หาก GarageBand ใช้งานไม่ได้บน iPhone iPad หรือ iPod touch

ดูข้อมูลช่วยเหลือหาก GarageBand ไม่เปิดขึ้น หรือหากไม่สามารถเปิดหรือเล่นโครงการของคุณ

ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว

  1. ใน App Store ให้แตะรายการอัพเดท หา GarageBand จากในรายการ หากคุณเห็น "อัพเดท" ถัดจาก GarageBand ให้แตะที่ "อัพเดท" หากไม่เห็น ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  2. หากคุณใช้ส่วนขยาย Audio Units หรือแอพ Inter-App Audio เป็นเครื่องดนตรีหรือเอ็ฟเฟ็กต์กับ GarageBand ให้ตรวจสอบรายการอัพเดทกับผู้ผลิต
  3. หากคุณใช้อินเทอร์เฟซเสียงภายนอก ให้ถอดการเชื่อมต่อ หาก GarageBand ใช้งานได้ คุณอาจต้องอัพเดทหรือซ่อมแซมอินเทอร์เฟซเสียงของคุณ
  4. ลบส่วนขยาย Audio Units หรือแอพ Inter-App Audio
  5. สร้างเพลงใหม่ แล้วเล่นเพลงนั้น หากได้ผล ให้ตรวจสอบเพลงอื่นๆ และแยกแทร็คเพื่อดูว่าเพลงใดทำให้เกิดปัญหา
  6. รีเซ็ต GarageBand ไปที่การตั้งค่า > GarageBand แล้วแตะรีเซ็ต GarageBand เมื่อคุณรีเซ็ต GarageBand. ไฟล์เพลง ค่าที่ตั้งไว้ หรือแพตช์ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ การตั้งค่าแบบกำหนดเองอื่นๆ เช่น การตั้งค่าความละเอียดเสียง 24 บิต และการบันทึกเสียงแบบหลายแทร็ค จะได้รับการรีเซ็ตกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
  7. สำรองข้อมูลเพลงบนอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นลบ GarageBand และดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง 

ยังคงไม่ทำงานใช่หรือไม่ ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: