คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ATLAS

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู้ทางเทคนิคของ Apple (ATLAS)

ATLAS คืออะไร

ATLAS (ระบบการจัดการเรียนรู้ทางเทคนิคของ Apple) คือเว็บไซต์การฝึกอบรมการให้บริการ AppleCare ซึ่งมีการฝึกอบรมออนไลน์และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้อื่นๆ ใช้ ATLAS เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบใบรับรองซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อให้มีสิทธิ์ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้

ฉันจะเข้าใช้งาน ATLAS ได้อย่างไร

หากต้องการเข้าใช้งาน ATLAS คุณจำเป็นต้องมีบัญชีการแลกเปลี่ยนบริการส่วนกลาง (GSX) ที่ใช้งานอยู่หรือซื้อการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare

  • บัญชี GSX มีไว้สำหรับช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เท่านั้น หากคุณเพิ่งจะได้รับบัญชี GSX โปรดรอ 24 ชั่วโมง จากนั้นไปที่เว็บไซต์ ATLAS
  • ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple และ Apple Online Store เป็นผู้จำหน่ายการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare ในหลายๆ ภูมิภาคในโลก โปรดไปที่ การลงทะเบียนการสนับสนุนสำหรับลูกค้าองค์กรของ AppleCare เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ 24 ชั่วโมง จากนั้นไปที่ เว็บไซต์ ATLAS

ทำไมฉันจึงไม่เห็นหลักสูตรใดๆ เลย

หากคุณลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่เห็นหลักสูตรใดๆ ใน ATLAS แสดงว่าการลงทะเบียนของคุณอาจยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โปรดรอ 24 ชั่วโมงหลังจากลงทะเบียน แล้วลองใหม่อีกครั้ง

ทำไมฉันจึงไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้

หากคุณเห็นหลักสูตรในรายชื่อ แต่ได้รับข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเปิดหลักสูตร โปรดตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีของคุณ สำหรับผู้ใช้ GSX ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดูแลระบบบัญชี GSX ของคุณ สำหรับสมาชิกการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare โปรดติดต่อagreement.support@apple.com เพื่อตรวจสอบการเปิดใช้งานการเป็นสมาชิกของคุณ

ฉันจะพบหลักสูตรที่ฉันต้องการได้อย่างไร

หากคุณกำลังเตรียมสอบใบรับรองเฉพาะ โปรดคลิกที่เมนูหลักสูตรใน ATLAS แล้วเลือกหลักสูตรเลือก คลิกที่หัวข้อที่เหมาะสมในคอลัมน์กลางเพื่อติดตามการรับรอง:

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการสำหรับการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A)
  • ACMT สำหรับการสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ Mac ACMT 2019 (MAC-19A)
  • ACiT สำหรับการสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ iOS ACiT 2019 (iOS-19A)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาหลักสูตรตามชื่อผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย ใช้ช่องค้นหาที่ด้านขวาบนของหน้าจอ ATLAS

ทำไมฉันจึงไม่เห็นหลักสูตรที่จำเป็นต้องเรียนเลย

โดยปกติ คุณจะพบหลักสูตรต่างๆ ของ ATLAS ภายใต้หลักสูตรเลือก หากระบบแจ้งคุณว่ามีหลักสูตรเฉพาะที่จำเป็นอยู่ใน ATLAS คุณสามารถค้นหาหลักสูตรนั้นได้เป็นรายหลักสูตร

หลักสูตรต่างๆ มีโครงสร้างอย่างไร

หลักสูตร ATLAS แบ่งออกเป็นบทและหน้าต่างๆ บทต่างๆ จะถูกกำหนดด้วยวงกลมซึ่งอยู่ในแถบแสดงความคืบหน้าสีเทาอ่อนที่ด้านบนสุดของหน้าจอ และคุณสามารถพบหน้าต่างๆ ได้ภายในบท เมื่อคุณจบหนึ่งบท วงกลมของบทนั้นๆ จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ใช้ลูกศรที่ด้านซ้ายและขวาของหน้าเพื่อนำทางในหลักสูตร

ทำไมฉันจึงไม่สามารถเรียนจบหลักสูตรได้

คุณจำเป็นต้องเรียนทุกๆ หน้าในแต่ละบทเรียนของหลักสูตรให้จบในหนึ่งเซสชั่น หากคุณดูเนื้อหาของบทหนึ่งไม่ครบทุกหน้าและทำการโต้ตอบของบทนั้นไม่ครบ คุณจะต้องเริ่มเรียนบทนั้นใหม่ นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถเรียนจบเนื้อหาของบทหนึ่งได้จนกว่าจะทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบของบทนั้นครบทุกข้อ

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว วงกลมทั้งหมดที่อยู่ในแถบแสดงความคืบหน้าสีเทาอ่อนที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะเป็นสีเขียว หากวงกลมเป็นสีเขียวแต่คุณกลับได้รับแจ้งข้อผิดพลาด ให้รีเฟรชหน้าเว็บในเบราเซอร์ของคุณ หากบทใดบทหนึ่งเป็นสีเหลือง แสดงว่ายังเรียนไม่จบ

ทำไมฉันจึงไม่สามารถทำแบบทดสอบให้เสร็จได้

แบบทดสอบของหลักสูตรแต่ละชุดจะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อคุณทำเสร็จ ส่วนใหญ่แล้ว คุณต้องตอบคำถามในแบบทดสอบให้ครบทุกข้อเพื่อทำแบบทดสอบให้เสร็จ หากคุณไม่เห็นประกาศแจ้งว่าทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตอบคำถามครบทุกข้อหรือไม่ หากจำเป็น โปรดรีเฟรชหน้าแบบทดสอบแล้วทำแบบทดสอบนั้นใหม่

ฉันสามารถส่งความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของ ATLAS ไปยังที่ใดได้

แต่ละหลักสูตรจะมีลิงก์แสดงความคิดเห็นไว้สำหรับรายงานปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร หากมีความคิดเห็นหรือคำถามทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATLAS สามารถส่งไปที่ svc.trng@apple.com

วันที่เผยแพร่: