หากผู้ช่วย Boot Camp แสดงข้อผิดพลาด "พื้นที่ว่างไม่เพียงพอ"

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาด "พื้นที่ว่างไม่เพียงพอ" ที่คุณอาจเห็นในขณะที่ติดตั้ง Windows บน Mac โดยใช้ผู้ช่วย Boot Camp

คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่ออิมเมจ Windows มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะพอดีกับพาร์ติชั่นชั่วคราวที่ผู้ช่วย Boot Camp ใช้ในการติดตั้ง Windows

ตัวอย่างเช่น สื่อการติดตั้ง Windows 10 Flash ที่แปลงเป็นไฟล์ ISO จะมีขนาดใหญ่เกินไป เนื่องจากมีอิมเมจการติดตั้งทั้งแบบ 32 บิตและ 64 บิต หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดาวน์โหลด ISO ใหม่สำหรับ Windows เวอร์ชั่นที่คุณใช้จากหน้าการดาวน์โหลดของ Microsoft

ดูเพิ่มเติม

ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows 10 โดยใช้อิมเมจที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ของ Microsoft ได้ที่การใช้ Windows 10 บน Mac ด้วย Boot Camp

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: