วิธีเข้าถึง ATLAS

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู้ทางเทคนิคของ Apple (ATLAS)

ATLAS คืออะไร

ATLAS (ระบบการจัดการเรียนรู้ทางเทคนิคของ Apple) เป็นเว็บไซต์การฝึกอบรมการให้บริการ AppleCare ซึ่งมีการฝึกอบรมออนไลน์และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้อื่นๆ ใช้ ATLAS เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบใบรับรองซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อให้มีสิทธิ์ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้

ฉันจะเข้าใช้งาน ATLAS ได้อย่างไร

คุณจะต้องมีบัญชีการแลกเปลี่ยนบริการส่วนกลาง (GSX) ที่ยังใช้งานได้เพื่อเข้าถึง ATLAS บัญชี GSX มีไว้สำหรับช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เท่านั้น หากคุณเพิ่งจะได้รับบัญชี GSX โปรดรอ 24 ชั่วโมง จากนั้นไปที่เว็บไซต์ ATLAS

วันที่เผยแพร่: