เพิ่มที่คั่นหน้าไปยังเอกสารของคุณใน Pages

ดูวิธีเพิ่มที่คั่นหน้าและลิงก์ไปยังส่วนต่างๆ ของเอกสาร

ที่คั่นหน้าจะระบุส่วนของเอกสารที่คุณอาจต้องการใช้อ้างอิง หลังจากเพิ่มที่คั่นหน้าไปยังเอกสารแล้ว คุณจะสามารถสร้างลิงก์ที่ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ในคลิกเดียว หากคุณใช้ลักษณะย่อหน้าในเอกสาร Pages จะแนะนำที่คั่นหน้าและดำเนินการตามขั้นตอนโดยอัตโนมัติ

ใช้ที่คั่นหน้าและลิงก์ใน Pages สำหรับ Mac

ก่อนเริ่ม โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้อัพเดท Pages ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีใน Mac App Store

เพิ่มที่คั่นหน้า

 1. คลิกเพื่อวางจุดแทรกที่ด้านหน้าของบริเวณที่คุณต้องการเพิ่มที่คั่นหน้าในเนื้อความ หรือเลือกเนื้อความที่คุณต้องการคั่นหน้า
 2. คลิกปุ่มเอกสาร จากนั้นคลิกแท็บที่คั่นหน้า
  หากคุณไม่เห็นแท็บที่คั่นหน้า เอกสารของคุณอาจเป็นเอกสารแบบเค้าโครงหน้าซึ่งไม่สามารถใช้ที่คั่นหน้าได้
 3. คลิกเพิ่มที่คั่นหน้า ที่คั่นหน้าจะปรากฏในรายการที่คั่นหน้า 

เมื่อใดก็ตามที่ผู้อ่านคลิกบนที่คั่นหน้าในรายการที่คั่นหน้า Pages จะนำผู้อ่านไปยังที่ดังกล่าวในเอกสารโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณแก้ไขข้อความในเอกสารที่มีการคั่นหน้าไว้ ชื่อของที่คั่นหน้าที่เกี่ยวข้องจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการตั้งชื่อเล่นให้ที่คั่นหน้า ให้ดับเบิ้ลคลิกที่คั่นหน้าดังกล่าวในรายการที่คั่นหน้า แล้วป้อนชื่อใหม่

หากคุณต้องการเอาที่คั่นหน้าออก ให้คลิกที่คั่นหน้าดังกล่าวแล้วกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ด

การลิงก์ไปยังที่คั่นหน้า

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์ 
 2. กด Control ค้างไว้แล้วคลิกบนข้อความที่เลือก เลือกเพิ่มลิงก์ > ที่คั่นหน้า
 3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าที่คั่นหน้าถูกเลือกไว้แล้วในเมนูป๊อปอัพ "ลิงก์ไปยัง"
 4. คลิกเมนูป๊อปอัพที่คั่นหน้า จากนั้นเลือกที่คั่นหน้าที่คุณต้องการลิงก์ Pages จะแนะนำที่คั่นหน้าตามลักษณะย่อหน้าที่คุณใช้ในเอกสาร
 5. คลิกไปยังที่คั่นหน้า เอกสารดังกล่าวจะตรงไปยังตำแหน่งที่ลิงก์ที่คั่นหน้าเอาไว้

คุณสามารถดูเส้นทางที่ลิงก์ไปยังที่คั่นหน้าแต่ละรายการได้ ในรายการที่คั่นหน้า กด Control ค้างไว้แล้วคลิกบนชื่อที่คั่นหน้า แล้วเลือกไปที่ลิงก์

หากคุณต้องการเอาลิงก์ออก ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ลิงก์ดังกล่าว จากนั้นเลือกแก้ไขลิงก์ คลิกลบ
 

เปลี่ยนลักษณะย่อหน้าที่ใช้สำหรับที่คั่นหน้าที่แนะนำ

Pages จะแนะนำที่คั่นหน้าตามลักษณะย่อหน้าที่คุณใช้ในเอกสาร คุณสามารถระบุลักษณะย่อหน้าที่คุณต้องการ เพื่อที่ Pages จะได้ให้คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารของคุณ 

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์ 
 2. กด Control ค้างไว้แล้วคลิกบนข้อความที่เลือก เลือกเพิ่มลิงก์ > ที่คั่นหน้า
 3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าที่คั่นหน้าถูกเลือกไว้แล้วในเมนูป๊อปอัพ "ลิงก์ไปยัง"
 4. คลิกเมนูป๊อปอัพที่คั่นหน้า จากนั้นเลือกตั้งค่าคำแนะนำ หากคุณเคยตั้งค่าคำแนะนำไว้ก่อนหน้านี้ ให้เลือกจัดการคำแนะนำ
 5. ในเมนูป๊อปอัพที่คั่นหน้า ให้เลือกลักษณะย่อหน้าที่คุณต้องการให้ Pages แนะนำโดยอัตโนมัติ คลิกเสร็จสิ้น

ใช้ที่คั่นหน้าและลิงก์ใน Pages สำหรับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

ก่อนเริ่ม โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้อัพเดท Pages ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีใน App Store

เพิ่มที่คั่นหน้า

แตะเพื่อวางจุดแทรกที่ด้านหน้าของบริเวณที่คุณต้องการเพิ่มที่คั่นหน้าในเนื้อความ หรือเลือกเนื้อความที่คุณต้องการคั่นหน้า 

 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะแทรก คุณอาจต้องแตะ  เพื่อให้แทรกแสดงขึ้นมา เลือกที่คั่นหน้า
 • บน iPad ให้แตะ  จากนั้นแตะที่คั่นหน้า 

เมื่อคุณแก้ไขข้อความที่คั่นหน้าไว้ในเอกสารของคุณ ชื่อของที่คั่นหน้าที่เกี่ยวข้องจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการตั้งชื่อเล่นให้ที่คั่นหน้าหรือเอาที่คั่นหน้าออกทั้งหมด ให้แตะ  > ที่คั่นหน้า จากนั้นแตะแก้ไข แตะที่คั่นหน้าเพื่อตั้งชื่อใหม่ หรือแตะ  เพื่อเอาที่คั่นหน้าออก แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การลิงก์ไปยังที่คั่นหน้า

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์
 2. แตะลิงก์ คุณอาจต้องแตะ  เพื่อให้แสดงขึ้นมา
 3. แตะลิงก์ไปยัง แล้วเลือกที่คั่นหน้า
 4. แตะที่คั่นหน้า แล้วเลือกที่คั่นหน้าที่คุณต้องการลิงก์ Pages จะแนะนำที่คั่นหน้าตามลักษณะย่อหน้าที่คุณใช้ในเอกสาร
 5. บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ 
  บน iPad ให้แตะปิดการเเจ้งเตือน
   

เปลี่ยนลักษณะย่อหน้าที่ใช้สำหรับที่คั่นหน้าที่แนะนำ

Pages จะแนะนำที่คั่นหน้าตามลักษณะย่อหน้าที่คุณใช้ในเอกสาร คุณสามารถระบุลักษณะย่อหน้าที่คุณต้องการ เพื่อที่ Pages จะสามารถให้คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารของคุณ 

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์
 2. แตะลิงก์ คุณอาจต้องแตะ [ลูกศรขวา] เพื่อให้แสดงขึ้นมา
 3. แตะลิงก์ไปยัง แล้วเลือกที่คั่นหน้า
 4. แตะที่คั่นหน้า > ตั้งค่าคำแนะนำ หากคุณเคยตั้งค่าคำแนะนำมาก่อน ให้แตะจัดการคำแนะนำ
 5. ในเมนูป๊อปอัพที่คั่นหน้า ให้เลือกลักษณะย่อหน้าที่คุณต้องการให้ Pages แนะนำโดยอัตโนมัติ หากคุณเห็น  แสดงว่าได้เลือกลักษณะย่อหน้าดังกล่าวแล้ว
 6. แตะกลับ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าลิงก์
   
วันที่เผยแพร่: