ไม่รองรับ "จำลองจอแสดงผลเหล่านี้" ใน Boot Camp ที่ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows 10

เมื่อคุณใช้ Windows 8.1 หรือ Windows 10 ใน Boot Camp บน Mac ที่มีจอแสดงผล 4K หรือ 5K เชื่อมต่ออยู่ในโหมด Multi-Stream คุณสมบัติ "จำลองจอแสดงผลเหล่านี้" จะไม่สามารถใช้งานได้

หากคุณพยายามใช้คุณสมบัติ "จำลองจอแสดงผลเหล่านี้" คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ไม่สามารถบันทึกการตั้งค่าจอแสดงผลได้ โปรดลองใช้การตั้งค่าจอแสดงผลแบบอื่น"

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นที่คุณสามารถใช้ได้กับจอแสดงผล 4K

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: