ใช้แอพไฟล์ใน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

เก็บทุกไฟล์ของคุณให้อยู่ในแอพที่ใช้งานได้อย่างสะดวกเพียงแอพเดียวซึ่งคุณสามารถดูและจัดการจาก iPhone, iPad และ iPod touch เครื่องใดก็ได้ แล้วคุณจะสามารถค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะบันทึกไว้ที่ใดหรือใช้อุปกรณ์ใดอยู่

Mac ที่แสดง iCloud Drive และ iPhone ที่แสดงหน้าจอเลือกหา

 

ไอคอนแอพไฟล์

แอพไฟล์จะรวมไฟล์ทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกันใน iOS 11 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเลือกหา ค้นหา และจัดระเบียบไฟล์ทั้งหมดของคุณในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแค่ไฟล์ในอุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงไฟล์ในแอพต่างๆ ทั้งในอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่นๆ ของคุณ ใน iCloud Drive และในบริการอื่นๆ ของระบบคลาวด์

เริ่มใช้งาน

หากคุณไม่ต้องการเข้าถึงไฟล์ iCloud Drive ในแอพไฟล์ คุณก็สามารถเลือกดาวน์โหลดแล้วเพิ่มเฉพาะบริการคลาวด์ของผู้ให้บริการรายอื่นแทนได้

เพิ่มแอพของผู้ให้บริการรายอื่น

แอพไฟล์จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบริการคลาวด์ของผู้ให้บริการรายอื่นได้ เช่น Box, Dropbox, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Google Drive เป็นต้น เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณได้ ไฟล์ที่คุณเก็บไว้ใน iCloud Drive โดยอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นในแอพไฟล์ แต่คุณต้องตั้งค่าบริการอื่นๆ ของระบบคลาวด์ของคุณเพื่อให้เข้าถึงได้ในแอพไฟล์ด้วย

iPhone ที่แสดงหน้าจอเลือกหา ซึ่งเปิดใช้ iCloud Drive, Dropbox และ Box อยู่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่มี iOS 11 ขึ้นไป

 1. ดาวน์โหลดและตั้งค่าแอพคลาวด์ของผู้ให้บริการรายอื่น
 2. เปิดแอพไฟล์
 3. แตะตำแหน่ง > แก้ไข 
 4. เลื่อนเพื่อเปิดแอพของผู้ให้บริการรายอื่นที่คุณต้องการใช้ในแอพไฟล์ 
 5. แตะเสร็จสิ้น

หากคุณไม่เห็นบริการคลาวด์อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ให้บริการรายอื่นในแอพไฟล์ ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ของคุณ

ค้นหาไฟล์ของคุณ

หากต้องการเข้าใช้ไฟล์ของคุณ เพียงแค่เปิดแอพไฟล์และเลือกตำแหน่งของไฟล์ที่คุณกำลังหา
 

iPhone ที่แสดงไฟล์ Chocolate Chip Cookies ซึ่งมีหมายเหตุว่ารายการจะคัดลอกไปยัง Pages บน iPhone ของฉัน

หากคุณไม่เห็น "ใน [อุปกรณ์] ของฉัน" ในตัวเลือก แสดงว่าคุณไม่มีไฟล์ที่บันทึกไว้ในแอพ Keynote, Numbers หรือ Pages ในเครื่องของคุณ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคัดลอกไฟล์และบันทึกใน iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยตรง

 1. ไปที่ไฟล์ที่คุณต้องการจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
 2. แตะที่ไฟล์และเลือกย้าย
 3. ในส่วน "ใน [อุปกรณ์] ของฉัน" ให้เลือก Numbers, Keynote หรือ Pages
 4. แตะคัดลอก

หากคุณต้องการค้นหาไฟล์บนอุปกรณ์เครื่องอื่น ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

จัดระเบียบไฟล์อยู่เสมอ

คุณสามารถค้นหาและจัดระเบียบไฟล์ทั้งหมดที่เก็บอยู่ใน iCloud Drive ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร Pages, Numbers และ Keynote เมื่อคุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงในอุปกรณ์เครื่องหนึ่งแล้ว สิ่งที่คุณแก้ไขจะถูกอัพเดทโดยอัตโนมัติในอุปกรณ์ทุกเครื่องโดยใช้ iCloud Drive

เพลิดเพลินกับอิสระในการย้ายไฟล์จาก iCloud Drive ไปที่ตำแหน่งอื่นๆ ในแอพไฟล์ บน iPad ของคุณ เพียงแค่ลากไฟล์ลงในโฟลเดอร์บน iPad ของฉัน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน iPhone และ iPod touch ของคุณ

ย้ายไฟล์ iCloud Drive

 1. ไปที่เลือก
 2. แตะไฟล์ที่คุณต้องการย้าย
 3. แตะย้ายหรือ 
 4. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้ย้ายไฟล์ลงไป
 5. แตะย้าย
   

ย้ายไฟล์คลาวด์ของผู้ให้บริการรายอื่น

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการย้าย
 2. แตะแชร์ หรือ  > คัดลอก
 3. เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้ย้ายไฟล์ลงไป
 4. กดลงน้ำหนักที่หน้าจอ
 5. เลือกวาง
   

ดูไฟล์ของคุณตามชื่อ วันที่ ขนาด หรือแท็กที่คุณเพิ่ม เมื่อใช้ป้ายกำกับสีสันสดใสแบบกำหนดเอง คุณจะสามารถใส่แท็กไปที่ไฟล์ของคุณได้ตามที่คุณต้องการ นั่นหมายความว่าคุณจะพบโปรเจ็กต์หรือเอกสารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ของคุณเอง หรือสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วด้วยการกดลงน้ำหนักที่ไฟล์และโฟลเดอร์นั้น

เพิ่มแท็ก

 1. ไปที่เลือก
 2. แตะไฟล์ที่คุณต้องการใส่แท็ก
 3. แตะแชร์ หรือ  >  
 4. เลือกแท็กที่คุณต้องการเพิ่ม
   

จัดการแท็กของคุณ

 1. ไปที่ตำแหน่ง > แก้ไข
 2. แตะชื่อของแท็กที่มีอยู่แล้ว
 3. ป้อนชื่อของแท็กใหม่
 4. แตะเสร็จสิ้น

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 1. ไปที่ตำแหน่ง
 2. แตะ iCloud Drive แตะ "ใน [อุปกรณ์] ของฉัน" หรือแตะที่ชื่อของบริการคลาวด์ของบริษัทอื่นที่คุณต้องการเก็บโฟลเดอร์ใหม่
 3. หากคุณเลือก "ใน [อุปกรณ์] ของฉัน" ให้แตะโฟลเดอร์ Pages, Numbers หรือ Keynote ที่มีอยู่
 4. ปัดลงบนหน้าจอ
 5. แตะ 
 6. ป้อนชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น

หากคุณไม่เห็น  หรือเป็นสีเทา แสดงว่าบริการคลาวด์ของบริษัทอื่นไม่รองรับโฟลเดอร์ใหม่

แชร์แล้วใช้งานไฟล์ร่วมกับเพื่อนๆ ของคุณ

Mac ที่มี iCloud Drive ถูกเลือกอยู่ และไฟล์ที่แสดงรายชื่อที่แนะนำเพื่อแชร์ด้วย AirDrop

ต้องการแชร์เอกสารกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานใช่ไหม ส่งลิงก์ที่ไปยังไฟล์ใดๆ ซึ่งจัดเก็บอยู่ใน iCloud Drive โดยตรงจากแอพไฟล์ให้กับเพื่อนเหล่านั้น เลือกไฟล์แล้วแตะแชร์ หรือ  จากนั้นส่งไฟล์ของคุณผ่าน AirDrop, แอพข้อความ แอพเมล โน้ตที่แชร์ และอื่นๆ

หรือคุณอาจต้องการใช้งานโปรเจ็กต์ร่วมกันแบบเรียลไทม์ แอพไฟล์ยังช่วยให้คุณสามารถใช้งานเอกสาร Pages, Numbers และ Keynote ร่วมกันได้ด้วยเช่นกัน เลือกไฟล์แล้วแตะแชร์ หรือ  > เพิ่มผู้คน คุณสามารถเชิญเพื่อนๆ ให้มาใช้งานร่วมกันผ่านแอพข้อความ แอพเมล หรือคัดลอกแล้ววางลิงก์ได้ ผู้เข้าร่วมจะแสดงเป็นรหัสสี และคุณจะเห็นเมื่อพวกเขาออนไลน์และกำลังใช้งานเอกสารที่แชร์ของคุณอยู่

ลบไฟล์จากแอพไฟล์

เลือกไฟล์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป แล้วแตะลบ หรือ  หากคุณลบไฟล์ออกจากโฟลเดอร์ iCloud Drive บนอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง ไฟล์เหล่านั้นจะถูกลบออกจากอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณด้วย iCloud Drive จะลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ทุกเครื่องที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน

เมื่อคุณลบไฟล์ออกจาก iCloud Drive หรือ "ใน [อุปกรณ์] ของฉัน" ไฟล์นั้นจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เพิ่งลบล่าสุด หากคุณเปลี่ยนใจหรือเผลอลบไฟล์ออกโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะมีเวลา 30 วันในการกู้คืนไฟล์นั้นกลับมา ไปที่ตำแหน่ง > ที่เพิ่งลบล่าสุด เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเก็บแล้วแตะกู้คืน หลังจากผ่านไปแล้ว 30 วัน ไฟล์ของคุณจะถูกลบออกจากที่เพิ่งลบล่าสุด

คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com จาก Mac หรือ PC แล้วไปที่ iCloud Drive จากนั้นตรวจสอบที่เพิ่งลบล่าสุดได้อีกด้วย หรือไปที่การตั้งค่า > กู้คืนไฟล์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: