จัดการ Apple ID ของคุณ

             

Apple ID ของคุณคือบัญชีที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการทั้งหมดของ Apple ลงชื่อเข้าสู่หน้าบัญชี Apple ID ของคุณเพื่อจัดการข้อมูลบัญชีของคุณ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณ และอื่นๆ

ไปที่หน้าบัญชี Apple ID ของคุณ

วันที่เผยแพร่: