ปิดการลงนามแพ็คเก็ตสำหรับการเชื่อมต่อ SMB 2 และ SMB 3

เรียนรู้วิธีปิดการลงนามแพ็คเก็ตบน Mac ของคุณ

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ใน macOS 10.13.4 และใหม่กว่า การลงนามแพ็คเก็ตจะปิดไว้โดยค่าเริ่มต้น การลงนามแพ็คเก็ตสำหรับการเชื่อมต่อ SMB 2 หรือ SMB 3 จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นหากเซิร์ฟเวอร์เสนอ คำแนะนำในบทความนี้ใช้กับ macOS 10.13.3 และก่อนหน้า

เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อ SMB 2 หรือ SMB 3 การลงนามแพ็คเก็ตจะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณอาจต้องการปิดการลงนามแพ็คเก็ตในกรณีต่อไปนี้

 • ประสิทธิภาพลดลงเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทอื่น
 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่รองรับการลงนามแพ็คเก็ต
 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบริษัทอื่นกับเซิร์ฟเวอร์ macOS SMB ของคุณ

ถ้าคุณปิดการลงนามแพ็คเก็ต เท่ากับว่าคุณลดความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ SMB ลง ปิดการลงนามแพ็คเก็ตเฉพาะเมื่อไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์อยู่ในเครือข่ายที่ปลอดภัย

ปิดการลงนามแพ็คเก็ตบนไคลเอนต์ macOS

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ macOS ของคุณมีไฟล์ /etc/nsmb.conf หรือไม่

หากคอมพิวเตอร์ macOS ของคุณมีไฟล์ /etc/nsmb.conf

 1. ให้เปิดไฟล์ /etc/nsmb.conf
 2. ตั้งค่า sign_required เป็น "no" เช่น:
  [default]
  signing_required=no

 3. บันทึกไฟล์ /etc/nsmb.conf
 4. ยกเลิกการเชื่อมต่อ จากนั้นเชื่อมต่อการแชร์ SMB ที่เชื่อมต่อใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

หากคอมพิวเตอร์ macOS ของคุณไม่มีไฟล์ /etc/nsmb.conf

 1. เปิด Terminal
 2. ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อสร้างไฟล์ /etc/nsmb.conf ที่มีค่า signing_required ที่ตั้งค่าเป็น "no"
  sudo -s
  echo "[default]" >> /etc/nsmb.conf
  echo "signing_required=no" >> /etc/nsmb.conf
  ออก

 3. ยกเลิกการเชื่อมต่อ จากนั้นเชื่อมต่อการแชร์ SMB ที่เชื่อมต่อใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ปิดการลงนามแพ็คเก็ตบนคอมพิวเตอร์ macOS ที่โฮสต์การแชร์ SMB

ทำตามขั้นตอนบน macOS หรือบน macOS Server

บน macOS

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์
 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย "การแชร์ไฟล์" จากนั้นปิดบานหน้าต่างการแชร์
 3. ใน Terminal ให้ใช้คำสั่งนี้
  sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server SigningRequired -bool FALSE
 4. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์
 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย "การแชร์ไฟล์" จากนั้นปิดบานหน้าต่างการแชร์

บน macOS Server

 1. เปิด Terminal
 2. ใน Terminal ให้ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อทำให้การลงนามแพ็คเก็ตเป็นตัวเลือกที่ไม่บังคับสำหรับไคลเอนต์
  sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server SigningRequired -bool FALSE

  sudo /usr/libexec/smb-sync-preferences
วันที่เผยแพร่: