ลิงก์ไปที่ส่วนอื่นๆ ของเอกสารของคุณใน Pages

ลิงก์ไปที่ข้อความภายในเอกสารประมวลผลคำของคุณโดยใช้ที่คั่นหน้า และลิงก์ไปที่หน้าอื่นๆ ของเอกสารเค้าโครงหน้าของคุณใน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac

ลิงก์ไปที่ส่วนอื่นๆ ของเอกสารใน Pages บน iPhone และ iPad

ในเอกสารการประมวลผลคำ คุณสามารถใช้ที่คั่นหน้าเพื่อลิงก์จากเนื้อความในส่วนหนึ่งของเอกสารของคุณไปยังข้อความในส่วนอื่นๆ ของเอกสาร คุณไม่สามารถคั่นหน้าข้อความในกล่องข้อความและรูปร่าง

ในเอกสารเค้าโครงหน้า คุณสามารถลิงก์จากข้อความในเอกสารของคุณไปยังหน้าอื่นๆ ของเอกสาร

ลิงก์ไปที่ส่วนอื่นของเอกสารประมวลผลคำของคุณ

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกที่คั่นหน้าขณะพยายามเพิ่ม เอกสารของคุณอาจเป็นเอกสารเค้าโครงหน้า

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการลิงก์
 2. แตะที่คั่นหน้าในเมนูป๊อปอัพ คุณอาจต้องแตะลูกศรขวา  เพื่อดูที่คั่นหน้า
 3. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์
 4. แตะลิงก์ คุณอาจต้องแตะลูกศรขวา  เพื่อดูลิงก์
 5. แตะ "ลิงก์ไปยัง" แล้วเลือกที่คั่นหน้า
 6. แตะที่คั่นหน้า แล้วเลือกที่คั่นหน้าที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น หรือเลือกที่คั่นหน้าอื่น Pages จะแนะนำที่คั่นหน้าตามลักษณะย่อหน้าที่คุณใช้ในเอกสาร เรียนรู้วิธีเปลี่ยนคำแนะนำลักษณะย่อหน้าเหล่านี้ใน iPhoneและ iPad
 7. หากต้องการปิดการตั้งค่า ให้แตะเอกสาร 

หากคุณต้องการตั้งชื่อเล่นให้ที่คั่นหน้าหรือเอาที่คั่นหน้าออกทั้งหมด ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะที่คั่นหน้า จากนั้นแตะแก้ไข แตะที่คั่นหน้าเพื่อตั้งชื่อใหม่ หรือแตะปุ่มลบ  เพื่อลบที่คั่นหน้า แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ลิงก์ไปที่หน้าอื่นของเอกสารเค้าโครงหน้าของคุณ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์ 
 2. แตะลิงก์  คุณอาจต้องแตะลูกศรขวา  เพื่อดูลิงก์
 3. แตะ "ลิงก์ไปยัง" แล้วเลือกหน้า
 4. แตะรูปย่อของหน้า จากนั้นเลือกเลขหน้าที่คุณต้องการลิงก์ไป
 5. หากต้องการปิดการตั้งค่า ให้แตะเอกสาร 


ลิงก์ไปที่ส่วนอื่นๆ ของเอกสารใน Pages สำหรับ Mac

ในเอกสารการประมวลผลคำ คุณสามารถใช้ที่คั่นหน้าเพื่อลิงก์จากเนื้อความในส่วนหนึ่งของเอกสารของคุณไปยังข้อความในส่วนอื่นๆ ของเอกสาร คุณไม่สามารถคั่นหน้าข้อความในกล่องข้อความและรูปร่าง

ในเอกสารเค้าโครงหน้า คุณสามารถลิงก์จากข้อความในเอกสารของคุณไปยังหน้าอื่นๆ ของเอกสาร

ลิงก์ไปที่ส่วนอื่นของเอกสารประมวลผลคำของคุณ

 1. คลิกในเอกสารของคุณตรงส่วนที่คุณต้องการเพิ่มบุ๊คมาร์ค หรือเลือกข้อความที่คุณต้องการคั่นหน้า
 2. คลิกปุ่มเอกสาร จากนั้นคลิกแท็บที่คั่นหน้า หากคุณไม่เห็นตัวเลือกที่คั่นหน้า เอกสารของคุณอาจเป็นเอกสารเค้าโครงหน้า
 3. คลิกเพิ่มที่คั่นหน้า ที่คั่นหน้าจะปรากฏในรายการที่คั่นหน้า
 4. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์ 
 5. กด Control ค้างไว้แล้วคลิกข้อความที่เลือก เลือกเพิ่มลิงก์ > ที่คั่นหน้า
 6. คลิกเมนูป๊อปอัพ "ที่คั่นหน้า" จากนั้นเลือกที่คั่นหน้าที่คุณต้องการลิงก์ Pages จะแนะนำที่คั่นหน้าตามลักษณะย่อหน้าที่ใช้ในเอกสารของคุณด้วย คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะย่อหน้าที่ Pages แนะนำ
 7. คลิกไปยังที่คั่นหน้า เอกสารดังกล่าวจะตรงไปยังตำแหน่งที่ลิงก์ที่คั่นหน้าเอาไว้

คุณสามารถดูเส้นทางที่ลิงก์ไปยังที่คั่นหน้าแต่ละรายการได้ ในรายการที่คั่นหน้า กด Control ค้างไว้แล้วคลิกชื่อที่คั่นหน้า จากนั้นเลือกไปที่ลิงก์

หากคุณต้องการเอาลิงก์ออก ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ลิงก์ดังกล่าว เลือกแก้ไขลิงก์ แล้วคลิกเอาออก

ลิงก์ไปที่หน้าอื่นของเอกสารเค้าโครงหน้าของคุณ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์ 
 2. กด Control ค้างไว้แล้วคลิกข้อความที่เลือก เลือกเพิ่มลิงก์ > หน้า
 3. คลิกเมนูป๊อปอัพ "หน้า" จากนั้นเลือกหน้าที่คุณต้องการลิงก์ 
 4. คลิกไปยังหน้า เอกสารจะข้ามไปที่หน้า
วันที่เผยแพร่: