ iTunes U จะรวมคุณเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่ระบุไว้ใน Apple School Manager โดยอัตโนมัติ
  • คุณไม่สามารถแก้ไขสถาบันสำหรับหลักสูตรซึ่งมีการเชื่อมโยงกับสถาบัน Apple School Manager ของคุณได้
  • Apple ID ที่ได้รับการจัดการของคุณจะรวมเข้ากับสถาบัน Apple School Manager โดยอัตโนมัติ iTunes U จะมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำกัดสำหรับเอกสารประกอบหลักสูตร และสามารถยอมรับนักเรียนที่ลงทะเบียนได้มากกว่า 50 คน 

การลงทะเบียนหลักสูตร iTunes U และรายชื่อนักเรียน

ผู้สอนที่สร้างหลักสูตรที่ได้รับการจัดการจะต้องใช้ Apple ID ที่ได้รับการจัดการ นอกจากนี้นักเรียนที่ลงทะเบียนก็จะต้องใช้ Apple ID ที่ได้รับการจัดการด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้สอนและนักเรียนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน Apple School Manager เดียวกัน

เมื่อคุณใช้ Apple ID ที่ได้รับการจัดการในการสร้างหลักสูตร คุณจะสามารถเพิ่มนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมดไปยังชั้นเรียนที่ได้รับการจัดการได้โดยอัตโนมัติ ตราบใดที่ยังมีการนำเข้าข้อมูลชั้นเรียนไปยัง Apple School Manager เพียงเลือก "ใช้ Apple School" แล้วเลือกรายชื่อชั้นเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชั้นเรียน เช่น มีการเพิ่มนักเรียน iTunes U ก็จะอัพเดทการลงทะเบียนหลักสูตรให้เมื่อมีการซิงค์

หากคุณเลือกสร้างหลักสูตรใหม่ คุณจะสามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนั้นได้ด้วยตนเอง หากต้องการเพิ่มนักเรียน ให้นำเข้าชั้นเรียนจาก Apple School Manager หรือให้นักเรียนใช้รหัสการลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนด้วยตนเอง

ย้ายหลักสูตรไปยัง Apple ID ที่ได้รับการจัดการ

หลังจากที่คุณใช้ Apple ID ส่วนตัวในการสร้างหลักสูตร iTunes U แล้ว ทางสถาบันของคุณอาจสลับไปใช้ Apple School Manager และ Apple ID ที่ได้รับการจัดการ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ส่งสำเนาหลักสูตรไปยัง Apple ID ที่ได้รับการจัดการเพื่อเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการจัดการ

iTunes U จะสร้างสแนปช็อตของหลักสูตรเดิม รวมถึงหน้าข้อมูล โพสต์ และสื่อการเรียนการสอนทั้งหมดของหลักสูตรนั้น โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากนักเรียนลงทะเบียนในหลักสูตรเดิม iTunes U จะลบนักเรียนเหล่านั้นออกจากสแนปช็อตของหลักสูตรนั้น

ผู้ร่วมสร้างหลักสูตร

หากคุณใช้ Apple ID ส่วนตัวเป็น Apple ID หลัก คุณสามารถเพิ่มตัวคุณเองเป็นผู้ร่วมสร้างสำหรับหลักสูตรที่ได้รับการจัดการได้ โดยนักเรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตรที่ได้รับการจัดการจะไม่สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างหลักสูตรได้

วันที่เผยแพร่: