ซ่อนรูปภาพบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac

แอพรูปภาพให้คุณควบคุมได้ว่าจะซ่อนหรือเปิดให้เห็นรูปภาพหรือวิดีโอใดบ้าง

เมื่อคุณซ่อนรูปภาพและวิดีโอ รายการเหล่านั้นจะย้ายไปที่อัลบั้ม "ซ่อนอยู่" และจะไม่ปรากฏในคลังของคุณ ในอัลบั้มอื่นๆ หรือในวิตเจ็ตรูปภาพบนหน้าจอโฮม บน iOS 14 คุณสามารถปิดอัลบั้ม "ซ่อนอยู่" เพื่อให้รูปภาพถูกซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถยกเลิกการซ่อนรูปภาพและวิดีโอ และเปิดอัลบั้ม "ซ่อนอยู่" กลับขึ้นมาได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

วิธีซ่อนรูปภาพบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพรูปภาพ
 2. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการซ่อน
 3. แตะปุ่มแชร์ แล้วแตะซ่อน
 4. ยืนยันว่าคุณต้องการซ่อนรูปภาพหรือวิดีโอ

ยกเลิกการซ่อนรูปภาพบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

บน iPhone หรือ iPod touch:

 1. เปิดแอพรูปภาพและแตะแท็บอัลบั้ม
 2. เลื่อนลงไปแล้วแตะ "ซ่อนอยู่" ในยูทิลิตี้
 3. แตะรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการเลิกซ่อน
 4. แตะปุ่มแชร์ จากนั้นแตะเลิกซ่อน

บน iPad:

 1. เปิดแอพรูปภาพ หากแถบด้านข้างซ่อนอยู่ ให้แตะไอคอนแถบด้านข้างที่มุมซ้ายบน
 2. เลื่อนลงไปจนกว่าคุณจะเห็น "ซ่อนอยู่" ในยูทิลิตี้
 3. แตะรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการเลิกซ่อน
 4. แตะปุ่มแชร์ จากนั้นแตะเลิกซ่อน

ค้นหาอัลบั้ม "ซ่อนอยู่"

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch อัลบั้ม "ซ่อนอยู่" จะเปิดโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดได้ เมื่อคุณปิดอัลบั้ม "ซ่อนอยู่" รูปภาพหรือวิดีโอใดๆ ที่คุณซ่อนไว้จะไม่ปรากฏในแอพรูปภาพ วิธีหาอัลบั้ม "ซ่อนอยู่"

 1. เปิดแอพรูปภาพและแตะแท็บอัลบั้ม
 2. เลื่อนลงและมองหาอัลบั้ม "ซ่อนอยู่" ในยูทิลิตี้ หากคุณใช้ iPad คุณอาจต้องแตะไอคอนแถบด้านข้างที่มุมซ้ายบน จากนั้นเลื่อนลงไปจนกว่าคุณจะเห็นอัลบั้ม "ซ่อนอยู่" ในยูทิลิตี้

วิธีปิดอัลบั้ม "ซ่อนอยู่"

 1. ไปที่การตั้งค่าแล้วแตะแอพรูปภาพ 
 2. เลื่อนลงและปิดอัลบั้ม "ซ่อนอยู่"

วิธีซ่อนรูปภาพบน Mac

 1. เปิดแอพรูปภาพ
 2. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการซ่อน
 3. กด Control แล้วคลิกที่รูปภาพ จากนั้นเลือกซ่อนรูปภาพ คุณสามารถซ่อนรูปภาพจากแถบเมนูเมื่อเลือกรูปภาพ > ซ่อนรูปภาพ หรือคุณสามารถกด Command-L เพื่อซ่อนรูปภาพ  
 4. ยืนยันว่าคุณต้องการซ่อนรูปภาพหรือวิดีโอ

หากคุณใช้รูปภาพ iCloud รูปภาพที่คุณซ่อนไว้บนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งจะซ่อนบนอุปกรณ์เครื่องอื่นด้วยเช่นกัน

ยกเลิกการซ่อนรูปภาพบน Mac

 1. เปิดแอพรูปภาพ ในแถบเมนู เลือกมุมมอง > แสดงอัลบั้มรูปภาพที่ซ่อน
 2. ในแถบด้านข้าง เลือก "ซ่อนอยู่"
 3. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการยกเลิกการซ่อน
 4. กด Control แล้วคลิกที่รูปภาพ จากนั้นเลือกเลิกซ่อนรูปภาพ นอกจากนี้คุณยังสมารถเลือกรูปภาพ > เลิกซ่อนรูปภาพ จากแถบเครื่องมือ หรือกด Command-L ได้ด้วย

หาอัลบั้ม "ซ่อนอยู่"

อัลบั้ม "ซ่อนอยู่" จะปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นบน Mac แต่คุณสามารถเปิดได้ทุกเมื่อที่ต้องการเพื่อให้ค้นหารูปภาพหรือวิดีโอที่คุณซ่อนไว้ได้ง่ายยิ่งขึ้น วิธีเปิดอัลบั้ม "ซ่อนอยู่" มีดังนี้

 1. เปิดแอพรูปภาพ  
 2. เลือกมุมมอง > แสดงอัลบั้มรูปภาพที่ซ่อนอยู่

เมื่ออัลบั้ม "ซ่อนอยู่" เปิดอยู่ คุณจะเห็นอัลบั้มนี้ในแถบด้านข้างในแอพรูปภาพ

วันที่เผยแพร่: