ลิงก์ไปที่ส่วนอื่นๆ ของเอกสารของคุณใน Pages บน iPhone, iPad หรือ Mac

ลิงก์ไปที่ข้อความภายในเอกสารประมวลผลคำของคุณโดยใช้ที่คั่นหน้า และลิงก์ไปที่หน้าอื่นๆ ของเอกสารเค้าโครงหน้าของคุณ

ลิงก์ไปที่ส่วนอื่นๆ ของเอกสารใน Pages สำหรับ Mac

ในเอกสารการประมวลผลคำ คุณสามารถใช้ที่คั่นหน้าเพื่อลิงก์จากเนื้อความในส่วนหนึ่งของเอกสารของคุณไปยังข้อความในส่วนอื่นๆ ของเอกสาร คุณไม่สามารถคั่นหน้าข้อความในกล่องข้อความและรูปร่าง

ในเอกสารเค้าโครงหน้า คุณสามารถลิงก์จากข้อความในเอกสารของคุณไปยังหน้าอื่นๆ ของเอกสาร

ลิงก์ไปที่ส่วนอื่นของเอกสารประมวลผลคำของคุณ

 1. คลิกในเอกสารของคุณตรงส่วนที่คุณต้องการเพิ่มบุ๊คมาร์ค หรือเลือกข้อความที่คุณต้องการคั่นหน้า
 2. คลิกปุ่มเอกสาร จากนั้นคลิกแท็บที่คั่นหน้า หากคุณไม่เห็นตัวเลือกที่คั่นหน้า เอกสารของคุณอาจเป็นเอกสารเค้าโครงหน้า
 3. คลิกเพิ่มที่คั่นหน้า ที่คั่นหน้าจะปรากฏในรายการที่คั่นหน้า
 4. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์ 
 5. กด Control ค้างไว้แล้วคลิกข้อความที่เลือก เลือกเพิ่มลิงก์ > ที่คั่นหน้า
 6. คลิกเมนูป๊อปอัพ "ที่คั่นหน้า" จากนั้นเลือกที่คั่นหน้าที่คุณต้องการลิงก์ Pages จะแนะนำที่คั่นหน้าตามลักษณะย่อหน้าที่ใช้ในเอกสารของคุณด้วย คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะย่อหน้าที่ Pages แนะนำได้
 7. คลิกไปยังที่คั่นหน้า เอกสารดังกล่าวจะตรงไปยังตำแหน่งที่ลิงก์ที่คั่นหน้าเอาไว้

คุณสามารถดูเส้นทางที่ลิงก์ไปยังที่คั่นหน้าแต่ละรายการได้ ในรายการที่คั่นหน้า กด Control ค้างไว้แล้วคลิกชื่อที่คั่นหน้า จากนั้นเลือกไปที่ลิงก์

หากคุณต้องการเอาลิงก์ออก ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ลิงก์ดังกล่าว เลือกแก้ไขลิงก์ แล้วคลิกเอาออก

ลิงก์ไปที่หน้าอื่นของเอกสารเค้าโครงหน้าของคุณ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์ 
 2. กด Control ค้างไว้แล้วคลิกข้อความที่เลือก เลือกเพิ่มลิงก์ > หน้า
 3. คลิกเมนูป๊อปอัพ "หน้า" จากนั้นเลือกหน้าที่คุณต้องการลิงก์ 
 4. คลิกไปยังหน้า เอกสารจะข้ามไปที่หน้า

ลิงก์ไปที่ส่วนอื่นๆ ของเอกสารใน Pages บน iPhone และ iPad

ในเอกสารการประมวลผลคำ คุณสามารถใช้ที่คั่นหน้าเพื่อลิงก์จากเนื้อความในส่วนหนึ่งของเอกสารของคุณไปยังข้อความในส่วนอื่นๆ ของเอกสาร คุณไม่สามารถคั่นหน้าข้อความในกล่องข้อความและรูปร่าง

ในเอกสารเค้าโครงหน้า คุณสามารถลิงก์จากข้อความในเอกสารของคุณไปยังหน้าอื่นๆ ของเอกสาร

ลิงก์ไปที่ส่วนอื่นของเอกสารประมวลผลคำของคุณ

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกที่คั่นหน้าขณะพยายามเพิ่ม เอกสารของคุณอาจเป็นเอกสารเค้าโครงหน้า

 1. แตะในเอกสารที่คุณต้องการเพิ่มที่คั่นหน้า หรือเลือกข้อความที่คุณต้องการคั่นหน้าโดยทำดังนี้
  • บน iPhone ให้แตะแทรก คุณอาจต้องแตะลูกศรขวา เพื่อดูตัวเลือกแทรก เลือกที่คั่นหน้า
  • ใน iPad ของคุณ ให้แตะปุ่มแทรก  ในแถบปุ่มลัดด้านบนคีย์บอร์ด จากนั้นแตะที่คั่นหน้า
 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์
 3. แตะลิงก์ คุณอาจต้องแตะลูกศรขวา เพื่อดูตัวเลือกนี้
 4. แตะลิงก์ไปยัง แล้วเลือกที่คั่นหน้า
 5. แตะที่คั่นหน้า แล้วเลือกที่คั่นหน้าที่คุณต้องการลิงก์ Pages จะแนะนำที่คั่นหน้าตามลักษณะย่อหน้าที่คุณใช้ในเอกสาร ดูวิธีเปลี่ยนลักษณะย่อหน้าที่ Pages แนะนำใน iPhone และ iPad
 6. ปิดการตั้งค่าดังนี้
  • บน iPhone ให้แตะลูกศรลง 
  • บน iPad ให้แตะที่เอกสาร 

หากคุณต้องการตั้งชื่อเล่นให้ที่คั่นหน้าหรือเอาที่คั่นหน้าออกทั้งหมด ให้แตะ  > ที่คั่นหน้า จากนั้นแตะแก้ไข แตะที่คั่นหน้าเพื่อตั้งชื่อใหม่ หรือแตะ  เพื่อเอาที่คั่นหน้าออก แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ลิงก์ไปที่หน้าอื่นของเอกสารเค้าโครงหน้าของคุณ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์ 
 2. แตะลิงก์ คุณอาจต้องแตะลูกศรขวา  เพื่อดูตัวเลือกลิงก์
 3. แตะลิงก์ไปที่ แล้วเลือกหน้า
 4. แตะรูปย่อของหน้า จากนั้นเลือกเลขหน้าที่คุณต้องการลิงก์ไป
 5. ปิดการตั้งค่าดังนี้
  • บน iPhone ให้แตะลูกศรลง 
  • บน iPad ให้แตะที่เอกสาร 
วันที่เผยแพร่: