เริ่มต้นใช้งาน Keynote Live

ใช้ Keynote เพื่อเล่นงานนำเสนอของคุณผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ทุกคนสามารถดูบนอุปกรณ์ของตนเองได้ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากต้องการเล่นงานนำเสนอทางออนไลน์ด้วย Keynote Live ให้อัพเดท Keynote เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac หรือใช้ Keynote แบบออนไลน์ที่ iCloud.com นอกจากนี้ คุณยังต้องลงชื่อเข้าใช้ iCloud บนอุปกรณ์ของคุณและจัดเก็บงานนำเสนอใน iCloud Drive

คุณสามารถเชิญผู้ชมได้สูงสุด 500 คนจากทุกที่หรือสูงสุด 35 คนบนเครือข่าย Wi-Fi ภายในของคุณ หากต้องการรับชม ผู้ชมจำเป็นต้องมีเว็บเบราว์เซอร์หรือแอพ Keynote เวอร์ชั่นล่าสุด โดยในการดูงานนำเสนอต่างๆ นั้น ผู้ชมไม่จำเป็นต้องมีบัญชี iCloud

หากงานนำเสนอ Keynote ของคุณอยู่ในโฟลเดอร์ที่แชร์ ย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นใน iCloud Drive ที่คุณไม่ได้แชร์หรือหยุดการแชร์โฟลเดอร์เพื่อใช้ Keynote Live


เริ่มงานนำเสนอบน iPhone หรือ iPad ของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณในแอพ Keynote แตะปุ่มเพิ่มเติม 
 2. แตะใช้ Keynote Live จากนั้นแตะดำเนินการต่อ ลิงก์ Keynote Live จะถูกสร้างขึ้นสำหรับงานนำเสนอของคุณ
 3. แตะเชิญผู้ชม เลือกบริการที่คุณต้องการส่งคำเชิญและเพิ่มผู้ชม แตะส่งหรือโพสต์ คุณยังสามารถคัดลอกลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังงานนำเสนอดังกล่าวและวางลิงก์ที่ใดก็ได้
 4. หากคุณต้องการให้ผู้ชมป้อนรหัสผ่านเพื่อดูงานนำเสนอของคุณ ให้แตะตัวเลือกเพิ่มเติม แตะเพิ่มรหัสผ่าน จากนั้นป้อนรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะเสร็จสิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งรหัสผ่านนี้ให้กับผู้ชมที่คุณเชิญ
 5. หากผู้ชมพร้อมที่จะรับชม ให้แตะเล่นตอนนี้ หากคุณต้องการเริ่มงานนำเสนอในเวลาอื่น ให้แตะเล่นภายหลัง หากคุณแตะเล่นภายหลัง คุณจะสามารถเชิญผู้ชมได้เพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน Keynote Live ได้ เมื่อคุณพร้อมนำเสนอผลงานแล้ว ให้แตะปุ่มเล่น  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นแตะเล่นบน Keynote Live

เมื่อคุณใช้ Keynote Live เพื่อเล่นงานนำเสนอบน iPhone หรือ iPad คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการไฮไลท์เพื่อวาดบนสไลด์ 


เริ่มงานนำเสนอบน Mac

 1. คลิกปุ่ม Keynote Live ในแถบเครื่องมือ
 2. คลิกดำเนินการต่อ ลิงก์ Keynote Live จะถูกสร้างขึ้นสำหรับงานนำเสนอของคุณ
 3. คลิกเชิญผู้ชม เลือกบริการที่คุณต้องการส่งคำเชิญและเพิ่มผู้ชม คลิกส่งหรือโพสต์ คุณยังสามารถคัดลอกลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังงานนำเสนอนั้นและวางไว้ที่ใดก็ได้
 4. หากคุณต้องการให้ผู้ชมป้อนรหัสผ่านเพื่อดูงานนำเสนอของคุณ ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เลือก "ต้องใส่รหัสผ่าน" จากนั้นป้อนรหัสผ่านของคุณ และคลิกตั้งรหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งรหัสผ่านนี้ให้กับผู้ชมที่คุณเชิญ
 5. หากผู้ชมพร้อมที่จะรับชม ให้คลิกเล่นตอนนี้ หากคุณต้องการเริ่มงานนำเสนอในเวลาอื่น ให้คลิกเล่นภายหลัง หากคุณคลิกเล่นภายหลัง คุณจะสามารถเชิญผู้ชมได้เพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน Keynote Live ได้ เมื่อคุณพร้อมนำเสนอผลงานแล้ว ให้คลิกปุ่มเล่น  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกเล่นบน Keynote Live
  เล่นในหน้าต่างไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้ Keynote Live


เริ่มงานนำเสนอบน Keynote สำหรับ iCloud

 1. เมื่อเปิดงานนำเสนอของคุณแล้ว ให้คลิกปุ่มเครื่องมือ  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกใช้ Keynote Live คลิกดำเนินการต่อ ระบบจะสร้างลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังงานนำเสนอของบน iCloud.com หากต้องการเข้าถึงลิงก์นี้ได้ทุกเมื่อ ให้คลิกปุ่มเครื่องมือ จากนั้นคลิกการตั้งค่า Keynote Live
 2. หากคุณต้องการกำหนดให้ผู้ที่เข้าชมงานนำเสนอป้อนรหัสผ่านในการเข้าชม ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกเพิ่มรหัสผ่าน แล้วพิมพ์รหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิกตั้งรหัสผ่าน 
 3. คลิกเชิญผู้ชม พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้คนที่คุณต้องการเชิญ จากนั้นคลิกส่ง คุณยังสามารถคัดลอกลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังงานนำเสนอนั้นและวางไว้ที่ใดก็ได้
 4. หากผู้ชมพร้อมที่จะรับชม ให้คลิกเล่นตอนนี้ หากคุณต้องการเริ่มงานนำเสนอในเวลาอื่น ให้คลิกเล่นภายหลัง หากคุณคลิกเล่นภายหลัง คุณจะสามารถเชิญผู้ชมได้เพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน Keynote Live ได้ เมื่อคุณพร้อมนำเสนอผลงานแล้ว ให้คลิกปุ่มเล่น  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกเล่นบน Keynote Live


เกี่ยวกับการเล่นงานนำเสนอ

หากคุณเคยแชร์งานนำเสนอนี้มาก่อน และอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขได้ บุคคลเหล่านั้นจะยังคงสามารถดำเนินการแก้ไขขณะที่คุณนำเสนอผลงานได้ ผู้ที่ดูงานนำเสนอของคุณจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ หากคุณไม่ได้เริ่มงานนำเสนอใหม่ มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถใช้ Keynote Live เพื่อแสดงงานนำเสนอที่คุณเป็นเจ้าของ แม้ว่าคุณจะแชร์งานนำเสนอนี้กับผู้เข้าร่วมก็ตาม

เมื่อคุณใช้ Keynote Live เพื่อเล่นงานนำเสนอ ระบบจะส่งออกสไลด์ไปยัง iCloud ในรูปแบบไฟล์ชั่วคราว เพื่อให้แน่ใจว่าการเล่นงานนำเสนอเป็นไปอย่างราบรื่น ไฟล์ทั้งหมดจะสตรีมกับอุปกรณ์ของผู้ชมในทันทีที่คุณเริ่มงานนำเสนอ มีเพียงผู้ชมที่มีลิงก์ Keynote Live (และรหัสผ่าน ในกรณีที่คุณตั้งค่าไว้) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้


ใช้ Keynote Remote กับ Keynote Live

หากคุณต้องการใช้ Keynote Remote เพื่อควบคุมงานนำเสนอ Keynote Live ให้แน่ใจว่าคุณได้เริ่มงานนำเสนอด้วย Keynote Live ก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากเล่นงานนำเสนอแล้ว คุณจะสามารถเข้าร่วมกับรีโมทและทำการควบคุมได้  

หากคุณเริ่มการนำเสนอจากรีโมท คุณจะสามารถใช้ได้เพียงการเล่นภายในเท่านั้น 

Keynote Remote จะควบคุม Keynote Live เมื่อมีการเริ่มงานนำเสนอจาก Keynote บน iPhone, iPad หรือ Mac เท่านั้น


ปิด Keynote Live

หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงงานนำเสนอได้ ให้ปิด Keynote Live โดยทำดังนี้

 • บน iPhone หรือ iPad ที่เปิดงานนำเสนอไว้ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม แล้วแตะการตั้งค่า Keynote Live แตะปิด Keynote Live
 • บน Mac ที่เปิดงานนำเสนอไว้ ให้คลิกปุ่ม Keynote Live  ในแถบเครื่องมือ คลิกปิด Keynote Live
 • บน Keynote สำหรับ iCloud ให้คลิกปุ่มเครื่องมือ จากนั้นเลือกการตั้งค่า Keynote Live คลิกปิด Keynote Live

ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังงานนำเสนอนี้จะหยุดทำงานเมื่อคุณปิด Keynote Live หากคุณตัดสินใจเปิด Keynote Live อีกครั้งสำหรับงานนำเสนอนี้ ลิงก์เดิมจะยังคงสามารถใช้งานได้

วันที่เผยแพร่: