พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน iCloud แตกต่างกันอย่างไร

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คือที่เก็บข้อมูลที่มีให้ใน iPhone, iPad, Mac หรืออุปกรณ์ Apple อื่นๆ ของคุณ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน iCloud ช่วยให้รูปภาพ ไฟล์ โน้ต และอื่นๆ ของคุณเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์

อุปกรณ์ Apple เช่น iPhone, iPad หรือ Mac มาพร้อมกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนหนึ่ง ยิ่งอุปกรณ์ของคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากเท่าใด คุณก็จะยิ่งจัดเก็บเพลง แอป รูปภาพ และคอนเทนต์อื่นๆ ในอุปกรณ์นั้นได้มากขึ้น หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ของคุณใกล้เต็มหรือเต็มแล้ว คุณอาจได้รับการแจ้งเตือน

ต่อไปนี้คือวิธีตรวจสอบปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ที่คุณใช้ไปแล้ว และหากจำเป็น คุณสามารถปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ

ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์บน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดแอปการตั้งค่า
 2. แตะทั่วไป
 3. แตะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPad เพื่อตรวจสอบปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ที่คุณใช้ไป
  ปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คุณใช้ไปและจำนวนที่ยังคงใช้งานได้จะแสดงที่ส่วนบน

หากคุณต้องการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน iPhone หรือ iPad ให้ทำดังนี้

ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์บน Mac ของคุณ

ใน macOS Ventura หรือใหม่กว่า:

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. ในแถบด้านข้าง ให้คลิกทั่วไป
 3. เลือกพื้นที่จัดที่เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ที่คุณใช้ไป
  ปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ที่คุณใช้ไปและปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณจะแสดงที่ส่วนบน

ใน macOS Monterey หรือก่อนหน้า:

 1. เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้
 2. เลือก "พื้นที่จัดเก็บข้อมูล" เพื่อตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ที่คุณใช้ไป

ดูวิธีเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Mac ของคุณ

 


พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud

หากต้องการเข้าถึงคอนเทนต์จากอุปกรณ์ทุกเครื่องและปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ คุณยังสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ได้อีกด้วย คุณสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพื่อเก็บรูปภาพ วิดีโอ ข้อมูลสำรองอุปกรณ์ และอื่นๆ และเพื่อทำให้คอนเทนต์นี้เป็นปัจจุบันบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง เมื่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณใกล้เต็มหรือเต็มแล้ว คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนและคุณสามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้

หากคุณต้องการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ให้ทำดังนี้

ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณบน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดแอปการตั้งค่า
 2. แตะชื่อของคุณ
 3. แตะ iCloud เพื่อตรวจสอบปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ที่คุณใช้ไป
  ปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ใน iCloud ที่คุณใช้ไปและปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีจะแสดงที่ส่วนบน
 4. แตะจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบัญชี เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน iCloud ของคุณ 

ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณบน Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ หรือเลือกเมนู Apple  > การกำหนดค่าระบบ
 2. คลิก Apple ID
 3. เลือก iCloud เพื่อตรวจสอบปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน iCloud ที่คุณมีเหลือ
  ปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน iCloud ที่คุณมีเหลือจะแสดงที่ส่วนบน
 4. แตะจัดการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน iCloud ของคุณ 
วันที่เผยแพร่: