เกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์และใน iCloud

ดูความแตกต่างระหว่างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์และใน iCloud วิธีจัดการพื้นที่ของคุณ และที่ที่คุณสามารถซื้อพื้นที่เพิ่มเติมได้ หากคุณใช้จนหมด

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์

เมื่อคุณซื้อ iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องจะมาพร้อมกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่กำหนดความจุไว้ตั้งแต่ 16 ถึง 512GB สำหรับ iPhone, 16GB ถึง 1TB สำหรับ iPad และ 8 ถึง 256GB สำหรับ iPod touch เพลงที่คุณซื้อ แอพที่คุณดาวน์โหลด รูปภาพที่คุณถ่าย และคอนเทนต์อื่นๆ ทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในอุปกรณ์ต่างก็ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเต็มและไม่เหลือพื้นที่ว่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดความจุ และจำนวนคอนเทนต์ที่คุณมี เมื่ออุปกรณ์ของคุณเต็ม คุณจะไม่สามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ แต่คุณสามารถทำให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นได้

ดูขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คุณมี

  1. ไปที่การตั้งค่า
  2. แตะทั่วไป
  3. แตะ "พื้นที่จัดเก็บข้อมูล [อุปกรณ์]" 

คุณอาจเห็นรายการคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ ตามด้วยรายการแอพที่ติดตั้งอยู่ และพื้นที่ที่แต่ละแอพใช้ แตะที่ชื่อแอพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของแอพนั้นๆ

หากคุณใช้ iOS 10 หรือก่อนหน้า ให้แตะ "จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล" ใต้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อดูว่าแอพใดใช้พื้นที่มากที่สุด

เพิ่มพื้นที่ว่างในอุปกรณ์

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้โดยใช้รูปภาพ iCloud และเปิดใช้งานปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล หรือคุณสามารถลบคอนเทนต์จากแอพต่างๆ เช่น รูปภาพ เพลง และพ็อดคาสท์ หรือลบแอพที่คุณไม่ได้ใช้

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud

เมื่อคุณตั้งค่า iCloud คุณจะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรี 5GB โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อสำรองข้อมูลอุปกรณ์ รวมถึงจัดเก็บและอัพเดทรูปภาพ วิดีโอ เอกสาร และข้อความของคุณจากทุกๆ ที่ได้อย่างปลอดภัย แต่คุณอาจไม่เหลือพื้นที่ว่างให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลสำรองและจำนวนคอนเทนต์ที่คุณเก็บไว้ใน iCloud คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างได้โดยซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพิ่มเติม หรือลบคอนเทนต์ที่คุณมี

ดูว่าคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud อยู่เท่าใด

  1. ไปที่การตั้งค่า
  2. แตะ [ชื่อของคุณ]
  3. แตะ iCloud 

จำนวนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คุณใช้ไปจะแสดงในรายการด้านบน

ซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพิ่มเติม

หากคุณใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud จนหมดแล้ว คุณสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ โดยเริ่มต้นที่ 50GB ในราคา $0.99 ต่อเดือน หากคุณเลือกแผนแบบ 200GB หรือ 2TB คุณสามารถแชร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud กับครอบครัวของคุณได้ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เพิ่มพื้นที่ว่างใน iCloud

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ได้โดยลบคอนเทนต์อย่างเช่น ข้อมูลสำรอง รูปภาพ และไฟล์ต่างๆ ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป ก่อนที่จะลบข้อมูลใดๆ ก็ตาม คุณควรทำสำเนาคอนเทนต์ iCloud ไว้ด้วย

iCloud สามารถใช้งานได้กับ iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV และ PC ด้วย iCloud สำหรับ Windows เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ

วันที่เผยแพร่: