แบบอักษรที่มีอยู่ใน macOS Sierra

macOS Sierra มาพร้อมแบบอักษรในตัวหรือแบบตัวพิมพ์ที่สามารถดาวน์โหลดได้มากมาย

macOS Sierra จะติดตั้งและเปิดใช้งานแบบอักษรต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ โดยจะมีแบบอักษรเพิ่มเติมสำหรับดาวน์โหลด หรือตามที่เอกสารหรือแอพจำเป็นต้องใช้

 • Al Bayan Bold 11.0d0e1
 • Al Bayan Plain 11.0d0e1
 • Al Nile 10.0d8e2
 • Al Nile Bold 10.0d8e2
 • Al Tarikh Regular 10.0d4e1
 • American Typewriter 12.0d5e2
 • American Typewriter Bold 12.0d5e2
 • American Typewriter Condensed 12.0d5e2
 • American Typewriter Condensed Bold 12.0d5e2
 • American Typewriter Condensed Light 12.0d5e2
 • American Typewriter Light 12.0d5e2
 • American Typewriter Semibold 12.0d5e2
 • Andale Mono 2.00x
 • Apple Braille 1.0d5e1
 • Apple Braille Outline 6 Dot 1.0d5e1
 • Apple Braille Outline 8 Dot 1.0d5e1
 • Apple Braille Pinpoint 6 Dot 1.0d5e1
 • Apple Braille Pinpoint 8 Dot 1.0d5e1
 • Apple Chancery 8.0d1e1
 • Apple Color Emoji 12.0d11e1
 • Apple SD Gothic Neo Bold 11.0d2e1
 • Apple SD Gothic Neo Heavy 11.0d2e1
 • Apple SD Gothic Neo Light 11.0d2e1
 • Apple SD Gothic Neo Medium 11.0d2e1
 • Apple SD Gothic Neo Regular 11.0d2e1
 • Apple SD Gothic Neo SemiBold 11.0d2e1
 • Apple SD Gothic Neo Thin 11.0d2e1
 • Apple SD Gothic Neo UltraLight 11.0d2e1
 • Apple SD GothicNeo ExtraBold 11.0d2e1
 • Apple Symbols 12.0d3e10
 • AppleGothic Regular 9.0d1e2
 • AppleMyungjo Regular 11.0d1e1
 • Arial 5.01.2x
 • Arial Black 5.00.1x
 • Arial Bold 5.01.2x
 • Arial Bold Italic 5.00.2x
 • Arial Hebrew 10.0d7e1
 • Arial Hebrew Bold 10.0d7e1
 • Arial Hebrew Light 10.0d7e1
 • Arial Hebrew Scholar 10.0d7e1
 • Arial Hebrew Scholar Bold 10.0d7e1
 • Arial Hebrew Scholar Light 10.0d7e1
 • Arial Italic 5.00.2x
 • Arial Narrow 2.38.1x
 • Arial Narrow Bold 2.38.1x
 • Arial Narrow Bold Italic 2.38.1x
 • Arial Narrow Italic 2.38.1x
 • Arial Rounded MT Bold 1.51x
 • Arial Unicode MS 1.01x
 • Avenir Black 8.0d5e4
 • Avenir Black Oblique 8.0d5e4
 • Avenir Book 8.0d5e4
 • Avenir Book Oblique 8.0d5e4
 • Avenir Heavy 8.0d5e4
 • Avenir Heavy Oblique 8.0d5e4
 • Avenir Light 8.0d5e4
 • Avenir Light Oblique 8.0d5e4
 • Avenir Medium 8.0d5e4
 • Avenir Medium Oblique 8.0d5e4
 • Avenir Next Bold 12.0d1e9
 • Avenir Next Bold Italic 12.0d1e9
 • Avenir Next Condensed Bold 12.0d1e9
 • Avenir Next Condensed Bold Italic 12.0d1e9
 • Avenir Next Condensed Demi Bold 12.0d1e9
 • Avenir Next Condensed Demi Bold Italic 12.0d1e9
 • Avenir Next Condensed Heavy 12.0d1e9
 • Avenir Next Condensed Heavy Italic 12.0d1e9
 • Avenir Next Condensed Italic 12.0d1e9
 • Avenir Next Condensed Medium 12.0d1e9
 • Avenir Next Condensed Medium Italic 12.0d1e9
 • Avenir Next Condensed Regular 12.0d1e9
 • Avenir Next Condensed Ultra Light 12.0d1e9
 • Avenir Next Condensed Ultra Light Italic 12.0d1e9
 • Avenir Next Demi Bold 12.0d1e9
 • Avenir Next Demi Bold Italic 12.0d1e9
 • Avenir Next Heavy 12.0d1e9
 • Avenir Next Heavy Italic 12.0d1e9
 • Avenir Next Italic 12.0d1e9
 • Avenir Next Medium 12.0d1e9
 • Avenir Next Medium Italic 12.0d1e9
 • Avenir Next Regular 12.0d1e9
 • Avenir Next Ultra Light 12.0d1e9
 • Avenir Next Ultra Light Italic 12.0d1e9
 • Avenir Oblique 8.0d5e4
 • Avenir Roman 8.0d5e4
 • Ayuthaya 10.10d1e1
 • Baghdad Regular 10.0d3e2
 • Bangla MN 12.0d1e5
 • Bangla MN Bold 12.0d1e5
 • Bangla Sangam MN 12.0d2e1
 • Bangla Sangam MN Bold 12.0d2e1
 • Baskerville 12.0d2e3
 • Baskerville Bold 12.0d2e3
 • Baskerville Bold Italic 12.0d2e3
 • Baskerville Italic 12.0d2e3
 • Baskerville SemiBold 12.0d2e3
 • Baskerville SemiBold Italic 12.0d2e3
 • Beirut Regular 10.0d6e2
 • Big Caslon Medium 10.0d2e1
 • Bodoni 72 Bold 10.0d1e1
 • Bodoni 72 Book 10.0d1e1
 • Bodoni 72 Book Italic 10.0d1e1
 • Bodoni 72 Oldstyle Bold 10.0d1e1
 • Bodoni 72 Oldstyle Book 10.0d1e1
 • Bodoni 72 Oldstyle Book Italic 10.0d1e1
 • Bodoni 72 Smallcaps Book 10.0d1e1
 • Bodoni Ornaments 10.0d1e1
 • Bradley Hand Bold 10.0d1e1
 • Brush Script MT Italic 1.52x-1
 • Chalkboard 10.0d1e1
 • Chalkboard Bold 10.0d1e1
 • Chalkboard SE Bold 10.0d1e1
 • Chalkboard SE Light 10.0d1e1
 • Chalkboard SE Regular 10.0d1e1
 • Chalkduster 7.0d6e1
 • Cochin 8.0d3e6
 • Cochin Bold 8.0d3e6
 • Cochin Bold Italic 8.0d3e6
 • Cochin Italic 8.0d3e6
 • Comic Sans MS 5.00x
 • Comic Sans MS Bold 5.00x
 • Copperplate 9.0d3e1
 • Copperplate Bold 9.0d3e1
 • Copperplate Light 9.0d3e1
 • Corsiva Hebrew 9.0d2e1
 • Corsiva Hebrew Bold 9.0d2e1
 • Courier 11.0d2e1
 • Courier Bold 11.0d2e1
 • Courier Bold Oblique 11.0d2e1
 • Courier New 5.00.2x
 • Courier New Bold 5.00.2x
 • Courier New Bold Italic 5.00x
 • Courier New Italic 5.00.1x
 • Courier Oblique 11.0d2e1
 • Damascus Bold 10.0d5e1
 • Damascus Light 10.0d5e1
 • Damascus Medium 10.0d5e1
 • Damascus Regular 10.0d5e1
 • Damascus Semi Bold 10.0d5e1
 • DecoType Naskh Regular 12.0d1e1
 • Devanagari MT 10.0d2e1
 • Devanagari MT Bold 10.0d2e1
 • Devanagari Sangam MN 12.0d1e1
 • Devanagari Sangam MN Bold 12.0d1e1
 • Didot 9.0d2e1
 • Didot Bold 9.0d2e1
 • Didot Italic 9.0d2e1
 • Diwan Kufi Regular 10.0d3e9
 • Diwan Thuluth Regular 10.0d2e1
 • Euphemia UCAS 10.0d1e2
 • Euphemia UCAS Bold 10.0d1e2
 • Euphemia UCAS Italic 10.0d1e2
 • Farah Regular 10.0d3e2
 • Farisi Regular 10.0d3e1
 • Futura Bold 11.0d1e5
 • Futura Condensed ExtraBold 11.0d1e5
 • Futura Condensed Medium 11.0d1e5
 • Futura Medium 11.0d1e5
 • Futura Medium Italic 11.0d1e5
 • GB18030 Bitmap 6.0d2e2
 • Geeza Pro Bold 12.0d1e3
 • Geeza Pro Regular 12.0d1e3
 • Geneva 11.0d1e2
 • Georgia 5.00x-4
 • Georgia Bold 5.00x-4
 • Georgia Bold Italic 5.00x-4
 • Georgia Italic 5.00x-4
 • Gill Sans 9.0d7e8
 • Gill Sans Bold 9.0d7e8
 • Gill Sans Bold Italic 9.0d7e8
 • Gill Sans Italic 9.0d7e8
 • Gill Sans Light 9.0d7e8
 • Gill Sans Light Italic 9.0d7e8
 • Gill Sans SemiBold 9.0d7e8
 • Gill Sans SemiBold Italic 9.0d7e8
 • Gill Sans UltraBold 9.0d7e8
 • Gujarati MT 10.0d1e1
 • Gujarati MT Bold 10.0d1e1
 • Gujarati Sangam MN 12.0d1e1
 • Gujarati Sangam MN Bold 12.0d1e1
 • Gurmukhi MN 12.0d1e1
 • Gurmukhi MN Bold 12.0d1e1
 • Gurmukhi MT 6.0d2e1
 • Gurmukhi Sangam MN 12.0d1e1
 • Gurmukhi Sangam MN Bold 12.0d1e1
 • Heiti SC Light 10.0d7e3
 • Heiti SC Medium 10.0d7e3
 • Heiti TC Light 10.0d7e3
 • Heiti TC Medium 10.0d7e3
 • Helvetica 12.0d1e3
 • Helvetica Bold 12.0d1e3
 • Helvetica Bold Oblique 12.0d1e3
 • Helvetica Light 12.0d1e3
 • Helvetica Light Oblique 12.0d1e3
 • Helvetica Neue 12.0d0e2
 • Helvetica Neue Bold 12.0d0e2
 • Helvetica Neue Bold Italic 12.0d0e2
 • Helvetica Neue Condensed Black 12.0d0e2
 • Helvetica Neue Condensed Bold 12.0d0e2
 • Helvetica Neue Italic 12.0d0e2
 • Helvetica Neue Light 12.0d0e2
 • Helvetica Neue Light Italic 12.0d0e2
 • Helvetica Neue Medium 12.0d0e2
 • Helvetica Neue Medium Italic 12.0d0e2
 • Helvetica Neue Thin 12.0d0e2
 • Helvetica Neue Thin Italic 12.0d0e2
 • Helvetica Neue UltraLight 12.0d0e2
 • Helvetica Neue UltraLight Italic 12.0d0e2
 • Helvetica Oblique 12.0d1e3
 • Herculanum 12.0d1e1
 • Hiragino Maru Gothic ProN W4 11.0d2e1
 • Hiragino Mincho ProN W3 11.0d2e1
 • Hiragino Mincho ProN W6 11.0d2e1
 • Hiragino Sans GB W3 3.20
 • Hiragino Sans GB W6 3.20
 • Hiragino Sans W0 11.0d7e1
 • Hiragino Sans W1 11.0d7e1
 • Hiragino Sans W2 11.0d7e1
 • Hiragino Sans W3 11.0d7e4
 • Hiragino Sans W4 11.0d7e1
 • Hiragino Sans W5 11.0d7e1
 • Hiragino Sans W6 11.0d7e4
 • Hiragino Sans W7 11.0d7e1
 • Hiragino Sans W8 11.0d7e4
 • Hiragino Sans W9 11.0d7e1
 • Hoefler Text 8.0d3e3
 • Hoefler Text Black 8.0d3e3
 • Hoefler Text Black Italic 8.0d3e3
 • Hoefler Text Italic 8.0d3e3
 • Hoefler Text Ornaments 8.0d4e2
 • ITF Devanagari Bold 10.0d4e1
 • ITF Devanagari Book 10.0d4e1
 • ITF Devanagari Demi 10.0d4e1
 • ITF Devanagari Light 10.0d4e1
 • ITF Devanagari Marathi Bold 10.0d4e1
 • ITF Devanagari Marathi Book 10.0d4e1
 • ITF Devanagari Marathi Demi 10.0d4e1
 • ITF Devanagari Marathi Light 10.0d4e1
 • ITF Devanagari Marathi Medium 10.0d4e1
 • ITF Devanagari Medium 10.0d4e1
 • Impact 5.00x
 • InaiMathi 10.0d1e1
 • Kailasa Bold 10.0d1e1
 • Kailasa Regular 10.0d1e1
 • Kannada MN 12.0d1e1
 • Kannada MN Bold 12.0d1e1
 • Kannada Sangam MN 12.0d1e1
 • Kannada Sangam MN Bold 12.0d1e1
 • Kefa Bold 10.0d1e1
 • Kefa Regular 10.0d1e1
 • Khmer MN 12.0d2e3
 • Khmer MN Bold 12.0d2e3
 • Khmer Sangam MN 12.0d1e28
 • Kohinoor Bangla 10.0d3e2
 • Kohinoor Bangla Bold 10.0d3e2
 • Kohinoor Bangla Light 10.0d3e2
 • Kohinoor Bangla Medium 10.0d3e2
 • Kohinoor Bangla Semibold 10.0d3e2
 • Kohinoor Devanagari Bold 10.0d16e1
 • Kohinoor Devanagari Light 10.0d16e1
 • Kohinoor Devanagari Medium 10.0d16e1
 • Kohinoor Devanagari Regular 10.0d16e1
 • Kohinoor Devanagari Semibold 10.0d16e1
 • Kohinoor Telugu 10.0d1e1
 • Kohinoor Telugu Bold 10.0d1e1
 • Kohinoor Telugu Light 10.0d1e1
 • Kohinoor Telugu Medium 10.0d1e1
 • Kohinoor Telugu Semibold 10.0d1e1
 • Kokonor Regular 12.0d2e15
 • Krungthep 10.0d1e1
 • KufiStandardGK Regular 10.0d3e1
 • Lao MN 12.0d1e1
 • Lao MN Bold 12.0d1e1
 • Lao Sangam MN 12.0d2e1
 • Lucida Grande 10.0d1e2
 • Lucida Grande Bold 10.0d1e2
 • Luminari 9.0d2e1
 • Malayalam MN 12.0d1e1
 • Malayalam MN Bold 12.0d1e1
 • Malayalam Sangam MN 12.0d1e1
 • Malayalam Sangam MN Bold 12.0d1e1
 • Marker Felt Thin 9.0d1e1
 • Marker Felt Wide 9.0d1e1
 • Menlo Bold 12.0d1e2
 • Menlo Bold Italic 12.0d1e2
 • Menlo Italic 12.0d1e2
 • Menlo Regular 12.0d1e2
 • Microsoft Sans Serif 5.00.1x
 • Mishafi Gold Regular 10.0d4e2
 • Mishafi Regular 10.0d3e1
 • Monaco 7.0d1e1
 • Mshtakan 10.0d1e1
 • Mshtakan Bold 10.0d1e1
 • Mshtakan BoldOblique 10.0d1e1
 • Mshtakan Oblique 10.0d1e1
 • Muna Black 10.0d3e1
 • Muna Bold 10.0d3e1
 • Muna Regular 10.0d3e1
 • Myanmar MN 12.0d2e1
 • Myanmar MN Bold 12.0d2e1
 • Myanmar Sangam MN 12.0d2e2
 • Myanmar Sangam MN Bold 12.0d2e2
 • Nadeem Regular 10.0d4e2
 • New Peninim MT 9.0d1e1
 • New Peninim MT Bold 9.0d1e1
 • New Peninim MT Bold Inclined 9.0d1e1
 • New Peninim MT Inclined 9.0d1e1
 • Noteworthy Bold 9.0d1e1
 • Noteworthy Light 9.0d1e1
 • Optima Bold 11.0d2e1
 • Optima Bold Italic 11.0d2e1
 • Optima ExtraBlack 11.0d2e1
 • Optima Italic 11.0d2e1
 • Optima Regular 11.0d2e1
 • Oriya MN 12.0d1e1
 • Oriya MN Bold 12.0d1e1
 • Oriya Sangam MN 12.0d1e1
 • Oriya Sangam MN Bold 12.0d1e1
 • PT Mono 10.0d1e1
 • PT Mono Bold 10.0d1e1
 • PT Sans 10.0d1e1
 • PT Sans Bold 10.0d1e1
 • PT Sans Bold Italic 10.0d1e1
 • PT Sans Caption 10.0d1e1
 • PT Sans Caption Bold 10.0d1e1
 • PT Sans Italic 10.0d1e1
 • PT Sans Narrow 10.0d1e1
 • PT Sans Narrow Bold 10.0d1e1
 • PT Serif 10.0d1e1
 • PT Serif Bold 10.0d1e1
 • PT Serif Bold Italic 10.0d1e1
 • PT Serif Caption 10.0d1e1
 • PT Serif Caption Italic 10.0d1e1
 • PT Serif Italic 10.0d1e1
 • Palatino 11.0d2e1
 • Palatino Bold 11.0d2e1
 • Palatino Bold Italic 11.0d2e1
 • Palatino Italic 11.0d2e1
 • Papyrus 11.0d1e1
 • Papyrus Condensed 11.0d1e1
 • Phosphate Inline 12.0d1e31
 • Phosphate Solid 12.0d1e31
 • PingFang HK Light 12.0d8e2
 • PingFang HK Medium 12.0d8e2
 • PingFang HK Regular 12.0d8e2
 • PingFang HK Semibold 12.0d8e2
 • PingFang HK Thin 12.0d8e2
 • PingFang HK Ultralight 12.0d8e2
 • PingFang SC Light 12.0d8e2
 • PingFang SC Medium 12.0d8e2
 • PingFang SC Regular 12.0d8e2
 • PingFang SC Semibold 12.0d8e2
 • PingFang SC Thin 12.0d8e2
 • PingFang SC Ultralight 12.0d8e2
 • PingFang TC Light 12.0d8e2
 • PingFang TC Medium 12.0d8e2
 • PingFang TC Regular 12.0d8e2
 • PingFang TC Semibold 12.0d8e2
 • PingFang TC Thin 12.0d8e2
 • PingFang TC Ultralight 12.0d8e2
 • Plantagenet Cherokee 10.0d1e1
 • Raanana 12.0d2e1
 • Raanana Bold 12.0d2e1
 • STIXGeneral-Bold 1.1.0
 • STIXGeneral-BoldItalic 1.1.0
 • STIXGeneral-Italic 1.1.0
 • STIXGeneral-Regular 1.1.0
 • STIXIntegralsD-Bold 1.1.0
 • STIXIntegralsD-Regular 1.1.0
 • STIXIntegralsSm-Bold 1.1.0
 • STIXIntegralsSm-Regular 1.1.0
 • STIXIntegralsUp-Bold 1.1.0
 • STIXIntegralsUp-Regular 1.1.0
 • STIXIntegralsUpD-Bold 1.1.0
 • STIXIntegralsUpD-Regular 1.1.0
 • STIXIntegralsUpSm-Bold 1.1.0
 • STIXIntegralsUpSm-Regular 1.1.0
 • STIXNonUnicode-Bold 1.1.0
 • STIXNonUnicode-BoldItalic 1.1.0
 • STIXNonUnicode-Italic 1.1.0
 • STIXNonUnicode-Regular 1.1.0
 • STIXSizeFiveSym-Regular 1.1.0
 • STIXSizeFourSym-Bold 1.1.0
 • STIXSizeFourSym-Regular 1.1.0
 • STIXSizeOneSym-Bold 1.1.0
 • STIXSizeOneSym-Regular 1.1.0
 • STIXSizeThreeSym-Bold 1.1.0
 • STIXSizeThreeSym-Regular 1.1.0
 • STIXSizeTwoSym-Bold 1.1.0
 • STIXSizeTwoSym-Regular 1.1.0
 • STIXVariants-Bold 1.1.0
 • STIXVariants-Regular 1.1.0
 • STSong 11.0d2e2
 • Sana Regular 10.0d4e1
 • Sathu 10.10d1e1
 • Savoye LET Plain:1.0 10.0d1e1
 • Shree Devanagari 714 9.0d3e1
 • Shree Devanagari 714 Bold 9.0d3e1
 • Shree Devanagari 714 Bold Italic 9.0d3e1
 • Shree Devanagari 714 Italic 9.0d3e1
 • SignPainter-HouseScript 11.0d6e1
 • SignPainter-HouseScript Semibold 11.0d6e1
 • Silom 10.10d1e1
 • Sinhala MN 12.0d1e1
 • Sinhala MN Bold 12.0d1e1
 • Sinhala Sangam MN 12.0d1e2
 • Sinhala Sangam MN Bold 12.0d1e2
 • Skia Black 10.0d4e1
 • Skia Black Condensed 10.0d4e1
 • Skia Black Extended 10.0d4e1
 • Skia Bold 10.0d4e1
 • Skia Condensed 10.0d4e1
 • Skia Extended 10.0d4e1
 • Skia Light 10.0d4e1
 • Skia Light Condensed 10.0d4e1
 • Skia Light Extended 10.0d4e1
 • Skia Regular 10.0d4e1
 • Snell Roundhand 10.0d5e5
 • Snell Roundhand Black 10.0d5e5
 • Snell Roundhand Bold 10.0d5e5
 • Songti SC Black 11.0d2e2
 • Songti SC Bold 11.0d2e2
 • Songti SC Light 11.0d2e2
 • Songti SC Regular 11.0d2e2
 • Songti TC Bold 11.0d2e2
 • Songti TC Light 11.0d2e2
 • Songti TC Regular 11.0d2e2
 • Sukhumvit Set Bold 9.0d4e1
 • Sukhumvit Set Light 9.0d4e1
 • Sukhumvit Set Medium 9.0d4e1
 • Sukhumvit Set Semi Bold 9.0d4e1
 • Sukhumvit Set Text 9.0d4e1
 • Sukhumvit Set Thin 9.0d4e1
 • Symbol 11.1d1e1
 • Tahoma 5.01.2x
 • Tahoma Negreta 5.01.1x
 • Tamil MN 12.0d2e1
 • Tamil MN Bold 12.0d2e1
 • Tamil Sangam MN 12.0d2e2
 • Tamil Sangam MN Bold 12.0d2e2
 • Telugu MN 12.0d1e1
 • Telugu MN Bold 12.0d1e1
 • Telugu Sangam MN 12.0d1e1
 • Telugu Sangam MN Bold 12.0d1e1
 • Thonburi 10.10d3e2
 • Thonburi Bold 10.10d3e2
 • Thonburi Light 10.10d3e2
 • Times Bold 10.0d1e3
 • Times Bold Italic 10.0d1e3
 • Times Italic 10.0d1e3
 • Times New Roman 5.01.3x
 • Times New Roman Bold 5.01.3x
 • Times New Roman Bold Italic 5.00.3x
 • Times New Roman Italic 5.00.3x
 • Times Roman 10.0d1e3
 • Trattatello 10.0d1e1
 • Trebuchet MS 5.00x
 • Trebuchet MS Bold 5.00x
 • Trebuchet MS Bold Italic 5.00x
 • Trebuchet MS Italic 5.00x
 • Verdana 5.01x
 • Verdana Bold 5.01x
 • Verdana Bold Italic 5.01x
 • Verdana Italic 5.01x
 • Waseem Light 10.0d3e1
 • Waseem Regular 10.0d3e1
 • Webdings 5.00x
 • Wingdings 5.00x
 • Wingdings 2 1.55x
 • Wingdings 3 1.55x
 • Zapf Dingbats 6.1d3e1
 • Zapfino 12.0d1e6

ฟอนต์ที่มีให้ดาวน์โหลดใน macOS Sierra

หากต้องการดาวน์โหลดและเปิดใช้งานแบบอักษรใดก็ตามในแบบอักษรเหล่านี้ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดสมุดแบบอักษรจากโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น 
 2. เลือกฟอนต์ที่ต้องการดาวน์โหลด ฟอนต์ที่มีให้ดาวน์โหลดจะแสดงเป็นตัวจางในรายการฟอนต์
 3. คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดที่มุมขวาบนของหน้าต่าง หรือเลือกแก้ไข > ดาวน์โหลด
 • Apple LiGothic Medium 6.1d3e3
 • Apple LiSung Light 6.1d1e4
 • Baoli SC Regular 12.0d3e2
 • Baoli TC Regular 12.0d3e2
 • BiauKai 12.0d1e4
 • GungSeo Regular 7.0d2e2
 • Hannotate SC Bold 12.0d2e2
 • Hannotate SC Regular 12.0d2e2
 • Hannotate TC Bold 12.0d2e2
 • Hannotate TC Regular 12.0d2e2
 • HanziPen SC Bold 12.0d2e2
 • HanziPen SC Regular 12.0d2e2
 • HanziPen TC Bold 12.0d2e2
 • HanziPen TC Regular 12.0d2e2
 • HeadLineA Regular 6.1d5e2
 • Hei Regular 6.1d4e2
 • Hiragino Sans CNS W3 3.00
 • Hiragino Sans CNS W6 3.00
 • Kaiti TC Black 12.0d4e5
 • Kaiti TC Bold 12.0d4e5
 • Kaiti TC Regular 12.0d4e5
 • Klee Demibold 11.0d5e3
 • Klee Medium 11.0d5e3
 • Lantinghei SC Demibold 10.10d2e2
 • Lantinghei SC Extralight 10.10d2e2
 • Lantinghei SC Heavy 10.10d2e2
 • Lantinghei TC Demibold 10.10d2e2
 • Lantinghei TC Extralight 10.10d2e2
 • Lantinghei TC Heavy 10.10d2e2
 • Libian SC Regular 12.0d3e3
 • Libian TC Regular 12.0d3e3
 • LiHei Pro 6.0d5e2
 • LingWai SC Medium 12.0d3e2
 • LingWai TC Medium 12.0d3e2
 • LiSong Pro 6.0d5e2
 • Myriad Arabic 10.0d1e1
 • Myriad Arabic Black 10.0d1e1
 • Myriad Arabic Black Italic 10.0d1e1
 • Myriad Arabic Bold 10.0d1e1
 • Myriad Arabic Bold Italic 10.0d1e1
 • Myriad Arabic Italic 10.0d1e1
 • Myriad Arabic Light 10.0d1e1
 • Myriad Arabic Light Italic 10.0d1e1
 • Myriad Arabic Semibold Italic 10.0d1e1
 • Nanum Brush Script 10.0d1e1
 • Nanum Pen Script 10.0d1e1
 • NanumGothic 10.0d1e1
 • NanumGothic Bold 10.0d1e1
 • NanumGothic ExtraBold 10.0d1e1
 • NanumMyeongjo 10.0d1e1
 • NanumMyeongjo Bold 10.0d1e1
 • NanumMyeongjo ExtraBold 10.0d1e1
 • Osaka 6.1d3e5
 • Osaka-Mono 6.1d3e5
 • PCMyungjo Regular 7.0d2e4
 • PilGi Regular 6.1d5e2
 • Songti SC Black 11.0d2e2
 • Songti SC Bold 11.0d2e2
 • Songti SC Light 11.0d2e2
 • Songti SC Regular 11.0d2e2
 • Songti TC Bold 11.0d2e2
 • Songti TC Light 11.0d2e2
 • Songti TC Regular 11.0d2e2
 • STFangsong 8.0d6e2
 • STHeiti 6.1d3e1
 • STKaiti 12.0d4e5
 • STSong 11.0d2e2
 • STXihei 11.0d1e2
 • Toppan Bunkyu Gothic Demibold 11.0d6e2
 • Toppan Bunkyu Gothic Regular 11.0d6e2
 • Toppan Bunkyu Midashi Gothic Extrabold 11.0d6e2
 • Toppan Bunkyu Midashi Mincho Extrabold 11.0d6e2
 • Toppan Bunkyu Mincho Regular 11.0d6e2
 • Tsukushi A Round Gothic Bold 11.0d5e1
 • Tsukushi A Round Gothic Regular 11.0d5e1
 • Tsukushi B Round Gothic Bold 11.0d5e1
 • Tsukushi B Round Gothic Regular 11.0d5e1
 • Wawati SC Regular 8.0d2e2
 • Wawati TC Regular 8.0d2e2
 • Weibei SC Bold 9.0d2e2
 • Weibei TC Bold 9.0d2e2
 • Xingkai SC Bold 12.0d3e7
 • Xingkai SC Light 12.0d3e7
 • Xingkai TC Bold 12.0d3e7
 • Xingkai TC Light 12.0d3e7
 • Yuanti SC Bold 10.11d6e2
 • Yuanti SC Light 10.11d6e2
 • Yuanti SC Regular 10.11d6e2
 • Yuanti TC Bold 10.11d6e2
 • Yuanti TC Light 10.11d6e2
 • Yuanti TC Regular 10.11d6e2
 • YuGothic Bold 12.0d2e6
 • YuGothic Medium 12.0d2e6
 • YuKyokasho Bold 11.0d4e4
 • YuKyokasho Medium 11.0d4e4
 • YuKyokasho Yoko Bold 11.0d4e4
 • YuKyokasho Yoko Medium 11.0d4e4
 • YuMincho +36p Kana Demibold 11.1d4e1
 • YuMincho +36p Kana Extrabold 11.1d4e1
 • YuMincho +36p Kana Medium 11.1d4e1
 • YuMincho Demibold 11.1d4e1
 • YuMincho Extrabold 11.1d4e1
 • YuMincho Medium 11.1d4e1
 • Yuppy SC Regular 12.0d2e2
 • Yuppy TC Regular 12.0d2e2

ฟอนต์ที่มีให้สำหรับการรองรับเอกสารใน macOS Sierra

แบบอักษรเหล่านี้มีให้ใช้เฉพาะในเอกสารที่ใช้แบบอักษรนี้อยู่แล้ว หรือในแอพที่เรียกขอแบบอักษรตามชื่อ โดยแบบอักษรบางรายการจะเป็นแบบอักษรเก่าที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Mac หรือแอพของ Apple เวอร์ชั่นก่อนหน้า

 • Academy Engraved LET Plain:1.0 11.01e0
 • Al Firat Regular 10.0d4e1
 • Al Khalil Bold 10.0d4e1
 • Al Khalil Regular 10.0d4e1
 • Al Rafidain Al Fanni 10.0d4e1
 • Al Rafidain Regular 12.0d1e2
 • Algiers Regular 10.0d3e1
 • Asphalt Medium 11.0d4e1
 • Balega Regular 12.0d5e1
 • Bank Gothic Light 10.0d1e1
 • Bank Gothic Medium 10.0d1e1
 • Basra Bold 10.0d4e1
 • Basra Regular 10.0d4e1
 • Bebas Neue 9.0d3e1
 • Blackmoor LET Plain:2.0 10.0d2e2
 • BlairMdITC TT Medium 9.0d1e1
 • Bodoni Ornaments ITC TT 10.0d1e1
 • Bodoni SvtyTwo ITC TT Bold 10.0d1e1
 • Bodoni SvtyTwo ITC TT Book 10.0d1e1
 • Bodoni SvtyTwo ITC TT BookIta 10.0d1e1
 • Bodoni SvtyTwo OS ITC TT Bold 10.0d1e1
 • Bodoni SvtyTwo OS ITC TT Book 10.0d1e1
 • Bodoni SvtyTwo OS ITC TT BookIt 10.0d1e1
 • Bodoni SvtyTwo SC ITC TT Book 10.0d1e1
 • Book Antiqua 9.0d5e2
 • Book Antiqua Bold 9.0d5e2
 • Book Antiqua Bold Italic 9.0d5e2
 • Book Antiqua Italic 9.0d5e2
 • Bookman Old Style 9.0d5e1
 • Bookman Old Style Bold 9.0d5e1
 • Bookman Old Style Bold Italic 9.0d5e1
 • Bookman Old Style Italic 9.0d5e1
 • Bordeaux Roman Bold LET Plain 10.0d1e3
 • Bradley Hand ITC TT Bold 10.0d1e1
 • Braganza 7.0d1e5
 • Capitals 10.0d1e6
 • Century Gothic 9.0d5e1
 • Century Gothic Bold 9.0d5e1
 • Century Gothic Bold Italic 9.0d5e1
 • Century Gothic Italic 9.0d5e1
 • Century Schoolbook 9.0d5e2
 • Century Schoolbook Bold 9.0d5e2
 • Century Schoolbook Bold Italic 9.0d5e2
 • Century Schoolbook Italic 9.0d5e2
 • Charcoal CY 6.1d5e1
 • Dear Joe Four 11.0d4e1
 • Dear Joe Four Small 11.0d4e1
 • Dear Joe Four Small Semibold 11.0d4e1
 • Dijla Regular 10.0d4e1
 • Druk Heavy Italic 12.0d2e1
 • Fakt Slab Stencil Pro Medium 12.0d1e1
 • Forgotten Futurist Bold 10.0d1e1
 • Forgotten Futurist Bold Italic 10.0d1e1
 • Forgotten Futurist Italic 10.0d1e1
 • Forgotten Futurist Regular 10.0d1e1
 • Forgotten Futurist Shadow 10.0d1e1
 • Garamond 9.0d5e2
 • Garamond Bold 9.0d5e2
 • Garamond Bold Italic 9.0d5e2
 • Garamond Italic 9.0d5e2
 • Geneva CY 6.1d5e1
 • Helvetica CY Bold 6.1d6e1
 • Helvetica CY BoldOblique 6.1d6e1
 • Helvetica CY Oblique 6.1d6e1
 • Helvetica CY Plain 6.1d6e1
 • Hopper Script Regular 1.0d4e1
 • Jazz LET Plain:1.0 10.0d1e2 
 • Journal Sans New Inline 12.0d2e1 
 • Koufi Abjadi Regular 10.0d4e1 
 • Laimoon Regular 10.0d4e1 
 • Lantinghei TC Extralight 10.10d2e2 
 • Mona Lisa Solid ITC TT 10.0d1e2 
 • Nisan Regular 10.0d4e1 
 • Noto Sans Avestan Version 1.04 uh 
 • Noto Sans Balinese Version 1.03 uh 
 • Noto Sans Bamum Version 1.03 uh 
 • Noto Sans Batak Version 1.05 uh 
 • Noto Sans Brahmi Version 1.03 uh 
 • Noto Sans Buginese Version 1.05 uh 
 • Noto Sans Buhid 1.03 uh 
 • Noto Sans Carian 1.05 uh 
 • Noto Sans Cham 1.01 uh 
 • Noto Sans Coptic 1.03 uh 
 • Noto Sans Cuneiform 1.05 uh 
 • Noto Sans Cypriot 1.03 uh 
 • Noto Sans Egyptian Hieroglyphs 1.04 uh 
 • Noto Sans Glagolitic 1.04 uh 
 • Noto Sans Gothic 1.03 uh 
 • Noto Sans Hanunoo 1.04 uh 
 • Noto Sans Imperial Aramaic 1.03 uh 
 • Noto Sans Inscriptional Pahlavi 1.02 uh 
 • Noto Sans Inscriptional Parthian 1.03 uh 
 • Noto Sans Javanese 1.05 uh 
 • Noto Sans Kaithi 1.05 uh 
 • Noto Sans Kayah Li 1.02 uh 
 • Noto Sans Kharoshthi 1.03 uh 
 • Noto Sans Lepcha 1.03 uh 
 • Noto Sans Limbu 1.05 uh 
 • Noto Sans Linear B 1.04 uh 
 • Noto Sans Lisu 1.03 uh 
 • Noto Sans Lycian 1.04 uh 
 • Noto Sans Lydian 1.03 uh 
 • Noto Sans Mandaic 1.02 uh 
 • Noto Sans Meetei Mayek 1.04 uh 
 • Noto Sans Mongolian 1.04 uh 
 • Noto Sans New Tai Lue 1.05 uh 
 • Noto Sans NKo 1.02 uh 
 • Noto Sans Ogham 1.04 uh 
 • Noto Sans Ol Chiki 1.03 uh 
 • Noto Sans Old Italic 1.02 uh 
 • Noto Sans Old Persian 1.04 uh 
 • Noto Sans Old South Arabian 1.03 uh 
 • Noto Sans Old Turkic 1.02 uh 
 • Noto Sans Osmanya 1.03 uh 
 • Noto Sans Phags Pa 1.03 uh 
 • Noto Sans Phoenician 1.04 uh 
 • Noto Sans Rejang 1.05 uh 
 • Noto Sans Runic 1.02 uh 
 • Noto Sans Samaritan 1.03 uh 
 • Noto Sans Saurashtra 1.04 uh 
 • Noto Sans Shavia 1.03 uh 
 • Noto Sans Sundanese 1.05 uh 
 • Noto Sans Syloti Nagri 1.04 uh 
 • Noto Sans Syriac Eastern 1.03 uh 
 • Noto Sans Tagalog 1.03 uh 
 • Noto Sans Tagbanwa 1.04 uh 
 • Noto Sans Tai Le 1.04 uh 
 • Noto Sans Tai Tham 1.03 uh 
 • Noto Sans Tai Viet 1.03 uh 
 • Noto Sans Thaana 1.02 uh 
 • Noto Sans Tifinagh 1.05 uh 
 • Noto Sans Ugaritic 1.02 uh 
 • Noto Sans Vai 1.02 uh 
 • Noto Sans Yi 1.02 uh 
 • Party LET Plain 8.0d2e1 
 • PortagoITC TT 10.0d1e2 
 • Princetown LET 10.0d1e3 
 • Raya Regular 10.0d4e1 
 • Rockwell Bold 12.0d4e1 
 • Santa Fe LET Plain:1.0 10.0d1e6 
 • Scheme-Bold 11.0d3e3 
 • SchoolHouse Cursive B 10.0d1e2 
 • SchoolHouse Printed A 10.0d1e2 
 • Somer Regular 10.0d4e1 
 • Stone Sans ITC TT Bold 9.0d1e1 
 • Stone Sans Sem ITC TT Semi 9.0d1e1 
 • Stone Sans Sem ITC TT SemiIta 9.0d1e1 
 • Synchro LET 10.0d1e3 
 • The Hand Serif Semibold 12.0d4e1 
 • Tw Cen MT 9.0d4e1 
 • Tw Cen MT Bold 9.0d4e1 
 • Tw Cen MT Bold Italic 9.0d4e1 
 • Tw Cen MT Italic 9.0d4e1 
 • Type Embellishments One LET Embellishments One LET Plain:1.0 10.0d1e2 
 • Yaziji Regular 10.0d4e1 
 • Zawra Bold 10.0d5e1 
 • Zawra Heavy 10.0d5e1

ดูเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้สมุดแบบอักษรในการติดตั้งและดูตัวอย่างฟอนต์ ตรวจสอบและแก้ปัญหาฟอนต์ที่ซ้ำกัน และกู้คืนฟอนต์มาตรฐานที่มาพร้อมกับ macOS Sierra สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดแบบอักษร ให้เลือกวิธีใช้สมุดแบบอักษรจากเมนูวิธีใช้ในสมุดแบบอักษร

macOS Sierra จะติดตั้งฟอนต์บนเครื่อง Mac ในโฟลเดอร์เหล่านี้

 • โฟลเดอร์คลังในโฟลเดอร์ระบบ: /System/Library/Fonts โดย Mac กำหนดให้ต้องมีแบบอักษรเหล่านี้ และไม่สามารถปิดใช้งานในสมุดแบบอักษรได้
 • โฟลเดอร์คลังที่ระดับบนสุดของฮาร์ดไดรฟ์: /Library/Fonts
วันที่เผยแพร่: